Ông Nguyên Thạch ơi, đừng vơ đũa cả nắm!

Hạnh Ngân

gia luaCứ vào dịp diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước thì các đối tượng thù địch, phản động và các phần tử chống đối, cơ hội chính trị lại thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta ráo riết, quyết liệt hơn. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (sẽ được tổ chức vào quý I/2016) là một trong những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước ta. Nhận thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong thời gian tới, nên các thế lực thù địch đã và đang ráo riết tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá nhằm phá hoại Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc. Đặc biệt là chúng đã lợi dụng những mặt yếu kém, hạn chế của chúng ta thổi phồng lên và phủ nhận toàn bộ những toàn tựu to lớn trong công cuộc đổi mới mà Đảng và nhân dân ta đã giành được trong thời gian qua. Tác giả Nguyên Thạch có viết: “Ở Việt nam, xuyên suốt thời gian xấp xỉ 80 năm cầm nắm quyền hành, người ta đã nhận thức một cách rõ rệt rằng cộng sản đã không đóng góp được gì cho dân tộc”; “Nỗi nhục khi làm công dân một nước CHXHCN Việt Nam”.

Thưa ông Nguyên Thạch, nếu ông tự cho mình là một công dân đang được sống ở một đất nước hòa bình ổn định có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc, cớ sao ông lại quay lưng, trở cờ, phủ nhận toàn bộ những thành quả của Đảng và nhân dân ta phải hy sinh bằng sương, bằng máu mới có được. Tại sao ông lại cổ súy cho khẩu hiệu khó hiểu, mơ hồ vô căn cứ “Nỗi nhục khi làm công dân một nước CHXHCN Việt Nam”. “Nỗi nhục” hay là niềm tự hào, kiêu hãnh mình là một công dân của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Không phải chờ đợi lâu, chỉ sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo cũng đủ khẳng định một cách khách quan khoa học với thiên hạ về vấn đề này.

Thưa ông Nguyên Thạch, chắc hẳn là ông hiểu rõ: Trong ba thập kỷ của công cuộc đổi mới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp; kinh tế thế giới phục hồi chậm, khủng hoảng chính trị xảy ra ở nhiều nơi, nhiều nước; cạnh tranh về nhiều mặt ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực; diễn biến phức tạp trên Biển Đông…Cùng với những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những hạn chế, khuyết điểm vốn có của nền kinh tế chưa được giải quyết; những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng và đời sống của nhân dân. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại nặng nề. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “DBHB” chống phá chúng ta trên tất cả các lĩnh vực. Nhu cầu bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội ngày càng cao. Đồng thời chúng ta cũng phải giành nhiều nguồn lực để đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước trước những động thái mới của tình hình khu vực và quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thành công công cuộc đổi mới và đã đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng nước nghèo kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô từng bước được ổn định, lạm phát được kiềm chế. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN từng bước hình thành phát triển, giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất, từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ người khác thoát nghèo và từng bước khá giả hơn. Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam đã được liên hiệp quốc và cộng đồng quốc tế công nhận đánh giá cao. Bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống nhân dân có nhiều thay đổi, an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được đảm bảo. Các chính sách trợ cấp xã hội đã hướng vào điều tiết hợp lý thu nhập giữa các bộ phận dân cư, các ngành, các vùng. Chúng ta đã huy động được toàn xã hội tham gia vào thực hiện chính sách xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội; khuyến khích mọi người dân, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia. Chính sách ưu đãi người có công đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Hiện nay, cả nước có khoảng 8,8 triệu người có công, chiếm khoảng 10% dân số, có khoảng 1,4 triệu người được hưởng trợ cấp thường xuyên. Bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn cư trú. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có những chuyển biến tích cực. Dân chủ XHCN được phát huy và ngày càng mở rộng, bầu không khí xã hội dân chủ, cởi mở hơn; dân trí được nâng cao, tính tích cực cá nhân và xã hội được phát huy. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Vị thế uy tín của Việt nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Những thành tựu trên đã tạo tiền đề quan trọng để nhân dân ta tin tưởng vào Đảng, để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối và kết quả đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt nam và xu thế của thời đại. Những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới là không tránh khỏi. Chúng ta không né tránh khuyết điểm, nhìn thẳng vào sự thật để có những biện pháp hữu hiệu khắc phục, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh bền vững theo con đường XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, không vì những yếu kém khuyết điểm, một số việc chúng ta chưa làm được, đừng vì hằn học cá nhân mà phủ nhận toàn bộ những công sức của toàn Đảng, toàn dân nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Đừng vơ đũa cả nắm mà khổ dân, hại nước mà có tội với đồng bào của mình. Ông Nguyên Thạch hãy tĩnh tâm, có giữ gìn sức khỏe để còn sức mà mở to mắt ra mà nhìn sự thật, cố giữ mạng sống để chứng kiến sự “thay da đổi thịt” của đất nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Ông Nguyên Thạch ơi, đừng vơ đũa cả nắm!

 • 11 Tháng Chín, 2015 at 3:15 chiều
  Permalink

  Đá khối (nguyên thạch), chẳng qua chỉ là khối đá, đá mà lại mở mồm! nhưng lại phun ra lời độc địa, ngu dốt. Nếu thấy nhục thì cút đi cho nước nó trong, những thằng như ông sống ở đất nước này cũng chỉ là kẻ vô tích sự.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2015 at 7:53 sáng
  Permalink

  Sống trong hòa bình yên ổn để phát triển thì không muốn, lại muốn quấy rối hại dân, hại nước thật là ngu xuẩn quá đi Ông Nguyên Thạch ơi.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2015 at 8:00 sáng
  Permalink

  Là người dân của nước Việt nam không làm gì có lợi cho đất nước thì thôi, lại còn buông lời thiếu suy nghĩ vô căn cứ để hại dân nước thật không xứng là người con của đất Việt

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2015 at 1:08 chiều
  Permalink

  Là người dân của nước Việt nam không làm gì có lợi cho đất nước thì thôi, lại còn buông lời thiếu suy nghĩ vô căn cứ để hại dân hại nước thật không xứng là người con của đất Việt

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2015 at 1:31 chiều
  Permalink

  Ông Nguyên Thạch ơi! Ông có phải là ngườ dân Việt Nam Không? đất nước Việt Nam đang sống trong hòa bình ổn định có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc, Tại sao ông lại cổ súy cho khẩu hiệu khó hiểu, mơ hồ vô căn cứ “Nỗi nhục khi làm công dân một nước CHXHCN Việt Nam”. Ông có bị điên không?

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 2:22 chiều
  Permalink

  Lịch sử đất nước 85 năm qua cho thấy, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam không tách rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế lịch sử đất nước đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là lực lượng chính trị duy nhất đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:47 sáng
  Permalink

  khi nói đến Việt Nam mà không cảm động trước những đau thương mất mát mà người dân Việt Nam phải gánh chịu từ những cuộc chiến tranh chống quân xâm lược thì đó là kẻ không có lương tâm; còn không thấy được sự chuyển mình phát triển của đất nước Việt Nam sau những năm đổi mới thì kẻ đó không có mắt. Mọi người dân Việt Nam đều rất tự hào vì mình là con rồng, cháu tiên, phấn khởi trước những thành tựu mà đất nước đã đạt được và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước. Nhiều người dân thế giới cũng rất ngưỡng mộ trước những thành tựu và yêu mến đất nước hình chữ S xinh đẹp. Vậy mà có những kẻ cúng tự nhận mình là người Việt Nam lại tảng lờ điều đó, quay lưng lại với quê hương, đất nước. Thiết nghĩ chỉ có loại súc vật thì mới làm vậy.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.