Nguyễn Trung Chính – kẻ bất hạnh, đáng thương vì lạc đường, sa xuống vực

Càng gần đến thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội, phản động càng tăng cường phát tán những bài viết có nội dung thông tin xấu độc, hòng gây tác động xấu đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, gây chia rẽ nội bộ, chống Đảng, Nhà nước ta.

Một trong những kẻ chống phá điên cuồng ấy là Nguyễn Trung Chính. Tên này cho rằng, sau khi Tổng thống Obama không ghi Việt Nam trong lịch trình thăm viếng Châu Á là lý do để Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Thông qua cách lập luận mang tính chủ quan, bịa đặt, Nguyễn Trung Chính đã bộc lộ rõ nguyên hình là kẻ phản động, hằn thù chế độ, hắn trắng trợn bịa đặt rằng, trong Đảng ta chia thành hai phe, “phe thân Mỹ và phe thân Trung Quốc” và kêu gọi nhân dân ta ủng hộ “phe thân Mỹ, thay đổi thể chế chính trị theo hướng tự do, xóa bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa”. Dã tâm của Nguyễn Trung Chính không có gì khác là phủ nhận mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Nguyễn Trung Chính đã cố tình xuyên tạc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước ta. Dù quan hệ với Trung Quốc hay Mỹ thì đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt nam là: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn tốt, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”[1].

Thay đổi thể chế chính trị theo hướng tự do ư? Thế chế chính trị theo hướng tự do là gì? Hỡi Nguyễn Trung Chính! Phải chăng đó là thể chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập? Thế thì chúng tôi xin: Không! Ngàn lần không! Bởi lẽ, nói đến đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là nói đến hệ thống chính trị có nhiều đảng phái đại biểu cho những tầng lớp có lợi ích đối lập nhau. Chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là thước đo đánh giá vấn đề dân chủ, chế độ một đảng không phải là nguyên nhân của mất dân chủ, độc tài như ông nghĩ.

Thực tế ở Việt Nam hiện nay, nhân dân chúng tôi có cuộc sống hòa bình, ổn định, ấm no, tự do, hạnh phúc, người dân thực sự làm chủ trên mọi lĩnh vực trên đời sống xã hội, có quyền làm tất cả những gì mà luật pháp cho phép. Chúng tôi không cần nhiều đảng phái chính trị khác nhau, chúng tôi chỉ cần một đảng thực sự vì dân, vì nước, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc thực sự cho nhân dân. Hiện nay, nhân dân chúng tôi tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm theo Đảng và phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo. Bởi lẽ, 85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự vì dân, vì nước, đó là sự thật, không thể phủ nhận.

Thiết nghĩ, chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đã và đang là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đấu đá, tranh giành quyền lực của các đảng phái, gây mất ổn định chính trị, thậm chí hỗn loạn xã hội, gây xung đột vũ trang, chiến tranh huynh đệ tương tàn. Rút cuộc chỉ khổ nhân dân. Người dân không được hưởng lợi gì từ chế độ ấy. Trái lại, Đảng đã và đang đem lại cho chúng tôi cuộc sống hòa bình, ổn định, kinh tế phát triển, người dân thực sự làm chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ông không thể nói bừa rằng, xóa bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa thì Việt Nam mới cất cánh. Trái lại, đối với Việt Nam, phải kiên định giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi lẽ, chỉ có giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa thì nền kinh tế thị trường ở Việt Nam mới khắc phục được những hạn chế, bất cập của nền kinh tê tư bản chủ nghĩa và bảo đảm cho nền kinh tế phát triển đúng định hướng vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”[2].

