Nhà “dân chủ” Trần Minh Khôi lo bò trắng răng

Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hoạt động chống phá của các phần tử cơ hội diễn ra càng rầm rộ, quỷ quyệt, và mạnh mẽ hơn. Thông qua những “tâm thư”, “thư ngỏ” thể hiện “điều lo lắng đối với tương lai quốc gia” các “nhà dân chủ” ra sức nói xấu, đặt điều, xuyên tạc, hòng gây xói mòn niềm tin của nhân dân, kích động gây chia rẽ Đảng với Nhân dân, hạ thấp uy tín của Đảng và tầm vóc Đại hội XII của Đảng. Nằm trong kịch bản chung đó, mới đây Trần Minh Khôi “trình làng” bài viết “Đại hội Đảng XII: Chọn chén thuốc độc nào đây?”. Với cái nhìn hằn học, thiển cận, nhà “dân chủ” này cho rằng: các đại biểu đại hội sẽ phải chọn: 1) một bên là thế lực tham nhũng nhưng có hứa hẹn cải cách, và 2) bên kia là thế lực bảo thủ nhưng có hứa hẹn ngăn chặn tham nhũng. Và, cả hai sự lựa chọn đều giống như “chén thuốc độc”, ảnh hưởng trực tiếp đến “lợi ích quốc gia”. Rõ ràng, Trần Minh Khôi đã bộc lộ rõ mưu đồ chính trị của kẻ bán nước hại dân, muốn thổi phồng một số hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội nhằm gây hoanh mang trong dư luận quần chúng, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ Đảng và phá hoại công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng.

Theo Trần Minh Khôi: Việt Nam đang ở trong một tình huống không thể có bất cứ một cải cách nào có thể mang lại lợi ích cho đất nước. Cái gọi là “tình huống” mà Trần Minh Khôi cố gắng “nhào nặn” lên chẳng qua là sự phản ánh sai lệch, cố tình bóp méo thực tiễn quá trình đổi mới ở nước ta.

Hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. 30 năm đổi mới là giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Thực tế chứng minh, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ đổi mới. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hoá – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Bên cạnh việc đánh giá khách quan những thành tựu đổi mới, Đảng ta đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục; trong đó, tham nhũng là một trong bốn “nguy cơ” cản trở quá trình đổi mới, phát triển của đất nước. Nhận thức rõ điều đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang kiên quyết “tuyên chiến”, đấu tranh không khoan nhượng với “quốc nạn” này bằng những chính sách, biện pháp mạnh mẽ, hữu hiệu. Điều đó, một lần nữa được minh chứng sinh động trong Đại hội XII của Đảng – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

“Sứ mệnh” của Đại hội XII: Thực tiễn công cuộc đổi mới đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của đổi mới. Nhờ có đường lối đổi mới đúng đắn, ngày càng hoàn thiện, vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng được tăng cường, do đó, công cuộc đổi mới do Đảng ta đề xướng được đông đảo nhân dân hưởng ứng biến thành hành động sôi nổi, rộng khắp của quần chúng. Đại hội lần thứ XII của Đảng – Đại hội đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – đổi mới, khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đại hội xác định trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Thực tiễn sinh động, phong phú và những thành tựu to lớn cùng những bài học sâu sắc qua 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, dân tộc. Trong đó, lợi ích quốc gia, dân tộc luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng ta không cần đến một cuộc “cải cách” theo ý muốn của những “nhà dân chủ” bám gót ngoại bang như Trần Minh Khôi. Bởi, đường lối đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta lãnh đạo đã thể hiện sự cải cách sâu sắc, triệt để, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sự đồng lòng, nhất trí và tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là nguồn sức mạnh vô tận; là liều thuốc “kháng sinh” hữu hiệu trước những “liều thuốc độc” của những “nhà dân chủ” nửa mùa, phản bội quốc gia, dân tộc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Nhà “dân chủ” Trần Minh Khôi lo bò trắng răng

