Nguyễn Tường Thụy – kẻ xuyên tạc sự thật hòng “ đánh lận con đen”

Cứ mỗi dịp chúng ta kỷ niệm chiến thắng 30/4/1975 thì các thế lực thù địch phản động lại hằn học, điên cuồng chống phá Đảng, chống phá cách mạng nước ta. Mới đây, khi toàn dân tộc ta tiến hành kỷ niệm chiến thắng 30/4 – chiến thắng đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son bằng vàng thì Nguyễn Tường Thụy lại có bài đăng trên trang mạng rfa vietnam nhằm xuyên tạc chiến thắng 30/4 và chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng, Nhà nước ta.

Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son lịch sử đánh dấu sự toàn thắng của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Đảng ta và nhân dân ta, đây là điều không thể đảo ngược

Chiến thắng của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam, đã được nhân dân tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới ngợi ca, xem đây như một tấm gương điển hình cổ vũ, khích lệ cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng các nước bị lệ thuộc và phụ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc trong thế kỷ XX. Vậy mà, Nguyễn Tường Thụy kẻ cơ hội, phản động lại xuyên tạc cho rằng, đây là nỗi đau của dân tộc, xin đừng khoét sâu. Đúng ra nếu nói đây là nỗi đau thì chỉ là nỗi đau của bọn phản động, lũ tay sai bán nước hại dân thì đúng hơn, hoàn toàn không phải nỗi đau của dân tộc Việt Nam.

Mọi người dân Việt Nam đều biết rõ rằng, khi đế quốc Mỹ nhảy vào xâm lược miền Nam, bọn tay sai, bán nước hại dân, đã hèn hạ dâng đất nước vào tay giặc và cam tâm cúi đầu làm tay sai cho đế quốc Mỹ, được Đế quốc Mỹ nuôi dưỡng, quay sang đàn áp nhân dân, đẩy nhân dân ta vào cảnh nồi da, xáo thịt. Vậy nên, bọn này không bao giờ muốn đế quốc Mỹ phải cuốn gói về nước, càng không muốn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vì họ biết như vậy sẽ không có ai chu cấp, nuôi dưỡng họ. Khi sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của dân tộc thành công, bọn này hết nơi nương tựa, bấu víu quay sang làm bồi bút cho các thế lực phản động nước ngoài, ra sức tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, hòng phủ nhận chiến thắng 30.4, phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc kích động, chống phá Đảng ta, chống phá cách mạng nước ta. Xuất phát từ bản chất phản động, phản cách mạng và với tâm địa xấu xa, Nguyễn Tường Thụy và đồng bọn của Y ra sức tuyên truyền xuyên tạc, chống Đảng, chống cách mạng và phủ nhận chiến thắng 30/4, nhưng sẽ chẳng đánh lừa được ai, vì nhân dân Việt Nam đã quá hiểu rõ dã tâm đen tối của họ, những lời họ nói chẳng qua cũng chỉ là của kẻ bồi bút, đói ăn vì miếng ăn hàng ngày mà kích động nói xấu Đảng ta, xuyên tạc cách mạng nước ta. Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của sự nghiệp kháng ciến chống Mỹ cứu nước đã đi vào lịch sử dân tộc như mốc son lịch sử bằng vàng, không ai có thể xuyên tạc hay đảo ngược được.

Ai là kẻ ăn mày dĩ vãng, ai là kẻ bấu vúi vào quá khứ để mưu cầu cuộc sống hiện tại, không ai khác chính là Nguyễn Tường Thụy và đồng bọn phản động, lũ tay sai bán nước, hại dân của Y

