Nọc độc của sản phẩm văn hóa độc hại

Các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động và các tệ nạn xã hội nếu thâm nhập vào các cơ quan, đơn vị sẽ gây tác hại khôn lường. Nó không chỉ làm cho đời sống văn hóa – tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta bị vẩn đục mà còn dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, người dân; là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta; chống phá Đại hội XII của Đảng.

Các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động và các tệ nạn xã hội nếu thâm nhập vào các cơ quan, đơn vị đang làm xói mòn niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nghi ngờ về sự thành công của đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thậm chí làm hoen ố phẩm giá, nhân cách con người Việt Nam, phai mờ hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong con mắt bạn bè quốc tế, gây dư luận xấu trong lòng xã hội ta, là cơ sở “ươm mầm”, “nảy nở” mọi thói hư, tật xấu, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Và chính nó sẽ là nguy cơ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; làm suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Trước thềm Đại hội XII của Đảng, không ít các vụ án xảy ra do “lây nhiễm” lối sống phương Tây, đề cao thái quá đời sống vật chất, sùng bái đồng tiền, vì tiền; coi thường nhân nghĩa, đạo lý, vi phạm pháp luật, kỷ luật rất nghiêm trọng. Phải chăng, việc phạm pháp, thoái hóa, biến chất, mất nhân cách ở một số cán bộ, chiến sĩ và người dân có nguyên nhân sâu xa từ sự “lây nhiễm” các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội thẩm lậu vào các cơ quan, đơn vị, đời sống thường nhật của cộng đồng, người dân do không được kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi?

Thấy rõ sự nguy hại đặc biệt nghiêm trọng của các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động và các tệ nạn xã hội đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp trong hệ thống chính trị ở nước ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực như xác định đúng và trúng mục tiêu, mô hình, nội dung, tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; duy trì liên tục phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; đưa ra và thực hiện nhiều quy chế, quy định trong quản lý kiểm duyệt, sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, các xuất bản phẩm, các nội dung sinh hoạt văn hóa, văn nghệ…; kiện toàn hệ thống thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa; chủ động ngăn chặn sự thâm nhập, ảnh hưởng của các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động như băng nhạc, đĩa hình, sách báo, phim ảnh “đen”, nghiêm cấm sử dụng các xuất sản phẩm văn hóa “ngoài luồng” có nội dung thiếu lành mạnh như kích dục, kích động bạo lực, các tệ nạn xã hội: hút, hít, buôn bán, tàng trữ ma túy, cờ bạc, rượu chè tại các cơ quan, đơn vị. Nhờ đó đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục có hiệu quả những tác động, ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa phẩm đồi trụy; không để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; giữ vững, nuôi dưỡng và phát huy tốt vai trò, bản lĩnh, nhân cách cán bộ, đảng viên là “công bộc” của dân, là “đày tớ của nhân dân”; xây dựng môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh; làm cho đời sống văn hóa – tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngày càng tốt hơn theo hướng chân, thiện, mỹ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Nọc độc của sản phẩm văn hóa độc hại

 • 25 Tháng Mười Một, 2015 at 12:12 chiều
  Permalink

  Môi trường văn hóa quân sự có vai trò to lớn, bồi dưỡng, xây dựng, phát triển những giá trị văn hóa chuẩn mực trong nhân cách quân nhân cách mạng, qua đó xác lập các thang giá trị và khuôn mẫu ứng xử của quân nhân, củng cố trận địa chính trị tư tưởng của mỗi quân nhân và tập thể quân nhân. Do đócần ngăn ngừa văn hóa xấu độc, bài trừ thói hư tật xấu; làm phong phú thêm phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ Hồ, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi quân nhân, mỗi đơn vị và quân đội ta trong tình hình mới.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 2:54 chiều
  Permalink

  Có những thế lực thù địch đang phá hoại xã hội chúng ta bằng những hoạt động được gọi là” diễn biến hòa bình”, muốn đầu độc thế hệ trẻ của chúng ta bằng lối sống đồi trụy mang đến một nền văn hóa khác, làn băng loại những giá trị đạo đức xã hội ta. Chính vì vậy, quản lý văn hóa, xây dựng văn hóa là nhiệm vụ quan trọng của toàn đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành toàn xã hội, của mỗi gia đình và của mỗi cá nhân chúng ta

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 3:56 chiều
  Permalink

  Con người và văn hóa là gốc, chi phối tất cả đời sống xã hội. Mọi hoạt động đều do con người tiến hành; mọi hoạt động đều mang bản chất văn hóa. Nhưng khi hoạt động kinh tế, chính trị lớn mạnh, tiền và quyền có thể làm phát triển rực rỡ nền văn hóa, hoặc cũng có thể hủy hoại, làm biến dạng, suy đồi nền văn hóa…Quyền và tiền xét đến cùng, cũng chỉ là phương tiện, cái quyết định vẫn chính là con người, gốc văn hóa của con người. Hãy cắt hết những “nọc độc” của sản phẩm văn hóa độc hại để nó không còn “lây nhiễm” vào từng cá nhân, tổ chức và toàn xã hội.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:57 sáng
  Permalink

  Những thế lực thù địch đang phá hoại bằng cách đầu độc thế hệ trẻ của chúng ta, bằng lối sống đồi trụy mang đến một nền văn hóa khác, làn băng loại những giá trị đạo đức xã hội ta. Chính vì vậy, quản lý văn hóa, xây dựng văn hóa là nhiệm vụ quan trọng của toàn đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành toàn xã hội, của mỗi gia đình và của mỗi cá nhân chúng ta.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:57 chiều
  Permalink

  Sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay đã trở nên nhức nhối trong xã hội; nó diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong từng nơi, từng lúc, với mức độ khác nhau. Chính vì vậy, việc phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay phải coi trọng cả xây và chống, vừa có tính cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, là cuộc đấu tranh trong nội bộ Đảng, bộ máy Nhà nước và toàn xã hội. Là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện nếp sống văn hóa, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần quyết tâm thực hiện cho được trách nhiệm nêu gương trước quần chúng nhân dân trong tu dưỡng, thực hiện, rèn luyện đạo đức, lối sống để xứng đáng với tên gọi “bộ đội cụ Hồ” mà nhân dân đã trao cho.

  Reply
 • 30 Tháng Mười, 2018 at 2:20 chiều
  Permalink

  Văn hoá phẩm xấu độc bao gồm văn hoá phẩm đồi truỵ, các đồ chơi mang tính quá bạo lực. Những thứ ấy rất dễ tác động đến nhân cách con người. Nó làm cho con người dễ bị sa ngã vào con đường tội phạm, làm cho con người bị biến chất. Sử dụng quá nhiều văn hoá phẩm không lành mạnh sẽ đẩy con người ta đến bờ vực thẳm. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta nên nói không với văn hoá phẩm không lành mạnh và bài trừ nó ra khỏi cuộc sống của chúng ta.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.