Nguyên Thạch – kẻ phản động

Gần đây, trên trang danlambao có đăng bài viết “Đảng Cộng sản Việt – Nô tứ bề thọ địch” của Nguyên Thạch. Bài viết đã cố tình suy diễn và xuyên tạc sự thật từ tình hình đất nước Việt Nam để phục vụ cho mục đích chống phá Đảng, Nhà nước.

Trước hết, cần khẳng định rõ những lập luận, dẫn dụ, sự kiện mà Nguyên Thạch đưa ra nhằm biện hộ cho quan điểm của mình là hoàn toàn sai trái, bịa đặt, không đúng với thực tiễn lịch sử đã và đang diễn ra. Ông nói: hơn bao giờ hết, Đảng Cộng sản đã bị đặt vào tình thế rất là nguy ngập và cô đơn. Lịch sử là khách quan, công bằng và là minh chứng để bác bỏ cho những ai cố tình xuyên tạc, đi ngược lại sự thật. Như chúng ta đều biết, Việt Nam không muốn chiến tranh, muốn được sống trong hoà bình để được hưởng cuộc sống bình yên, nhưng thực dân Pháp với âm mưu xâm lược nước ta từ lâu và luôn tìm mọi cách biến nước ta thành nước thuộc địa kiểu mới để phục vụ cho mục đích cai trị của chúng; nhân dân ta đã không chấp nhận điều đó. Cả dân tộc đã đoàn kết đứng lên chống lại sự đàn áp, bóc lột của thực dân Pháp và bè lũ tay sai bán nước.  Dưới sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, đưa nhân dân lao động lên làm chủ xã hội. Trong suốt quá trình tiến hành chiến tranh nhân dân ta đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ giúp đỡ to lớn của nhân dân các nước tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Trung Quốc. Nhờ vậy, sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân mới giành được những thắng lợi to lớn. Mối quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc được hình thành, phát triển trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước. Sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược là vô cùng to lớn. Mối quan hệ đó luôn được duy trì và phát triển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của cả hai nước. Thông qua các chuyến thăm hữu nghị, các cuộc hội đàm song phương, các cuộc gặp gỡ tại các diễn đàn thế giới, khu vực… Việt Nam và Trung Quốc đã định ra khuôn khổ hợp tác, từ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” (năm 1999) đến “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” (năm 2005) và cuối cùng là “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” (năm 2008).

Lịch sử cho thấy, nếu giải quyết đúng hướng, đúng cách những nút thắt đó sẽ mang lại cho hai nước, hai dân tộc nhiều cơ hội mới để cùng phát triển trong hữu nghị, hòa bình và thịnh vượng dù có những thời khắc thăng trầm, nhưng hữu nghị và hợp tác vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ hai nước. Những vấn đề tồn tại, nảy sinh trong xã hội như vấn đề Biển Đông, biên giới…đã được lãnh đạo hai nhà nước xử lý có hiệu quả và đem lại những kết quả nhất định, đó là sự thật, không phải là những điều tráo trở, thờ ơ như Nguyên Thạch nói ra.

Thứ hai, Đảng, Nhà nước và các cơ quan, chức năng ban ngành đã giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội nảy sinh. Luận điệu cho rằng, Đảng cộng sản Trung Quốc đang chỉ đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn sai trái, bịa đặt của Nguyên Thạch. Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá trong quan hệ đối ngoại, nước ta đã có quan hệ với hầu hết các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Nhiều vấn đề xã hội nảy sinh được giải quyết một cách triệt để nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân như: vấn đề ô nhiễm môi trường, dân tộc, tôn giáo… Đặc biệt, những thành tựu của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt những kết quả quan trọng trong công cuộc CNH, HĐH đất nước. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất – kỹ thuật, hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển. Đồng thời, diện mạo đất nước có nhiều thay đổi; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; đồng thời tạo ra nhu cầu và động lực phát triển cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thật sự trở thành lực lượng quan trọng để thực hiện đường lối CNH, HĐH đất nước. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hoá – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Những minh chứng hiển nhiên như vậy, không như Nguyên Thạch bịa đặt, vu cáo dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ngập tràn trong mịt mù, không tương lai, đảng chẳng giúp được gì cho tiến trình phát triển của quốc gia, khiến nền kinh tế lụi bại và nợ công chồng chất, môi trường đang bị tàn phá và chất độc tràn ngập, người yêu nước đang bị bắt bớ và bị theo dõi… Những điều mà Nguyên Thạch đưa ra chỉ là võ đoán, mang nặng ý kiến cá nhân của riêng Ông không đúng với hiện thực vận động, phát triển của xã hội và những hành động, việc làm của Đảng, Nhà nước ta, thể hiện rõ thái độ thâm thù với chế độ, với những thành tựu của đất nước.

Ông cha ta vẫn thường nói: trẻ trồng na, già trồng chuối, sống thì phải tu thân, tích đức để lại phúc phần cho con cháu đời sau. Vậy mà, khi đã đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hy xưa nay hiếm, Nguyên Thạch vẫn mộng mị, ôm giấc mơ cải cách thể chế chính trị ở Việt Nam, thật đáng tiếc những luận điệu mà ông đưa ra sặc mùi chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, suy diễn lung tung không đúng với sự thật những gì đã và đang diễn ra./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Nguyên Thạch – kẻ phản động

 • 20 Tháng Tám, 2017 at 1:33 chiều
  Permalink

  lắm mối, tối nằm không.

  Reply
 • 20 Tháng Tám, 2017 at 11:05 chiều
  Permalink

  Những lời lẽ mà Nguyên Thạch đưa ra là bịa đặt sẽ bị chính nghĩa lên án

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2017 at 10:38 sáng
  Permalink

  chẳng ai còn xa lạ với cái tên Nguyên Thạch – bồi bút đắc lực của thế lực phản động. Những bài viết của y chỉ thể hiện nhận thức của kẻ ngu dốt mà thôi

  Reply
 • 23 Tháng Tám, 2017 at 10:11 sáng
  Permalink

  Nguyên Thạch là ai, hay viết về điều gì, nhằm mục đích gì, chắc bạn đọc đều đã rõ, hãy tẩy chay Nguyên thạch

  Reply
 • 3 Tháng Mười Một, 2017 at 6:22 chiều
  Permalink

  “dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ngập tràn trong mịt mù, không tương lai, đảng chẳng giúp được gì cho tiến trình phát triển của quốc gia, khiến nền kinh tế lụi bại và nợ công chồng chất, môi trường đang bị tàn phá và chất độc tràn ngập, người yêu nước đang bị bắt bớ và bị theo dõi…” Cảm ơn nha.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Một, 2017 at 6:25 chiều
  Permalink

  “Chào mừng kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười Nga”. Nó chết rồi nhưng tổ chức kỷ niệm cho nó đỡ tủi.

  Reply
 • 13 Tháng Tám, 2018 at 3:42 chiều
  Permalink

  NGUYÊN THẠCH LÀ CÁI TÊN LUÔN GẮN LIỀN VỚI NHỮNG BÀI VIẾT PHẢN ĐỘNG, CỐ TÌNH XUYÊN TẠC SỰ THẬT, NHẰM CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.