NGUYỄN DÂN LẠI GIỞ GIỌNG BỈ ỔI, VÔ LIÊM SỈ

Vừa qua, trên mạng xã hội, kẻ có tên là Nguyễn Dân đã cho đăng tải bài viết có tựa đề “Những kẻ khốn nạn”. Với những lời lẽ hết sức thô bỉ, đầy tính hằn học, Nguyễn Dân cho rằng: Từ khi có Đảng Cộng sản ra đời giành quyền thống trị, người ta mừng rỡ nghĩ là công minh chính trực: “do dân, vì dân, phục vụ dân”. Nhưng rồi lại là sự lừa phỉnh, gạt gẫm, không do dân, vì dân, phục vụ dân, mà “do đảng, vì đảng, phục vụ đảng”.

Có thể khẳng định, đây là luận điệu hết sức sai trái, bỉ ổi, vô liêm sỉ của những kẻ cơ hội, phản động. Bởi vì, không ai có thể xuyên tạc và phủ nhận sự thật là từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã thật sự xứng đáng với sự tin cậy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm nên những chiến công hiển hách, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay đang tiến hành công cuộc đổi mới đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Vì vậy, dù có mưu ma chước quỷ đến mấy, những kẻ như Nguyễn Dân cùng với đồng bọn cũng không thể phủ nhận được những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong suốt gần 35 năm qua.

Không chỉ có vậy, Nguyễn Dân còn thể hiện sự hèn hạ, vô liêm sỉ khi cho rằng: Câu nói hay nhận định “Đất nước ta chưa bao giờ có được như hôm nay”  là lối nói “to mồm, không cảm thấy xấu hổ của những kẻ cầm quyền”. Và y đặt câu hỏi: Thử nhìn qua thế giới năm châu, so các nước, bây giờ Việt Nam ta đã bằng ai?

Cần phải nhắc lại rằng, cái thứ lập luận vô liêm sỉ ấy là hoàn toàn sai trái và chỉ để phục vụ cho mục tiêu đen tối của các thế lực bất mãn, thù địch đối với đất nước Việt Nam. Còn đối với nhân dân ta, hơn ai hết, mọi người đều hiểu rất rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tự to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chúng ta đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng ổn định; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành; chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa, xã hội có bước phát triển mới; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Sức mạnh tổng hợp của đất nước được tăng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Chính vì vậy có thể khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và câu nói hay nhận định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được như hôm nay” là hoàn toàn đúng đắn, không phải là “lối nói to mồm” như luận điệu của Nguyễn Dân.

Đến đây có thể khẳng định, những lời lẽ của Nguyễn Dân trong bài viết của y chỉ là những lời lẽ thô tục, bỉ ổi của một kẻ bất mãn, cơ hội, mục tiêu vẫn không gì khác là hòng đánh lừa dư luận, lôi kéo những người thiếu bản lĩnh, nhẹ dạ, cả tin theo ý đồ chính trị của chúng, sâu xa hơn là phủ nhận, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã dày công lựa chọn và dày công xây dựng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.