Nhận diện luận điệu lợi dụng hành vi “lệch chuẩn” để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Luận điệu lợi dụng hành vi “lệch chuẩn” là dùng những lý lẽ đưa ra để đánh tráo, đánh đồng hoặc suy diễn hành vi sai lệch, không đúng trở thành hành vi đúng đắn, phổ biến. Đây là thủ đoạn dù không mới nhưng rất dễ làm cho người tiếp nhận hiểu sai về bản chất, chân lý của hiện tượng, sự việc. Cho nên, thủ đoạn này thường được các đối tượng xấu, có ý đồ không đứng đắn, nhất là các thế lực thù địch ưa thích sử dụng để vu khống, xuyên tạc, bôi xấu, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trên thực tế, luận điệu lợi dụng hành vi “lệch chuẩn” của các thế lực thù địch được biết đến phổ biến ở dạng thông tin bài viết, video clip, hình ảnh phiến diện, một chiều, quy chụp, bịa đặt, vi phạm pháp luật, giá trị chuẩn mực, thuần phong mỹ tục… được tán phát trên các phương tiện truyền thông, nhất là các trang mạng xã hội.

Nhưng tại sao các thế lực thù địch, những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị lợi dụng các hành vi “lệch chuẩn”? Câu trả lời là, để thực hiện mục tiêu bao trùm, xuyên suốt của chiến lược “diễn biến hòa bình”; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa; phá vỡ sự phát triển hòa bình, ổn định, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.

 Chúng sẵn sàng đổi trắng thay đen, bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép các hành vi “lệch chuẩn” đơn lẻ để quy chụp cho rằng đó là xu hướng của cộng đồng; hoặc cố tình đánh lộn, hiểu sai bản chất các hành vi “lệch chuẩn” phổ biến ở bất cứ xã hội nào để quy kết thành bản chất của của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Đây là những thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm của các thế lực thù địch, do đó cần phải được nhận diện. Trước hết, chúng ta cần nhận biết, các thế lực thù địch lợi dụng hành vi “lệch chuẩn” là ai? Chúng thuộc tổ chức, lực lượng, cá nhân nào?

Câu trả lời, đó chính là các lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài câu kết với số chống đối, bất mãn ở trong nước; các tổ chức như Việt Tân, Việt Nam phục quốc, Triều đại Việt, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời; một số tổ chức truyền thông quốc tế như Đài VOA, RFA, RFI; các nhóm người trên trang blog dân làm báo, tiếng dân, chân trời mới media, đối thoại online, facebook Hội những người cầm bút can đảm…; một số cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên đã từng giữ chức vụ trung, cao cấp trong bộ máy Nhà nước suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đối tượng để chúng hướng lái từ việc phát tán, xuyên tạc hành vi “lệch chuẩn” là tất cả các tầng lớp nhân dân, nhưng tập trung vào thanh niên, học sinh, sinh viên; những người bất mãn, nhất là những người có quan điểm sai trái, đối lập với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những người Việt ra nước ngoài công tác, học tập, lao động, trao đổi văn hóa, dự hội nghị, hội thảo, du lịch, v.v..

Phương thức chúng phát tán các hành vi “lệch chuẩn” là phương tiện thông tin đại chúng như, như sách, báo, cả bản in và điện tử; phát thanh, truyền hình; nhất là internet và các trang mạng xã hội. Chúng cũng có thể lợi dụng các dự án hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, y tế, hội nghị, hội thảo, du lịch, thăm quan; hoạt động của các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài ở Việt Nam để truyền bá, gieo rắc, thổi phồng những khuyết điểm, hạn chế trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Những hành vi “lệch chuẩn” được các thế lực thù địch lợi dụng thường là sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; tham nhũng, tiêu cực của một số cán bộ, đảng viên; các vụ án tham nhũng, tiêu cực liên quan đến cán bộ cao cấp đã bị xử lý và được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để xuyên tạc vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản và bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng cường điệu hóa những vi phạm kỷ luật, pháp luật của một số cán bộ, sỹ quan, nhất là sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang để xuyên tạc phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh Công an nhân dân; chia rẽ Quân đội với nhân dân, Công an với nhân dân.

Chúng khoét sâu vào các hạn chế, thiếu sót trong quản lý, thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, bảo tồn, phát triển văn hóa, dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chúng cũng sẵn sàng lợi dụng các vụ việc vi phạm pháp luật bị xử lý vì tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vu khống Đảng, Nhà nước ta vi phạm nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo.

Chúng triệt để khai thác những sơ sở trong phát ngôn; những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng một vài bức xúc trong xã hội để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Có thể thấy rằng, những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và biểu hiện, hành vi sai lệch với quy tắc, giá trị, chuẩn mực xã hội, vi phạm pháp luật là hiện tượng xảy ra ở bất kỳ xã hội nào; nhưng các thế lực thù địch lại lấy đó để suy diễn, quy chụp, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thì chúng ta cần phải nêu cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.