Nguyễn Đình Cống – Kẻ phá hoại chống tham nhũng ở Việt Nam (Kỳ ba)

3. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định thành công

Đảng, Nhà nước Việt Nam đã, đang và sẽ thực hiện đấu tranh chống tham nhũng với những cố gắng và quyết tâm chính trị cao nhất. Có thể nói, chưa khi nào, công cuộc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam được thực hiện ráo riết, quyết liệt như hiện nay. Chống tham nhũng không có “vùng cấm”, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, bất luận là ai, kể cả những người bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng hay can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng. Chúng ta tiến hành chống tham nhũng toàn diện, gắn liền với tăng cường chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và đã xử lý nhiều cán bộ cao cấp, tổ chức đảng vi phạm, trong đó có cả các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng; kỷ luật cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, cả trong lực lượng vũ trang; làm nghiêm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài… Lần đầu trong lịch sử tố tụng Việt Nam, một người từng là Ủy viên Bộ Chính trị đã bị cơ quan tiến hành tố tụng truy tố và đưa ra xét xử về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là việc chưa từng có trước đây.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 25/6/2018, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư làm Trưởng ban đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập năm 2013 đến nay. Hội nghị không chỉ khẳng định “công tác phòng, chống tham nhũng có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực rõ rệt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước”, mà còn tiếp tục xác định những quyết tâm chính trị không lay chuyển, không thể lùi bước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. 6 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà Hội nghị đề ra, một lần nữa đã khẳng định thái độ, quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong loại trừ tham nhũng ra khỏi đời sống xã hội. Thái độ và quyết tâm trên đã cho thấy, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng không phải chỉ được thực hiện với những “biện pháp gãi ngứa”, “dàn cảnh chống một vài vụ không quan trọng để tuyên truyền và lừa dối những người nhẹ dạ cả tin” như Nguyễn Đình Cống đã tuyên truyền, xuyên tạc.

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã, đang và sẽ được nhân dân cả nước đồng tình, ủng hộ. Những năm qua, các tầng lớp nhân dân ta đã ngày càng nhận thức rõ tham nhũng là giặc nội xâm có tính chất nguy hại hơn cả giặc ngoại xâm. Đấu tranh chống tham nhũng không chỉ là việc của Đảng, Nhà nước, mà còn là việc của toàn dân và muốn thành công trong cuộc đấu tranh này, nhân dân phải được Đảng lãnh đạo, Nhà nước tổ chức; có chiến lược, sách lược và phương thức đấu tranh bài bản, đúng đắn, rõ ràng.

Vì vậy, dù còn gặp nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của một bộ phận không nhỏ các tầng lớp nhân dân, song nhân dân ta vẫn yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự tổ chức, điều hành của Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Hầu hết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đều được các tầng lớp nhân dân lắng nghe, tin tưởng và tích cực hưởng ứng. Nhân dân không chỉ là người trực tiếp giám sát, phát hiện, ngăn chặn, cung cấp bằng chứng cho các cơ quan đấu tranh chống tham nhũng mà còn là người đi đầu, đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn tham nhũng ngay tại cơ sở, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, hầu hết mọi tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên còn phân biệt, nhận diện được đâu là những kẻ cơ hội, chỉ hô hào, động viên đấu tranh chống tham nhũng chung chung, đâu là những quan điểm, hành vi sai trái, thù địch, muốn lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng do Đảng lãnh đạo, Nhà nước tổ chức để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Như vậy, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã, đang và sẽ được Đảng, Nhà nước Việt Nam thực hiện với những cố gắng, quyết tâm chính trị cao nhất và được nhân dân đồng tình, ủng hộ là cơ sở thực tiễn đúng đắn để khẳng định: Cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định thành công.

4. Thay lời kết

Những luận điệu xuyên tạc về cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng của Nguyễn Đình Cống hoàn toàn là sai trái, phản động. Những ai còn hiểu sai và mơ hồ về cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng với óc thâm thù như Nguyễn Đình Cống cần nhận thức cho đúng rằng: chủ nghĩa Mác – Lênin không thể là nguồn gốc sinh ra và nôi dưỡng tham nhũng; dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, Việt Nam có đủ sức mạnh để loại bỏ tham nhũng, góp phần xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Nguyễn Đình Cống – Kẻ phá hoại chống tham nhũng ở Việt Nam (Kỳ ba)

 • 4 Tháng Tư, 2019 at 7:42 chiều
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc về cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng của Nguyễn Đình Cống hoàn toàn là sai trái, phản động

  Reply
 • 6 Tháng Tư, 2019 at 11:25 sáng
  Permalink

  Những năm qua, các tầng lớp nhân dân ta đã ngày càng nhận thức rõ tham nhũng là giặc nội xâm có tính chất nguy hại hơn cả giặc ngoại xâm. Đấu tranh chống tham nhũng không chỉ là việc của Đảng, Nhà nước, mà còn là việc của toàn dân và muốn thành công trong cuộc đấu tranh này, nhân dân phải được Đảng lãnh đạo, Nhà nước tổ chức; có chiến lược, sách lược và phương thức đấu tranh bài bản, đúng đắn, rõ ràng. Vì vậy, dù còn gặp nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của một bộ phận không nhỏ các tầng lớp nhân dân, song nhân dân ta vẫn yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự tổ chức, điều hành của Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

  Reply
 • 9 Tháng Tư, 2019 at 11:21 chiều
  Permalink

  Tham những là vấn đề tất yếu của nội tại mỗi nước mà Việt Nam không phải ngoại lệ!. Đảng và Chính phủ Việt Nam không bao giờ dung túng cho tham những mà đang làm hết mình cùng với cả hệ thống chính trị và nhân nhân phòng, chống hiệu quả tệ tham những. Đến nay, đã có nhiều vụ đại án tham nhũng được phanh phui, xử lý nghiêm khắc trước pháp luật, được nhân dân cả nước hân hoan ủng hộ…. Do đó, không thể vu khống, bịa đặt, dựng chuyện phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay để chống phá Việt nam như bọn phản động đang làm, nó đồng nghĩa với việc dung túng, tiếp tay cho “giặc nội xâm” thắng thế nổi dậy rồi kết hợp với giặc ngoại xâm tiếp ứng để tiêu diệt chế độ, và đất nước ta!. Chúng ta hãy cảnh giác trước chiêu trò chính trị thâm độc này của Nguyễn Đình Cống và đồng bọn!.

  Reply
 • 10 Tháng Tư, 2019 at 6:55 sáng
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc về cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng của Nguyễn Đình Cống hoàn toàn là sai trái, phản động.

  Reply
 • 10 Tháng Tư, 2019 at 7:53 sáng
  Permalink

  Nguyễn Đình Cống mượn danh là để đóng góp cho Đảng, Nhà nước nhưng thực chất là để âm mưu phá hoại, xóa bỏ nền tảng tư tưởng, làm cho mọi người mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước. Đây là một thủ đoạn tinh vi và cực kỳ nham hiểm.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares