Nguyễn Đình Cống vu khống Đảng dùng bạo lực hại dân – Một sự trâng tráo, ngỗ ngược, vô liêm sỉ

Gần đây, một số người lợi dụng sự ra tăng các vụ bạo lực trong xã hội để tung lên mạng những bài viết xuyên tạc học thuyết Mác – Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với chiêu bài đi tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục nạn bạo lực, họ đã quy chụp rằng, Đảng Cộng sản theo chủ nghĩa Mác – Lênin, trong lãnh đạo giành chính quyền, tiến hành chiến tranh, làm cách mạng vô sản, thực hành đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản và tôn thờ học thuyết duy vật, đã dùng thủ đoạn bạo lực là chủ yếu. Và sự toàn trị của Đảng Cộng sản theo chủ nghĩa Mác – Lênin là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự ra tăng của nạn bạo lực thời gian qua.

Tôi không rõ người viết ra những luận điệu kiểu này đang làm gì và sống ở đâu, nhưng lời lẽ của gã này rất thiếu đạo đức và phủ nhận sự thật lịch sử. Nên biết rằng, học thuyết Mác – Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp hoàn toàn và đối lập với các kiểu chính trị thiên về thủ đoạn bạo lực. C.Mác, Ph.Ănghen, V.I.Lênin đã nhắc đi nhắc lại rằng, đấu tranh giai cấp là đấu tranh của những người bị áp bức chống lại giai cấp thống trị, bóc lột. Đó là cuộc đấu tranh giữa các giai cấp có lợi ích cơ bản đối lập nhau trong một phương thức sản xuất. Thực chất của đấu tranh giai cấp là đấu tranh của quần chúng bị áp bức, bóc lột chống lại, lật đổ ách thống trị của giai cấp bóc lột. Trong xã hội có giai cấp và đối kháng giai cấp thì đấu tranh giai cấp là quy luật tất yếu khách quan của xã hội. Nội dung của học thuyết đó không phải do các ông tự sáng tạo ra, mà là kết quả của sự kế thừa có chọn lọc các tư tưởng tiến bộ và tổng kết kinh nghiệm lịch sử. Nội dung của tư tưởng đó thấm đậm chủ nghĩa nhân đạo, tiến bộ.

Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đấu tranh, lấy bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân để chống lại bạo lực phản cách mạng, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, đánh đuổi các thế lực đế quốc xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc; ấm no, hạnh phúc và quyền làm chủ đất nước cho nhân dân. Trong các cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất chống thực dân, đế quốc, hàng triệu cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã anh dũng hy sinh xương máu để giành lại độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, đưa đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Phải chăng đây mới là nhân đạo, thưa ông Cống?
Phải chăng đây mới là nhân đạo, thưa ông Cống?

Vậy theo các người, các cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam do các thế lực thực dân, đế quốc gây ra là nhân đạo hay tội ác? Chẳng nhẽ các người coi là nhân đạo chăng? là theo chủ nghĩa nhân đạo chăng?

Bọn đế quốc xâm lược và tay sai của chúng lê máy chém đi khắp miền Nam để sát hại đồng bào là tội ác hay là gì? Chẳng nhẽ các người coi đó là hành động đạo đức của chủ nghĩa đế quốc?

Bọn đế quốc xâm lược đem máy bay B52 ném bom rải thảm Hà Nội mùa Đông năm 1972 giết hại bao nhiêu em bé và nhân dân lao động, đấy là bạo lực vô nhân đạo hay là gì? Chẳng nhẽ đấy là sự nhân đạo của thế lực đế quốc xâm lược đối với nhân dân Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính Đảng cách mạng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, giương cao ngọn cờ chính nghĩa, nhân đạo, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước của toàn dân tộc để đánh đuổi các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược đến giết hại đồng bào mình mà các người dám coi đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến nạn bạo lực thì các người thật là vô đạo đức, coi thường lịch sử, coi thường sự thật.

