Phạm Đình Trọng – Kẻ ngoa ngôn xuyên tạc bản chất nhà nước ta

Gần đây, trên trang mạng danlambao, với bài viết: “Nhà nước cai trị”, Phạm Đình Trọng cho rằng: “Nhà nước ta là nhà nước cai trị, là nhà nước hình thành từ bên ngoài áp đặt cho dân. Bằng lừa dối và bạo ngược, nhà nước cai trị buộc người dân phải cam chịu sự áp đặt đó. Một thế lực từ bên ngoài dân đã sắp đặt, phân chia cho nhau các vị trí quyền lực rồi biến dân thành những rô bốt cầm lá phiếu đi bầu cử theo lập trình cài đặt sẵn của thế lực cầm quyền để hợp thức hóa cho sự cai trị áp đặt. Các chế độ độc tài đều phải thiết lập, duy trì một nhà nước cai trị và nhà nước cai trị ở chế độ độc tài cộng sản là tinh vi nhất, khắt nghiệt nhất, chà đạp lên phẩm giá con người, cả thể xác lẫn tâm hồn, độc ác nhất, man rợ nhất”. Đây là sự “Ngoa ngôn xuyên tạc bản chất nhà nước ta”, bởi lẽ:

1. Nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã chỉ rõ: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

2. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa, được thể hiện trước hết ở chế định nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Hiến pháp năm 2013 của nước ta hiến định rõ điều đó và trên thực tế mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Nhân dân nắm quyền tổ chức ra nhà nước và thực thi quyền lực nhà nước. Điều đó, phản ánh tập trung nhất bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa. Về thực chất, đây là nền dân chủ cao nhất, rộng rãi, triệt để nhất trong lịch sử; là tổ chức để nhân dân lao động thông qua đó thực hiện quyền làm chủ xã hội của mình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước có sự kết hợp giữa hai chức năng trấn áp và tổ chức xây dựng, trong đó tổ chức xây dựng là chủ yếu. Nhà nước xã hội chủ nghĩa dùng bạo lực không phải bắt nguồn từ bản chất của nó, mà do tính tất yếu phải khắc phục sự chống đối và sẵn sàng đập tan âm mưu bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải kiên quyết thi hành cưỡng bức bằng bạo lực đối với các cuộc bạo loạn, lật đổ, chống đối chính quyền là một sự cần thiết. Chức năng trấn áp là điều kiện quan trọng không thể thiếu đảm bảo cho nhà nước thực hiện thắng lợi chức năng chủ yếu là tổ chức xây dựng một chế độ xã hội mới.

3. Việc bắt giam, xử lý theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với những kẻ cầm đầu các cuộc biểu tình, bạo loạn làm mất trật tự công cộng, chống đối Đảng, Nhà nước trong thời gian vừa qua là sự thực hiện đúng chức năng trấn áp của nhà nước ta. Lợi dụng sự kiện đó, các thế lực thù địch nói chung, Phạm Đình Trọng nói riêng, cho rằng: Nhà nước ta là nhà nước cai trị tinh vi nhất, khắc nghiệt nhất, chà đạp lên phẩm giá con người, cả thể xác lẫn tâm hồn, độc ác nhất, man rợ nhất, thực chất đây là thủ đoạn xuyên tạc bản chất nhà nước ta. Chúng ta cần đấu tranh và bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

10 thoughts on “Phạm Đình Trọng – Kẻ ngoa ngôn xuyên tạc bản chất nhà nước ta

 • 3 Tháng Tám, 2018 at 8:35 sáng
  Permalink

  Bất kỳ nhà nước nào trên thế giới cũng phải trấn áp, bắt giữ, bỏ tù hoặc xử lý với những biện pháp khác những người vi phạm pháp luật. Nhà nước Việt Nam xử lý những người gây rối, đập phá tài sản công, … là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với thông lệ quốc tê.

  Reply
 • 3 Tháng Tám, 2018 at 9:07 sáng
  Permalink

  Phạm ĐÌnh Trọng đã cố tình xuyên tạc bản chất, chức năng của nhà nước để phục vụ mưu đồ đen tối của cá nhân!

  Reply
 • 5 Tháng Tám, 2018 at 7:51 sáng
  Permalink

  Nhà nước Việt Nam luôn bảo vệ những quyền lợi hợp pháp và chính đáng của công dân, đồng thời trấn áp đối với những hành động vi phạm hiến pháp và pháp luật./.

  Reply
 • 5 Tháng Tám, 2018 at 10:51 chiều
  Permalink

  Chức năng trấn áp là điều kiện quan trọng không thể thiếu đảm bảo cho nhà nước thực hiện thắng lợi chức năng chủ yếu là tổ chức xây dựng một chế độ xã hội mới.

  Reply
 • 6 Tháng Tám, 2018 at 10:55 sáng
  Permalink

  Xuyên tạc, bịa đặt, bình luận tiêu cực, gây dư luận xấu,… nhằm làm ảnh hưởng tới uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam vốn là thủ đoạn các thế lực thù địch, các tổ chức và cá nhân thiếu thiện chí tiến hành nhiều năm qua, và trên thực tế, việc làm đó càng làm lộ rõ hơn bản chất đen tối của họ.

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 11:43 sáng
  Permalink

  Phạm Đình Trọng cũng như các đối tượng phản động khác, chúng luôn tìm cách xuyên tạc, bịa đặt nói xấu Đảng, Nhà nước, hạ thấp uy tín của lãnh đạo…đây là chiêu trò không mới nhưng mọi người cũng cần phải hết sức cảnh giác. Những kẻ như Phạm Đình Trọng phải bị trừng trị trước pháp luật.

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 2:01 chiều
  Permalink

  Chúng ta cần đấu tranh và bác bỏ.

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 2:02 chiều
  Permalink

  Tôi rất chia sẻ với quan điểm của tác giả. Phạm Đình Trọng là tên xấu xa cần bị lên án và trừng trị nghiêm minh.

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 6:42 chiều
  Permalink

  Tôi đồng tình với quan điểm của tác giả. Phạm Đình Trọng – kẻ ngoa ngôn xuyên tạc bản chất nhà nước ta.

  Reply
 • 11 Tháng Tám, 2018 at 10:03 sáng
  Permalink

  Phạm Đình Trọng, kẻ chuyên tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ và phủ nhận đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh và bác bỏ những luận điệu này

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.