NGUYỄN TIẾN DÂN – KẺ VÔ VĂN HÓA

Với tiêu đề “Năm mới, nghĩ về cái bánh vẽ của Trọng lú và đám đồng đảng” của Nguyễn Tiến Dân, đăng trên trang danlambao.blogspost.com – một trang mạng của những kẻ cơ hội, phản động, lòng lang, dạ thú. Chỉ vì những đồng tiền nhơ bẩn để sống qua ngày đoạn tháng trên “miền đất hứa” đã vu khống, xuyên tạc trắng trợn thành quả cách mạng và bôi nhọ, xúc phạm đối với các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng như cả dân tộc Viện Nam.

 Thứ nhất, nếu Nguyễn Tiến Dân là một người được giáo dục, dạy dỗ tử tế từ cha mẹ hắn, thì dù có bức xúc, có được hà hơi, tiếp sức đến mấy thì Y cũng phải “vuốt mặt nể mũi”. Vì đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam chính là nơi tổ tiên, dòng tộc của Y đang ở đó; dòng màu đỏ, màu da vàng trên cơ thể Y chính là dòng máu, màu da của con Lạc cháu Hồng điều đó, từ bao đời nay đã thấm đẫm trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt, cho dù người đó đang ở đâu trên trái đất này. Mặt khác, Nguyễn Tiến Dân phải nhớ câu “làm đĩ chín phương để một phương lấy chồng”. Song, thiết nghĩ vì không được dạy dỗ tử tế nên Y cũng không thể hiểu câu nói này, vì vậy tác giả tạm dịch để Y hiểu như sau: Làm điều bậy bạ ở nhiều nơi, với nhiều người rồi thì cũng phải biết cư xử tử tế ở một chỗ để người ta còn chấp nhận được, thường gọi là để một cửa để lùi bước.

Thứ hai, hoặc Nguyễn Tiến Dân là một kẻ tâm thần, kẻ không có một chút liêm sỉ, kẻ vô văn hóa. Nói vậy bởi vì, trong bài viết của Y đều là những từ ngữ, những lời lẽ mà người bình thường, người có chút liêm sỉ, có văn hóa chắc không ai sử dụng.

Với giọng điệu hỗn láo, xấc xược thường thấy của những kẻ vô văn hóa và y cũng không phải ngoại lệ khi đưa ra những nội dung sai sự thực, sau đó xuyên tạc rồi quy kết những chủ trương, mục tiêu lãnh đạo xây dựng đất nước của Đảng ta chỉ là cái bánh vẽ, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là sai lầm.

Chúng ta có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là khoa học, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người. Nó là sự cụ thể hóa lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin một cách sáng tạo, tài tình, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam mà trước đó trên thế giới chưa từng có tiền lệ. Thực tiễn lịch sử Việt Nam trong hơn một thế kỷ qua đã cho thấy, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu khách quan, hợp quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam. Sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn của Đảng, Bác Hồ, của nhân dân và của lịch sử. Sự ra đời của đảng ta năm 1930; thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn Miền nam, thống nhất Tổ quốc năm 1975; thắng lợi của công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay là những mốc son chói lọi, minh chứng hùng hồn cho sự lựa chọn đúng đắn và khoa học của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tóm lại, những vẫn đề mà Nguyễn Tiến Dân đưa ra trong bài viết của Y đã bộc lộ rõ bản chất phản động, cố tình bóp méo sự thực, xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác trước những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Tiến Dân.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “NGUYỄN TIẾN DÂN – KẺ VÔ VĂN HÓA

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.