Ngày nay, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, mở cửa, hội nhập quốc tế. Mỗi năm, Việt Nam đón hàng triệu khách du lịch trên khác thế giới đến thăm. Trong con mắt của du khách nước ngoài, đất nước Việt Nam thanh bình, ổn định, nhân dân Việt Nam thân thiện, mến khách. Các lực lượng bảo vệ pháp luật của Việt Nam, được sự giúp đỡ của nhân dân đang kiên quyết tấn công các loại tội phạm, truy tố, đưa chúng ra xét xử công khai trước pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Những người lấy chiêu bài đi tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục nạn bạo lực để xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân Việt Nam thực chất đang theo đuổi một thứ chính trị phản động, sùng bái bạo lực phản động. Những người dân Việt Nam yêu đất nước mình, dù ở trong nước hay đang định cư ở nước ngoài cũng không ai cần cái thứ chính trị phản động, thói đạo đức giả, vô nhân đạo của các người – những kẻ phản bội Tổ quốc, lừa gạt Nhân dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Nguyễn Đình Cống vu khống Đảng dùng bạo lực hại dân – Một sự trâng tráo, ngỗ ngược, vô liêm sỉ

 • 6 Tháng Một, 2016 at 9:29 sáng
  Permalink

  Trên thế giới này, chưa một xã hội nào trong lịch sử không có xuất hiện tội phạm. Tội phạm và bạo lực xuất phát từ một số cá nhân trong xã hội là điều không xã hội nào tránh khỏi. Xã hội nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Các cụ ta chẳng đã tunwgf nói: “Đất nào cũng có anh hùng, đất nào cũng có thằng khùng thằng điên đó sao”.
  Lấy hiện tượng cá biệt về một số hiện tượng bạo lực hiện nay, rồi thổi phồng lên thành xu hướng gia tăng khủng khiếp của bạo lực xã hội ở Việt Nam hiện nay là điều không thể chấp nhận.
  Mấy kẻ phản động còn lấy hiện tượng tội phạm, bạo lực xã hội ở Việt Nam hiện nay ở một số vụ việc nghiêm trọng để “chụp mũ” cho Đảng và Nhà nước thì càng không thể chấp nhận được.
  Xã hội Mỹ, Pháp, … có đảng cộng sản lãnh đạo đâu mà bạo lực, tội phạm giết hàng trăm, hàng nghìn người vẫn đầy rẫy đấy thôi.

  Reply
 • 6 Tháng Một, 2016 at 2:34 chiều
  Permalink

  Trong đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, nhân dân ta đều mong muốn và làm hết sức để không phải sử dụng đến bạo lực. Song, các thế lực thực dân và đế quốc đã sử dụng bạo lực phản cách mạng một cách hết sức tàn bạo để chống lại nhân dân ta, buộc nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam phải sử dụng bạo lực cách mạng của đông đảo quần chúng nhân dân để đè bẹp bạo lực phản cách mạng của chúng. Hiện nay, đất nước đang tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhà nước ta sử dụng những công cụ bạo lực để đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đó là một việc làm bình thường của mọi quốc gia. Chúng ta tự hào vì được thế giới đánh giá là quốc gia ổn định, một điểm đến an toàn hàng đầu của khách du lịch thế giới. Vì vậy, mọi luận điệu lấy chiêu bài đi tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục nạn bạo lực để xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch trong đó có Nguyễn Đình Cống là một hành động vu cáo, xuyên tạc trắng trợn sự thật nhằm hạ uy tín của Đảng và Nhà nước ta, gây mất ổn định xã hội, mọi người cần hết sức cảnh giác./.

  Reply
 • 7 Tháng Một, 2016 at 9:47 sáng
  Permalink

  Cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân ta là chiến tranh tự vệ, vì chính nghĩa, công lý của thế giới, vì đất nước, giống nòi Việt Nam, mà toàn quốc, đồng bào ta nổi lên tranh đấu quyết giữ nền độc lập của ta. Điều đó hoàn toàn phù hợp luật pháp quốc tế, chuẩn mực đạo đức, lương tri nhân loại, thể hiện sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới ca ngợi, ủng hộ. Ông Cống hãy tự hỏi mình xem: dân tộc Việt Nam mang bom đạn đến xâm lược Pháp hay ngược lại, dân tộc Việt Nam mang bom đạn đến xâm lược Mỹ hay ngược lại? Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm rồi, phải trái đúng sai ai cũng đã rõ, nếu đã là người Việt Nam thì nên chung tay góp sức xây dựng quê hương, hàn gắn những đau thương, mất mát do chiến tranh để lại chứ không nên và không được xuyên tạc lịch sử, quên đi máu xương của những người đã vì dân, vì nước mà ngã xuống ông Cống ạ!

