Nguyễn Trọng Dân mắc bệnh “hoang tưởng” ngày càng nặng

Nguyễn Trọng Dân – kẻ có nhiều thâm thù với chế độ Cộng sản, thường xuyên tung lên mạng những bài viết với giọng điệu hằn học nhằm đả kích sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đã lựa chọn. Vừa qua ông ta đưa lên mạng xã hội bài: “Bàn sơ lược về nhận thức và đấu tranh”. Toàn bộ bài viết, Nguyễn Trọng Dân đã lượm lặt, thổi phồng, xuyên tạc sự thật những bất cập, yếu kém trong quá trình lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ta đối với đất nước nhằm kích động chống Đảng, Nhà nước, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Là một công dân của nước Việt Nam, xin trao đổi với Nguyễn Trọng Dân một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, ông đề cao về nhận thức, nhưng bản thân lại thiếu hiểu biết về Việt Nam. Trong bài viết ông Dân thường xuyên nói đến “nhận thức” và đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến nhận thức như: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao đất nước Việt Nam của bạn còn quá nghèo đói lạc hậu không? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bạn kiếm sống quá khốn khó? Bạn có bao giờ muốn mình được tự do sáng chế phát minh làm giàu như chủ tịch hãng Apple Steve Job không?

Trả lời cho những câu hỏi đó, ông Dân tự khẳng định rằng con người phải có nhận thức. Về lập luận này của ông là hoàn toàn đúng, nhưng ông lại quy chụp cho rằng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã ngăn cản nhận thức và tự do của người dân, đem lại đói nghèo, lạc hậu và bất công cho mọi người. Đây là sự quy kết vô căn cứ và thiếu hiểu biết về tình hình thực tế ở Việt Nam.

Thử hỏi ông, tại sao đất nước Việt Nam đã từng nghèo đói, lạc hậu? Đó là do sự xâm lược của đế quốc, thực dân suốt mấy chục năm đối với dân tộc Việt Nam gây lên. Chiến tranh giải phóng dân tộc từng đấy năm trời, biết bao nhiêu máu đã đổ, biết bao của cải đã dồn vào để đánh đuổi quân xâm lược giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước. Sau năm 1975, đất nước ta phải vừa khôi phục hậu quả do chiến tranh để lại, vừa tiếp tục đứng lên bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từ năm 1986 đến nay, qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, được nhân dân ghi nhận, các quốc gia thế giới tôn vinh, thừa nhận.

Sự thật tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước hiện nay, hoàn toàn bác bỏ sự vu cáo, bịa đặt của Nguyễn Trọng Dân. Không phải Nguyễn Trọng Dân không hiểu tình hình đất nước, mà ông ta cố tình xuyên tạc sự thật để vu cáo, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động chống Đảng, Nhà nước

Thứ hai, ông hướng lái nhận thức sai sự thật và kích động, cổ súy nhân dân đứng lên lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, khôi phục chế độ Việt Nam cộng hòa. Cũng trong bài viết của mình, khi nói đến “nhận thức” ông Dân cũng đi kèm với kêu gọi “đấu tranh”. Theo ông ta: một khi bạn đã nhận thức ra Việt Nam Cộng Hòa là chính thể có thể đủ sức thay thế chế độ XHCN bạo tàn để đem đến bình đẳng, bác ái cho dân tộc thì đương nhiên, bạn không thể nào làm khác hơn là tranh đấu cho sự hồi sinh của Việt Nam Cộng Hòa.

Chiến thắng 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất; chính quyền Việt Nam Cộng hòa tay sai của đế quốc xâm lược, gây bao tội ác, tàn sát những người yêu nước, bị nhân dân căm phẫn, đã đầu hàng vô điều kiện và tuyên bố tự giải tán. Sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn là tất yếu vì chính quyền đấy chống lại lợi ích của nhân dân, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, nguyện vọng dân tộc, can tâm làm tay sai cho ngoại bang. Thực chất Nguyễn Tiến Dân đang hướng lái dư luận nhận thức sai về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ XHCN ở Việt Nam, đồng thời kích động, cổ súy đòi lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và khôi phục chế độ Việt Nam cộng hòa.

Như vậy, thời gian qua đã có rất nhiều bài viết sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch được đăng tải trên không gian mạng như bài viết của ông Nguyễn Trọng Dân. Mọi người cần cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ những thông tin bịa đặt, xuyên tạc này của ông ta và những phần tử cơ hội về chính trị./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Nguyễn Trọng Dân mắc bệnh “hoang tưởng” ngày càng nặng

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.