Những luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Nguyễn Trung Chính về bản chất: Nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết trong Đảng, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước với nhân dân; thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng lái đất nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, đấu tranh bác bỏ./.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 83-84.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 83-84

Bình luận bằng tài khoản Facebook

10 thoughts on “Nguyễn Trung Chính – kẻ bất hạnh, đáng thương vì lạc đường, sa xuống vực

 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 10:59 sáng
  Permalink

  Những kẻ xuyên tạc, bóp méo đường lối quan điểm của Đảng trên các lĩnh vực, tất yếu lao xuống vực thẳm.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 12:04 chiều
  Permalink

  Những luận điệu của Nguyễn Trung Chính không có gì lạ lẫm, vẫn là lời lẽ của kẻ bán rẻ lương tâm, ôm chân kẻ thù, phản bội nhân dân, phản bội Tổ quốc. Những kẻ như hắn đáng bị lên án và trừng trị.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 1:05 chiều
  Permalink

  Ôi, Nguyễn Trung Chính = một loại sinh vật không có trái tim, bộ não và hệ thần kinh

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 3:02 chiều
  Permalink

  Nguyễn Trung Chính muốn người Việt Nam tự đứng trên đôi chân của mình, làm theo suy nghĩ của mình hay muốn người Việt Nam quên đi chính mình – như Nguyễn Trung Chính quên đi việc ông là người Việt Nam – để đi theo bợ đỡ người Mỹ? Nếu ông đi theo bợ đỡ người Mỹ và không muốn quay lại với con đường của người Việt Nam chân chính thì ông cứ đi… rồi ông sẽ đến “thiên đường” của ông… và khi ấy, những con người Việt Nam chân chính sẽ nói : ” tận cúng của cái đắng là cái ngọt”… ông còn sống là còn vị đắng cho dân tộc Việt Nam, và khi ông ra đi mãi mãi, khi ấy là vị ngọt…. dù không nhiều…

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 4:08 chiều
  Permalink

  Một trong những kẻ mê muội về nhận thức!

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:04 sáng
  Permalink

  Nguyễn Trung CHính là kẻ phản bội Tổ quốc, ông ta đã quên quê hương đất nước, quên gia đình, tổ tiên và tệ hơn là đã quên đi chính bản thân mình, ông ta không hề nhớ được rằng ông ta được sinh ra từ đâu, ai là người đã tạo điều kiện cho mình được ăn học. nếu nhớ ra thì ông ta phải mang ơn những người sinh thành, những người đã tạo điều kiện cho ông ta ăn học, vậy mà ông ta đã quên hết, đúng là kẻ mất trí mất rồi.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:52 sáng
  Permalink

  Nếu chỉ hiểu và phân chia đường lối đối ngoại của ta thành “phe thân Mỹ và phe thân Trung Quốc” thì quả Nguyễn Trung Chính hoặc giả quá ngây thơ về chính trị, hoặc như các bạn đã phân tích, hắn làm vậy với mục đích tạo tâm lý hoài nghi, chia rẽ nội bộ, kích động hòng lôi kéo ai nhẹ dạ “bài bên nọ, thân bên kia”. nhưng nhân dân việt nam, nhất là giới trẻ chúng tôi hiểu rất rõ giá trị của tự do, của ấm no, hạnh phúc và cái giá của độc lập nên không ai nhẹ dạ đâu. Nguyễn Trung Chính cứ ở đó mà mơ về một “thiên đường” của riêng mình đi.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:54 sáng
  Permalink

  Đúng là kẻ vô ơn, bán nước, điên cuồng chống phá sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, xuyên tạc truyền thống, phủ nhận lịch sử của dân tộc Việt Nam, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam… Kẻ này chắc chắn sẽ bị trừng phạt bởi quy luật nhân – quả.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:00 sáng
  Permalink

  Với việc xuyên tạc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước ta, Nguyễn Trung Chính là kẻ có mắt như mù. Thực tế sinh động trên chính trường quốc tế cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn được các chính đảng cầm quyền, các quốc gia khác tôn trọng, nể phục. Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua là minh chứng hùng hồn cho đường lối đối ngoại của Đảng ta khi lần đầu tiên trong lịch sử, một Tổng Bí thư của một Đảng Cộng sản được đón tiếp trọng trị tại Phòng bầu dục. Nguyễn Trung Chính hãy tỉnh ngộ và nhìn vào thực tế!

  Reply
 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:19 sáng
  Permalink

  Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Chúng ta không thể phụ thuộc hoặc dựa dẫm hoàn toàn vào bất cứ quốc gia nào nếu không muốn mất đi tự do và quyền tự quyết. Những luận điệu xuyên tạc, chống phá của Nguyễn Trung Chính được tác giả vạch rõ bản chất nham hiểm giúp người đọc nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, kiên quyết chống lại những kẻ phản động như hắn.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.