 • 29 Tháng Hai, 2016 at 10:37 sáng
  Permalink

  Chỉ có những “nhà dân chủ” bám gót ngoại bang như Trần Minh Khôi mới buông ra những lời lẽ hằn học như vậy trước những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tựu to lớn cùng những bài học sâu sắc trong 30 năm qua, chúng ta tự tin vững bước trên con đường đổi mới vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Reply
 • 29 Tháng Hai, 2016 at 9:54 chiều
  Permalink

  Một trong những âm mưu chống phá Đảng và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân của các thế lực thù địch là tung tin đồn về có phe cánh trong Đảng, mà cụ thể ở đây là “phe cải cách” và “phe bảo thủ”. Những tin đồn với mục đích gây hồ nghi trong dư luận hẳn sẽ không còn đất diễn bởi Đại hội XII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp, Đại hội đã đoàn kết, nhất trí cao bầu ra những đại biểu ưu tú nhất vào cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng. Nếu đã tự nghĩ ra 2 chén thuốc độc, Trần Minh Khôi nên dùng cả 2 đi, đừng “gắp lửa bỏ tay người” nữa!

  Reply
 • 3 Tháng Ba, 2016 at 8:25 sáng
  Permalink

  Khôi ơi là Khôi, cái tên ông đâu đến nỗi khôi hài lắm, dù sao cũng là cái tên do cha mẹ đặt cho cơ mà. cứ tưởng rằng nghĩ ra cái gì hay ho lắm hóa ra vì ngồi trước hai ly thuốc độc của mình mà thành ra túng quẫn mờ mắt, ù tai tưởng ai cũng như mình. xin lỗi, ông hãy tự thưởng thức đi, đằng nào thì với chúng tôi ông cũng chết lâu rồi. còn chúng tôi luôn lựa chọn tư do, độc lập, cơm no, áo ấm cho mình.

  Reply
 • 6 Tháng Ba, 2016 at 11:28 sáng
  Permalink

  Trong nội bộ của bất cứ đảng phái nào cũng có những tư tưởng đồng điệu, cũng như những tư tưởng có khác biệt ít nhiều. Đó là quy luật chung của quá trình nhận thức, xử trí công việc của bất cứ một tập thể đông người nào trên trái đất này.
  Tuy nhiên, sự thống nhất tương đối trong những sự khác biệt mới là điều quan trọng nhất để các mỗi đảng phái chính trị tồn tại và phát triển. Từ đó góp phần lãnh đạo quốc gia, dân tộc của mình.
  Và sự thật, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quốc gia, dân tộc Việt Nam chiến thắng những kẻ thù xâm lược, kẻ thù nghèo đói… suốt hơn 86 năm qua đã đủ chứng minh cho sự đoàn kết, thông nhất trong Đảng, mặc dù có những khác biệt nhất định.
  Nói thế để ông Khôi nhìn thấy cái đại cục, cái tổng thể… chứ đừng như đứa trẻ lên năm, chỉ nhìn thấy cái tiểu tiết, cái đơn lẻ, để rồi ông Khôi “phán như thánh sống” một cách sai lệch và bừa bãi về tình hình chính trị ở Việt Nam hiện nay.

  Reply
 • 9 Tháng Ba, 2016 at 7:11 sáng
  Permalink

  Những “tình huống” mà nhà dân chủ Trần Minh Khôi vẽ ra một cách mơ hồ, thiếu căn cứ cũng đủ cho thấy y là kẻ có dã tâm chính trị, mưu đồ thâm độc. Thế nhưng, Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra và thành công rất tốt đẹp đã là cái tát mạnh mẽ vào cái mồm xằng bậy của y. Có lẽ, giờ đây y lại cần nên hỏi: nếu có 1 chén thuốc độc liệu có nên tự kết liễu ngay bây giờ không?

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.