Phải chăng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thảm họa của dân tộc?

Dân Phòng

Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang, chói lọi nhất của dân tộc ta. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan quân đội phát – xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Ðảng ta từ hoạt động bí mật, đã trở thành đảng lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo xã hội. Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đem lại niềm tin tự giải phóng, cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, mở ra thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Ðánh giá ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Ðảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”[1].

Thế nhưng, đến nay vẫn có không ít quan điểm, luận điệu sai trái, phản động; những nhận thức lệch lạc, đánh giá không đúng về ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của sự kiện vĩ đại này. Họ dựng chuyện, đặt điều một cách thô thiển rằng: Sách giáo khoa lịch sử Việt Nam từ bậc tiểu học đến bậc đại học luôn tự hào dùng cụm từ “cướp chính quyền” để chỉ hành động của Việt Minh trong việc chớp thời cơ lúc Nhật đầu hàng Đồng Minh ngày 15/8/1945. Không những dựng chuyện, đặt điều, dốt nát hơn, họ còn đồng nhất khái niệm “cướp chính quyền” với khái niệm “ăn cướp”, để phê phán Cách mạng Tháng Tám của nhân dân ta. Họ cho rằng, đó là hành vi mang nặng tính bạo lực, không hợp với truyền thống của người Việt Nam. Họ đang sống, làm việc và thụ hưởng những thành quả Cách mạng Tháng Tám do Đảng và nhân dân ta mang lại, nhưng lại “lá mặt, lá trái”, cơ hội chính trị, tỏ ra bất mãn, cực đoan, quá khích, bất chấp phải trái, trắng đen, tung ra luận điệu trắng trợn, hằn học rằng: “Cách mạng Tháng Tám là thảm họa của dân tộc”. Họ cố tình xuyên tạc, đổi lỗi cho Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thiếu khôn khéo, thích bạo lực, từ “cướp chính quyền”, phế truất vua Bảo đại đến tiêu diệt các đảng đối lập, gây ra 2 cuộc chiến tranh thảm khốc với Pháp và Mỹ.

Ngạn ngữ Việt Nam có câu, “biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”, viết và nói những điều không đúng sự thực thì không ai tin đâu, thậm chí các cháu học sinh nhỏ tuổi cũng ê vào mặt. Hãy đọc lại Sách giáo khoa lịch sử Việt Nam từ bậc tiểu học đến bậc đại học đi. Nếu đọc rồi mà vẫn cố tình hiểu như vậy, thì hãy học lại môn lôgic nhé. Bởi vì, khái niệm giành chính quyền trong Sách giáo khoa lịch sử Việt Nam có nội hàm khác với khái niệm “cướp chính quyền” và càng khác với khái niệm “ăn cướp”, mà ai đó tự cho mình được học hành tử tế dựng chuyện, đặt điều.

Không thể xuyên tạc, cố tình đổ lỗi cho Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thiếu khôn khéo, thích bạo lực, từ cướp chính quyền, phế truất vua Bảo Đại đến tiêu diệt các đảng đối lập, gây ra 2 cuộc chiến tranh thảm khốc với Pháp và Mỹ.

Hãy tôn trọng sự thật lịch sử như nó vốn có, hãy nhìn nhận lịch sử với con mắt khách quan. Làm sao một thanh niên – nhà nho yêu nước, bôn ba mấy chục năm trời tìm đường cứu nước lại thiếu khôn khéo, thích bạo lực, từ cướp chính quyền, phế truất vua Bảo Đại đến tiêu diệt các đảng đối lập, gây ra 2 cuộc chiến tranh thảm khốc với Pháp và Mỹ. Bất kỳ người nào có cái nhìn khách quan đều thấy rằng, kẻ bị phế truất, kẻ gây ra 2 cuộc chiến tranh thảm khốc đối với dân tộc Việt Nam chính là bọn thực dân, đế quốc và tên vua bù nhìn. Nhân dân ta với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do” chấp nhận gian khổ, hy sinh, đứng lên giành chính quyền, chiến đấu để bảo vệ quyền được sống trong tự do và độc lập. Vị vua bù nhìn đã khiến cho nhân dân ta một cổ hai tròng, khốn khổ, lầm than, đói khát. Riêng năm 1945, hai triệu người chết đói. Thực dân Pháp sau khi xâm lược nước ta, chúng đã thi hành chính sách thống trị vô cùng tàn bạo. Chúng chia cắt đất nước ta; xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới; thẳng tay chém giết những người yêu nước, cướp đoạt ruộng đất, tài nguyên, bóc lột dân ta đến tận xương tủy; thực hiện chính sách ngu dân, dùng thuốc phiện, rượu, cồn đầu độc nhân dân ta, làm cho nòi giống ta suy nhược. Đế quốc Mỹ, ngay từ những năm 40, 50 của thế kỷ trước, đã hướng mục tiêu chiến lược của mình là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam và Đông Dương, biến nơi đây thành thuộc địa, bàn đạp chiến lược để thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới. Trong cuốn Chiến tranh Việt Nam và văn hóa Mỹ, hai tác giả J.C.Râu-ơ (J.C.Rowe) và R.Bơ-gơ (R.Berg) đã viết: “trên 70% dân chúng vẫn coi cuộc chiến (Mỹ xâm lược Việt Nam) căn bản là sai lầm và phi đạo đức[2].

Những nhận xét trên của các học giả phương Tây cũng đã cho thấy ai là kẻ gây ra chiến tranh và ai là người không muốn chiến tranh, yêu chuộng hòa bình, nhưng buộc phải đứng lên chiến đấu chống quân thù.

Những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch nêu trên, thực chất là sự xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử, đổi trắng thay đen, phá hoại về tư tưởng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, hòng gây mất lòng tin của các thế hệ đối với truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân ta. Giọng điệu của họ chẳng lừa bịp được ai, họa chăng chỉ có số ít người nhẹ dạ cả tin, thiếu cảnh giác và thiếu vững vàng về tư tưởng, chính trị dao động, hùa theo mà thôi.

Những ai cố tình quay lưng, ngoảnh mặt, tiếp tục “bắn” vào quá khứ hào hùng của dân tộc trong thời đại Hồ Chính Minh, “gieo gió ắt phải gặp bão”. Cách mạng Tháng Tám không phải là tai họa mà là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới./.

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2000, tập 6, tr. 159.

[2] TTXVN, Tài liệu Tham khảo đặc biệt, ngày 30/8/2007, tr. 5

Bình luận bằng tài khoản Facebook

0 thoughts on “Phải chăng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thảm họa của dân tộc?

 • 16 Tháng Chín, 2015 at 9:09 chiều
  Permalink

  Cách mạng tháng Tám thành công mở ra một trang mới cho lịch sử Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời sau đó vào 2/9/1945.

  Reply
 • 27 Tháng Chín, 2015 at 10:46 sáng
  Permalink

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã xóa bỏ ách thống trị của thực dân, phong kiến, giải phóng nhân dân lao động, từ địa vị “nô lệ” lên địa vị làn chủ; đồng thời lập ra nhà nước Việt Nam DCCH – Nhà nướ công nông đầu tiên trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tôc và CNXH,… Ý nghĩa của CMT8 thật là vĩ đại, thật là to lớn. Thế mà không hiểu nổi có kẻ lại cho rằng CMT8 là thảm họa của dân tộc; phải chăng những kẻ này mắc bệnh tâm thần, nếu không thì cũng là những kẻ vô liêm sĩ, cam tâm làm tay sai cho các thế lực thù địch để phá hoại công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.