Nguyễn Đăng Quang đã đầu hàng theo địch

Khác trước đây, nay Nguyễn Đăng Quang bàn về những “Nghịch lý” của Việt Nam trên một số lĩnh vực với giọng lưỡi sặc mùi phản động. Nguyễn Đăng Quang nói rằng với Điều 4 trong Hiến pháp 2013, thì quyền lực thực sự của đất nước không nằm nơi Quốc hội mà là của Đảng; và cho rằng, chế độ Đảng cử, Quốc hội bầu các chức vụ chủ chốt của quốc gia như vậy còn gì là dân chủ. Cuối cùng, Nguyễn Đăng Quang thổi phồng những khuyết điểm, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta, từ đó quy kết Đảng Cộng sản Việt Nam “đã thực sự…mục nát rồi”.

Điều đáng lên án là trong nội dung bài viết, Nguyễn Đăng Quang đã trắng trợn xuyên tạc bản chất và công kích mô hình, tổ chức của hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước; mưu toan phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội; thổi phồng hiện tượng một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Cần khẳng định rằng, ở nước ta Hiến pháp là sự kết tinh trí tuệ của toàn dân, toàn Đảng; là đạo luật gốc của quốc gia và mọi tổ chức, công dân Việt Nam phải chấp hành. Điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã hiến định vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng quy định rõ “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Thực tiễn Cách mạng Việt Nam đã chứng minh, từ khi ra đời cho đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam được tôi luyện, trưởng thành gắn liền với lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc. Trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, Đảng giữ vai trò lãnh đạo các tầng lớp nhân dân hoàn thành mục tiêu đó của cách mạng Việt Nam. Khi giành được chính quyền, Đảng được trao sứ mệnh trở thành đảng cầm quyền, thực hiện quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên chứ không áp đặt, làm thay Nhà nước, Quốc hội. Quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước là do Quốc hội quyết định. Thông qua thực hiện chức năng của Quốc hội, quyền làm chủ của người dân luôn được đảm bảo và phát huy theo nguyên tắc quyền lực Nhà nước phải thuộc về nhân dân; những biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của người dân đều được phát hiện và xử lý nghiêm.

Từ khi trở thành Đảng cầm quyền đến nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm, lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, coi “tham nhũng” là một trong bốn nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Do đó, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tiến hành thường xuyên, liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, nhiều cuộc vận động bằng nhiều nội dung, biện pháp đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đặc biệt qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng: Bước đầu kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ. Xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài. Song, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nói chung, đấu tranh phòng chống tham nhũng nói riêng đã góp phần thúc đẩy đất nước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta vẫn còn có những hạn chế nhất định. Việc công khai, thẳng thắn thừa nhận về những khuyết điểm trong lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng thể hiện quyết tâm và trách nhiệm chính trị của Đảng cũng như hệ thống chính trị ở Việt Nam đối với vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Chỉ có Nguyễn Đăng Quang mới suy diễn theo kiểu “mượn gió bẻ măng” để quy kết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã “thực sự …mục nát rồi”

Như vậy, với tâm địa xấu xa, Nguyễn Đăng Quang đã tự “vẽ” ra những “nghịch lý” của Việt Nam trên một số lĩnh vực làm cho những ai nhẹ dạ cả tin phân tâm tư tưởng, hoài nghi, dao động, giảm sút niềm tin đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi người hãy cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với những luận điệu xuyên tạc sai trái trên./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Nguyễn Đăng Quang đã đầu hàng theo địch

 • 30 Tháng Mười Một, 2016 at 7:03 sáng
  Permalink

  Trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay, cùng với nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp phải tự giác, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng.

  Reply
 • 6 Tháng Chín, 2018 at 8:03 sáng
  Permalink

  Nguyễn Đăng Quang đã trắng trợn xuyên tạc bản chất và công kích mô hình, tổ chức của hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước; mưu toan phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội. Đây là âm mưu thâm độc của 1 kẻ phản động.

  Reply
 • 9 Tháng Mười, 2018 at 11:24 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Nguyễn Đăng Quang là bịa đặt, xuyên tạc, mọi người cần hết sức cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng. Hành vi của Nguyễn Đăng Quang cần phải bị lên án, bác bỏ.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.