  Reply
 • 7 Tháng Một, 2016 at 3:40 chiều
  Permalink

  Không được phép lẫn lộn quan điểm khoa học về đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác – Lê-nin với quan điểm hữu khuynh phủ nhận đấu tranh giai cấp hoặc quan điểm tả khuynh cường điệu đấu tranh giai cấp, thiên về trấn áp bạo lực, . Hình như tác giả bài viết đang cố tình đánh đồng những quan điểm này là một nhằm xuyên tạc bóp méo những giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin

  Reply
 • 7 Tháng Một, 2016 at 8:40 chiều
  Permalink

  Nguyễn Đình Cống và những người lấy chiêu bài đi tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục nạn bạo lực để xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 70 năm qua thực chất cũng chỉ là “phường khố rách áo ôm” mà thôi; bọn người này chúng đang cố tình xuyên tạc và đánh đồng bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin với những thứ lý lẽ rác rưởi của chúng theo quan điểm phương tây; chúng không xứng đáng bàn về giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác – Lênin cũng như thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 70 năm qua.

  Reply
 • 8 Tháng Một, 2016 at 7:49 sáng
  Permalink

  Dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, chẳng phải thích binh đao, súng đạn khói lửa mà gây ra bạo lực, chiến tranh. Vâng, đời ta thích hoa hồng nhưng kẻ thù buộc ta ôm cây súng. chính kẻ thù chứ không phải ai khác buộc chúng tôi phải chiến đấu để giành lại tự do, giành lại lương tri, giành lại tâm hồn Việt cho mình. còn ông Cống chắc hẳn chẳng có chút hồn việt nào nên ông cũng không cần giành lại nó, ngược lại đang từng ngày “cấu” ra bán dần lấy tiền nuôi thân để tiếp tục cái hành trình thông cống của mình. Bởi cái Cống được làm ra để lưu thông nước từ nơi này tới nơi khác nhằm tránh ngập úng cho chỗ này và giải hạn hán cho nơi khác. Chứ cái Cống nào có thể làm được điều ngược lại – mang nước chỗ hạn về làm úng lụt nơi đang lụt úng. Chắc chỉ có cái Cống của ông Nguyễn Đình Cống làm được điều này.

  Reply
 • 15 Tháng Một, 2016 at 6:57 sáng
  Permalink

  Lời lẽ mà ông Cống đưa ra bẩn thỉu, rác rưởi và tanh hôi chẳng khác chi “con chuột cống” sống chui rúc ở những cống rãnh, vũng lầy bẩn thỉu. Ông Cống à, có lẽ ông “rúc” sâu quá nên không hiểu đấu tranh giai cấp là tất yếu ở xã hội có giai cấp chứ không riêng gì ở Việt Nam. Vả lại, không có đấu tranh giai cấp, không có bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng của những kẻ đàn áp, bất lương thì liệu có thể giành được độc lập, tự do cho Tổ quốc hay không? Cho nên, hãy ngậm cái miệng thối, hôi tanh, rác rưởi của ông lại, đừng ngậm máu phun người nữa.

  Reply
 • 4 Tháng Mười, 2016 at 10:23 chiều
  Permalink

  Đấu tranh đòi quyền lợi cho giai cấp công nhân không có nghĩa đưa công nhân thất học,kém trí tuệ lên lãnh đạo đất nước,mà nên làm như các nước Tư bản văn minh hiện nay, đặc biệt là các nước Tư bản Bắc Âu, như 10 nước hạnh phúc nhất thế giới mà Liên hiệp quốc đã tuyển chọn đó ! !
  Một người dân

  Reply
 • 1 Tháng Tư, 2019 at 1:32 chiều
  Permalink

  Xã hội nào mà không có đấu tranh giái cấp hả ông Cống?

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.