NGUYỄN BÁ LỘC – KẺ DIỄN LẠI CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG NHÂN QUYỀN ĐỂ CHỐNG ĐẢNG, CHỐNG CHẾ ĐỘ

Lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống Đảng, chống đối chế độ là chiêu trò không mới, là một âm mưu, thủ đoạn chưa khi nào ngưng nghỉ của các thế lực cơ hội, phản động, thù địch, chống cộng. Mới đây, Nguyễn Bá Lộc tiếp tục có bài đăng trên trang báo tiengdan, với tiêu đề “Quyền công nhân tại Việt Nam”, thoạt đọc tiêu đề bài viết và mấy lời mở đầu có thể có người lầm tưởng rằng Y là người có tiếng nói chân chính để bảo vệ cho quyền và lợi ích của giai cấp công nhân Việt Nam, nhưng đọc toàn bộ nội dung bài viết mới thấy rõ dã tâm thâm độc, xảo quyệt của Nguyễn Bá Lộc, Y chẳng qua cũng chỉ là nhai lại chiêu trò lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta không hơn, không kém.

Kích động giai cấp công nhân, âm mưu tách giai cấp công nhân ra khỏi quan hệ hữu cơ, mật thiết với Đảng Cộng sản Việt Nam là dã tâm thâm độc, sảo quyệt của Nguyễn Bá Lộc

Tiếp thu, kế thừa và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chính quần chúng là người sáng tạo chân chính ra lịch sử nên kể từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng đề cao và phát huy vai trò của giai cấp công nhân, cũng như toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, luôn xem đây là lực lượng quần chúng đông đảo, động lực chính của cách mạng, người trực tiếp làm nên lịch sử của dân tộc, đồng thời cũng là cơ sở, nền tảng để Đảng ra đời, tồn tại và phát triển. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm: Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân Việt Nam là mối quan hệ hữu cơ, máu thịt không thể xa rời, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân Đảng không có lợi ích nào khác. Sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tất cả cũng vì mục tiêu giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Ấy vậy, mà Nguyễn Bá Lộc lại âm mưu cố tình chia tách giai cấp công nhân với Đảng, với nhân dân, với dân tộc há chẳng phải là điều không thể và cũng chẳng ai tin giọng điệu phản động của Y. Y lập luận xằng bậy rằng: “Dưới chính thể độc tài cộng sản, quần chúng phải nằm dưới sự kìm kẹp của Đảng Cộng sản, trong đó thành phần quan trọng là công nhân”. Chỉ đọc đến đây, không cần bình luận gì thêm những con dân đất việt và những người lao động chân chính đã hiểu dã tâm thâm độc, bẩn thỉu của Nguyễn Bá Lộc.

Không thể phủ nhận sự tiến bộ của Bộ Luật lao động năm 2019 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguyễn Bá Lộc, với lăng kính chính trị của kẻ đui mù nhưng lại cố tỏ ra là mình sắc sảo, kẻ chỉ thấy cây mà không thấy rừng trong luận bàn thế sự, cố tình phủ nhận sự tiến bộ của Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2019 của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Y cố tình dẫn ra một vài điểm trong Bộ Luật lao động về tổ chức Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tạo cớ để phê phán Đảng, phê phán chế độ cộng sản. Điều đó càng chứng tỏ, Nguyễn Bá Lộc chẳng hiểu gì về thể chế chính trị Việt Nam, cũng như nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lạo và dân tộc Việt Nam, Y càng không hiểu về bản chất, nguồn gốc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Để giải phóng cho giai cấp, cho nhân dân lao động, cho dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo giai cấp công nhân, lãnh đạo nhân dân lao động mà tổ chức đại diện là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng toàn dân tộc đứng lên làm cuộc cách mạng rời non lấp bể để thay đổi thân phận nô lệ, giành quyền làm chủ bản thân, làm chủ vận mệnh của quốc gia dân tộc.

Sau khi giành được độc lập tự do, Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam và nhân dân lao động Việt Nam đã cùng đồng tâm, nhất trí, sáng suốt lựa chọn mục tiêu con đường xã hội chủ nghĩa để tiến đến mục tiêu cuối cùng là giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Do đó, thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam chính là sự lựa chọn của Đảng, của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Nguyễn Bá Lộc kẻ cơ hội, phản động chẳng có quyền gì để luận bàn về thể chế chính trị, càng không có quyền được phê phán chế độ cộng sản, phê phán mục tiêu con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Y càng không hiểu về vấn đề quyền công dân, quyền của người lao động Việt Nam, vậy mà dám cắt xén, luận bàn “Về Cơ chế Luật lệ và tổ chức Lao động Việt Nam”; đem Luật Lao động Việt Nam so chiếu một cách khập khiễng với Luật Lao động quốc tế. Y không hiểu điều đơn giản là mỗi quốc gia độc lập đều có luật pháp của riêng mình, việc tham gia hay không tham gia ký kết các điều luật quốc tế hoàn toàn do nhà nước và nhân dân nước đó quyết định.

Thực chất, nội dung bài viết của Nguyễn Bá Lộc chỉ viện cớ để kích động giai cấp công nhân Việt Nam, kích động cái gọi là đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, tự do theo lối tư sản của các nước tư bản. Chiêu trò này đã quá cũ, nhân dân Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam sẽ chẳng ai tin, đồng thời có đủ bản lĩnh để nhận diện và kiên quyết đấu tranh chống dã tâm thâm độc xảo quyệt của Nguyễn Bá Lộc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.