PHẠM TRẦN – KẺ CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Gần đây, tác giả Phạm Trần có bài viết: “Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu hay ở lại”. Trước hết, phải khẳng định rằng đây là bài viết nhằm xuyên tạc, bịa đặt, vu khống chế độ dân chủ ở Việt Nam, nói xấu để nhằm hạ thấp uy tín của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, bình luận, bàn bạc công tác nhân sự tại Đại hội XIII của Đảng một cách thiếu căn cứ và cơ sở khoa học.

Thứ nhất, Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác nhân sự được tiến hành theo 5 bước công khai, chặt chẽ, nghiêm túc bảo đảm đúng số lượng và cơ cấu với chất lượng tốt theo quy định của Đảng. Các đồng chí được giới thiệu vào để bầu Ủy viên Trung ương đảng hay Ủy viên Bộ chính trị dù là lần đầu hay tái cử phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn về độ tuổi, đặc biệt là phẩm chất, năng lực, uy tín trước Đảng, trước Nhân dân. Nếu đồng chí nào không đủ phẩm chất, năng lực sẽ không đưa vào danh sách bầu cử. Có những đồng chí tuổi đã cao, theo quy định được nghỉ ngơi nhưng với phẩm chất, năng lực đặc biệt, trí tuệ minh mẫn theo yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và xuất phát từ ý Đảng, lòng Dân vẫn phải tiếp tục đưa vào danh sách bầu cử, khi trúng cử tiếp tục làm việc, cống hiến cho Nhân dân, cho Đất nước.

Trường hợp đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là trường hợp như vậy mặc dù tuổi đã cao, theo quy định của Đảng và Luật lao động, đồng chí được phép nghỉ ngơi. Song, trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng đồng chí được Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu bầu, đảm nhiệm chức vụ Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII ở tuổi 72. Chủ tịch Quốc hội giới thiệu và Quốc hội khóa XIV bầu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở tuổi 74. Có thể khẳng định rằng, việc Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam lựa chọn đồng chí làm Tổng bí thư, Chủ tịch nước là thể theo ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam mãi mãi được lịch sử ghi nhận. Tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng, mặc dù tuổi đã cao. Song, với phẩm chất, năng lực đặc biệt nếu Nhân dân vẫn mong muốn, chắc chắn đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho dân, trúng cử với số phiếu cao tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ hai, khi bàn về dân chủ ở Việt Nam, Phạm trần đã có cái nhìn méo mó, phiến diện, thiếu khách quan, thiếu trung thực, thiếu thực tế theo lăng kính chủ quan của cá nhân mình. Thực tế chứng minh rằng, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ thật sự, chứ không phải dân chủ giả hiệu như ở các nước tư bản. Khi bàn về mối quan hệ giữa đảng với dân, Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: “Trọng dân, gần dân, học ở dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu và làm cho dân tin theo”. Tất cả các hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đều đặt dưới sự giám sát của người dân dựa trên quan điểm của Đảng: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thành quả sau 35 năm đổi mới (Từ 1986 – nay) trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã khẳng định ý Đảng, lòng Dân luôn gặp nhau trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chính sức mạnh của quần chúng Nhân dân đã làm nên những điều kì diệu. Năm 2020, một năm đầy khó khăn của kinh tế thế giới do ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19, GDP kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 2,91%; quy mô kinh tế đạt 340 tỷ USD, đứng trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tương đương và vượt qua một số nền kinh tế lớn trong khu vực, kể cả một số “Con hổ” châu Á. Đồng thời, Việt Nam đang là hình mẫu về chống dịch COVID -19 để các nước khác học và làm theo.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII sẽ diễn ra từ 25/1/2021 đến 02/2/2021 tại Hà Nội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Cả hệ thống chính trị đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước những thông tin bịa đặt, vu cáo của các thế lực thù địch, không để chúng lợi dụng để rơi vào bẫy âm mưu, thủ đoạn, “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.