Khi công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem lại những thành tựu to lớn cả về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng thì những kẻ cơ hội, phản động như Nguyễn Tường Thụy lại hằn học, tìm mọi cách để thọc gậy bánh xe, hòng chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Không còn chiêu trò gì mới, chúng đành diễn lại các chiêu trò quen thuộc mà nhân dân ta ai cũng biết đó là sự xuyên tạc, bôi đen lịch sử hòng đánh vào những người nhẹ dạ, cả tin. Bằng thủ đoạn lập luận nhì nhằng đánh lận con đen, đánh tráo khái niệm, âm mưu đòi thay đổi lịch sử. Đến bây giờ, Nguyễn Tường Thụy vẫn còn ngu ngơ đặt vấn đề rằng: “Bên nào đem quân vượt qua vĩ tuyết 17 vào miền Nam?  Gọi là chống Mỹ xâm lược, tại sao khi quân đội Mỹ chưa tham chiến hoặc sau khi họ rút quân, chiến tranh vấn tiếp diễn? tại sao miền Nam cần giải phóng và giải phóng khỏi cái gì?”… Đó thật là những câu hỏi quá ngu ngơ, ấu trĩ về chính trị mà càng nêu ra lại càng thể hiện rõ mưu đồ đen tối của Nguyễn Tường Thụy và lũ tay sai, phản động là chúng muốn níu giữ chế độ ngụy quân, ngụy quyền sài gòn, muốn để cho đế quốc Mỹ đô hộ dày xéo lên quyền sống, quyền độc lập tự do của dân tộc. Sự thực thì, mọi người dân Việt Nam, nhất là nhân dân miền Nam, cũng như nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đã quá hiểu rõ vì sao dân tộc Việt Nam cần phải được độc lập, phải thật sự được sống trong tự do độc lập, vì sao phải giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, vì sao phải đánh đuổi đế quốc Mỹ cút khỏi miền Nam Việt Nam, vì sao phải xóa bỏ chính quyền tay sai Việt Nam cộng hòa.

Sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ con người Việt Nam cũng là vì chân lý: Nhân dân Việt Nam phải được hưởng độc lập, tự do, phải thật sự được sống trong tự do, độc lập. Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, dù phải huy sinh xương máu thì dân tộc Việt Nam quyết phải dành cho được tự do, độc lập. Vậy nên, tỷ lệ hy sinh xương máu của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dù có thế nào đi nữa thì ý chí và tinh thần chiến đấu vì độc lập, tự do cho dân tộc của nhân Việt Nam cũng không hề thay đổi. Nhân dân Việt Nam rất tự hào về truyền thống đoàn kết, chiến đấu chống giặc ngoại xâm trong suốt lịch sử dựng nước giữ nước của cha ông cũng như sự hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để dành độc lập tự do cho dân tộc .

Nếu không có sự hi sinh xương máu của biết bao thế hệ thì dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam không có ngày nay. Vậy nên, Nguyễn Tường Thụy chớ có đem so sánh tỷ lệ hy sinh của quân dân Việt Nam với chính quyền Việt Nam Cộng hòa với đế quốc Mỹ và đồng minh để mưu đồ xuyên tạc ý nghĩa lịch sử trường tồn của chiến thắng 30/4 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bởi vì, càng so sánh thì càng tôn vinh thêm tinh thần dũng cảm, ý chí quật cường, sự thông minh tài giỏi của quân dân Việt Nam và càng khoét sâu vào sự đớn hèn, yếu kém của quân đội viễn chính Mỹ và bè lũ tay sai, phản động. Nếu Nguyễn Tường Thụy là một công dân Việt Nam chân chính thì xin hãy xóa bỏ lòng hận thù mà thừa nhận tất cả ý nghĩa lớn lao của chiến thắng 30/4 của dân tộc và cũng nên dũng cảm mà thừa nhận sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, đừng mang mãi lòng hận thù và tâm địa xấu xa mà “nhậm nhằng đánh lận con đen” chỉ càng đẩy Y ra khỏi cộng đồng dân tộc con Lạc cháu Hồng mà thôi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Nguyễn Tường Thụy – kẻ xuyên tạc sự thật hòng “ đánh lận con đen”

 • Pingback:Nguyễn Tường Thụy – kẻ xuyên tạc sự thật hòng “ đánh lận con đen” |

 • 3 Tháng Sáu, 2019 at 8:17 sáng
  Permalink

  Ý nghĩa lịch sử của sự kiện 30/4/1975 mãi mãi không thể xóa nhòa.

  Reply
 • 3 Tháng Sáu, 2019 at 8:57 sáng
  Permalink

  Nguyễn Tường Thụy đúng là kẻ xuyên tạc sự thật hòng “ đánh lận con đen”, cần bị trừng trị trước Pháp luật!.

  Reply
 • 3 Tháng Sáu, 2019 at 2:36 chiều
  Permalink

  Nguyễn Tường Thụy quá ấu trĩ về chính trị

  Reply
 • 3 Tháng Sáu, 2019 at 3:16 chiều
  Permalink

  Nguyễn Tường Thụy thực chất cũng chỉ là kẻ thiếu hiểu biết, bị giật dây của các thế lực thù địch dẫn đến xuyên tác sự thật một cách trắng trợn.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.