Nguyễn Thị Cỏ May – kẻ xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong những ngày qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã long trọng tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Sẽ không có ngôn từ nào để diễn tả hết những công lao, đóng góp trời biển của Người cho dân, cho nước. Ấy vậy mà, Nguyễn Thị Cỏ May lại xuyên tạc, phủ nhận sự thật lịch sử hiển nhiên sáng rõ như ban ngày đó mà bất kỳ người con đất Việt nào cũng kính trọng, biết ơn, gọi Người bằng tên thân thương, giản dị, gần gũi Bác Hồ. Với bài viết “Suốt đời Hồ Chí Minh thật sự có bao nhiêu cái hôn?” đăng trên mạng xã hội, Thị May đã trắng trợn xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho rằng, “ở Hồ Chí Minh chỉ toàn là tội ác, không có công cán gì cả”. Sự thật không phải như vậy, bởi vì:

Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh người trực tiếp sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, chèo lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, trực tiếp chứng kiến sự áp bức, bóc lột và sự thất bại của các phong trào yêu nước chống chủ nghĩa thực dân, phong kiến, nên đã nung nấu, hình thành nên ý chí quyết tâm tìm đường cứu nước đúng đắn ở chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Sau những ngày tháng bôn ba khắp hải ngoại, làm đủ mọi nghề đề kiếm sống, tháng 7/1920 Người đã bắt gặp ánh sáng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin thông qua bản Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin. Từ đó, Người hướng toàn hoạt động cách mạng của mình đi theo V.I.Lênin, theo lý tưởng và thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917đã chỉ ra. Đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người đã tích cực, chủ động truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước để đến mùa Xuân năm 1930, Người đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra thời kỳ mới cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Người, con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua phong ba, bão táp đi đến những bến bờ vinh quang làm nên thắng lợi vẻ vang của cuộc Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự thật lịch sử hiển nhiên không ai có thể phủ nhận, bác bỏ, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một nhà báo nước ngoài đã nhận xét về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời và các tác phẩm của Người sống mãi để thôi thúc những thế hệ tiếp nối và những thế hệ chưa chào đời. Nhà lãnh đạo Việt Nam vĩ đại này đã để lại một di sản tinh thần thôi thúc ý chí mọi người và thúc đẩy những hành động lớn lao trong sự nghiệp tự do và chủ nghĩa cộng sản trong các nhà cách mạng trên toàn thế giới.

Thứ hai, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp dựng xây, kiến thiết đất nước hiện nay.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người đã kiến tạo nên một kho báu tư tưởng vô giá trên mọi phương diện của sự nghiệp cách mạng. Đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đi theo con đường cách mạng do Người đã chọn. Trong gần 35 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu to lớn đó tiếp tục khẳng định bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo. Những thành quả ấy là tiền đề quan trọng, tạo nguồn động lực mạnh mẽ để chúng ta tiếp tục đổi mới, đưa đất nước phát triển.

Không thể nào nói hết được công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam. Chỉ có những kẻ vô ơn, bạc nghĩa, không có liêm sỉ như Nguyễn Thị Cỏ May mới có nhận xét hồ đồ, ấu trĩ đến như vậy. Mỗi người dân Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết vạch trần và lên án luận điệu xuyên tạc, phản động của Nguyễn Thị Cỏ May và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Nguyễn Thị Cỏ May – kẻ xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares