Nguyễn Việt Nam – Kẻ có mắt nhưng mù

Vừa qua, trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu, Nguyễn Việt Nam đã có bài viết “Anh Trọng vẫn kiên định”. Nguyễn Việt Nam cho rằng, “Đại hội XIII của Đảng vẫn kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là một sai lầm, dẫn đường cho dân tộc trở về thời kỳ nô lệ”. Bài viết của Y là sự xuyên tạc, phản động, với âm mưu thâm độc nhằm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta, hướng nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Nguyễn Việt Nam đúng là kẻ “có mắt nhưng mù”. Bởi vì:

 1. Thực tiễn phát triển của xã hội loài người đã chứng minh tính đúng đắn về sự kiên định đi lên CNXH mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Nhìn lại các nấc thang tiến hóa của nhân loại đã cho chúng ta thấy, xã hội loài người ngày một tiến bộ, từ thấp tới cao, từ thô sơ, đơn giản đến đa dạng và phức tạp. Tuy nhiên, với sự ra đời của nông nghiệp và chăn nuôi, của cải có sự dôi dư, xuất hiện một nhóm người muốn chiếm lấy phần dôi dư đó, từ đó hình thành tư hữu và quý tộc, đánh dấu chế độ chiếm hữu nô lệ – một chế độ mà ở đó có những con người bị xem như là một món hàng, hoàn toàn phụ thuộc và phải chịu sự điều khiển của người chủ. Những người nô lệ bị buộc phải làm công không lương, không được tự do đi lại và gần như không có bất kỳ một quyền hạn gì ngoại trừ những nhu cầu tối thiếu như chỗ ở, quần áo, thức ăn. Những người này, họ chẳng khác gì một món đồ vật tùy tay người nhào nặn, tương lai hoàn toàn u tối, không lối thoát. Chủ nô lệ có thể đối xử với nô lệ của mình như một món đồ vật, dụng cụ và thậm chí là một con súc vật hoàn toàn công khai mà không phải gánh chịu điều tiếng từ xã hội. Sự tư hữu đã “sản sinh” ra  một chế độ dã man, tàn nhẫn nhất trong lịch sử nhân loại.

Sự phát triển của nông nghiệp và chăn nuôi, hình thức chiếm hữu nô lệ không đảm bảo năng suất cao như hình thức địa chủ – nông nô, chế độ chiếm hữu nô lệ dần biến mất, thay vào đó là phong kiến với các lãnh chúa cai quản nông dân. Người dân lao động bị áp bức, bóc lột tận cùng sức lao động. Đây là thời kỳ được xem như “Đêm trường đen tối”. Như vậy, xã hội loài người dù có thay đổi hình thức nào nhưng nếu còn tư hữu thì sẽ còn bất công, bất bình đẳng.

Với nấc thang tiến hóa cao hơn của nhân loại, chủ nghĩa tư bản ra đời với những tiến bộ vượt bậc so với các chế độ trước đó. Tuy nhiên, giai cấp tư sản bước lên vũ đài lịch sử cũng là giai cấp chiếm hữu tư nhân những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Với cơ chế bóc lột tư bản chủ nghĩa dựa trên quan hệ giá trị đã che dấu sự bóc lột hết sức tinh vi và xảo quyệt. Trong lòng chủ nghĩa tư bản chứa đựng những mâu thuẫn không thể dung hòa giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân và người lao động. Giải quyết các mâu thuẫn cơ bản đó sẽ tất yếu đưa xã hội đến một chế độ cao hơn – đó là Chủ nghĩa Cộng sản – một xã hội tốt đẹp nhất trong lịch sử nhân loại – một xã hội mà mọi người bình đẳng, không bóc lột, người với người là bạn, thương yêu lẫn nhau…Vậy thử hỏi Nguyễn Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ tiến lên hay tụt lùi trở lại chế độ bất công, bóc lột?

 1. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh một chân lý, đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Như mọi người đều biết, trước năm 1945, nhân dân Việt Nam sống cuộc đời cùng cực “một cổ hai tròng”, “làm thân trâu ngựa” cho thực dân Pháp xâm lược và địa chủ phong kiến áp bức, bóc lột. Hàng triệu người đã chết đói năm 1945 là minh chứng cho chế độ đen tối, tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, phong kiến. Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta, với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, toàn thể nhân dân Việt Nam nhất tề đứng dậy đập tan “ xiềng xích, gông cùm”, đưa người dân lao động từ “vũng bùn lầy” mất tự do trở thành người làm chủ đất nước; đồng sức, đồng lòng, mưu trí, dũng cảm, đánh thắng hai tê đế quốc xâm lược, viết lên những trang sử chói lọi mà cả thế giới phải khâm phục, kính nể Việt Nam. Vượt qua mọi phong ba, bão tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam vững tay chèo, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo tiền đề quan trọng để nước ta đổi mới và phát triển toàn diện trên tất các lĩnh vực, đảm bảo cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thật sự. Dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mọi cấp, mọi ngành, trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dân làm chủ thông qua các hình thức dân chủ gián tiếp và dân chủ trực tiếp. Tất cả mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều vì con người, chăm lo xây dựng con người, phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ. Nhờ có đường lối phát triển kinh tế đúng đắn, trong 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế gây ấn tượng, được thế giới đánh giá cao, sức mạnh kinh tế của đất nước không ngừng tăng lên. Sau 10 năm đổi mới đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội; sau 25 năm đổi mới đất nước đã ra khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển, bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình. Mỗi năm Nhà nước tạo bình quân 1,5 đến 1,6 triệu việc làm mới để giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 1,5 – 2%/ năm. Thành tựu về giảm nghèo của Việt Nam được Liên hợp quốc công nhận và đánh giá cao. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 180 nước (trong đó xác lập quan hệ đối tác chiến lược với 15 nước), quan hệ thương mại với 245 nước và vùng lãnh thổ, ký trên 90 hiệp định thương mại song phương, gần 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng lên…Thực tiễn đó, thử hỏi Nguyễn Việt Nam, sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có phải là con đường đưa dân tộc Việt Nam quay trở về chế độ nô lệ không?

Như vậy, cả trên phương diện lịch sử tiến bộ của xã hội nhân loại cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh một chân lý: Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Và điều đó cũng cho thấy, Nguyễn Việt Nam là kẻ “có mắt nhưng mù”. Mọi người hãy cảnh giác và lên án những kẻ lòng dạ xấu xa, dã tâm phản động, hại nước, hại dân như Nguyễn Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Nguyễn Việt Nam – Kẻ có mắt nhưng mù

 • 24 Tháng Mười Hai, 2018 at 2:05 chiều
  Permalink

  Mọi luận điệu của Nguyễn Việt Nam hoàn toàn là sai trái. Bởi thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh một chân lý, đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

  Reply
 • 24 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:54 chiều
  Permalink

  Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

  Reply
 • 24 Tháng Mười Hai, 2018 at 11:14 chiều
  Permalink

  Chúng ta hãy cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với những luận điệu xuyên tạc, phản động của Nguyễn Việt Nam.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:35 sáng
  Permalink

  Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại

  Reply
 • 26 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:34 sáng
  Permalink

  Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:52 sáng
  Permalink

  Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh một chân lý, đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Hai, 2018 at 1:48 chiều
  Permalink

  Nguyễn Việt Nam có mắt như mù thì lời nói khác gì thày bói xem voi

  Reply
 • 2 Tháng Một, 2019 at 6:51 sáng
  Permalink

  Chỉ có kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mới có thể đưa nước ta thoát khỏi đói nghèo, dân ta mới thoát khỏi lầm than, nô lệ

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.