PHẠM TRẦN – KẺ MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG

Dân gian Việt Nam có câu “Mượn gió bẻ măng” để nói về những hành động cơ hội, lợi dụng “tình thế”, “sự kiện” nhằm mưu lợi riêng cho cá nhân mình. Thật đúng như vậy, trong khi hiện nay cả hệ thống chính trị nước ta đang nỗ lực ngăn chặn Virus Corona Vũ Hán, Trung Quốc (Covid-19) xâm nhập vào Việt Nam, thì trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết lợi dụng tình hình đó để xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu nhằm hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành quả của sự nghiệp đổi mới đất nước. Điển hình là bài viết “Từ Virus Vũ Hán đến Virus Cộng Sản” của Phạm Trần đăng trên mạng xã hội.

1. Với lời lẽ hằn học và thô tục, Phạm Trần đã tung ra những luận điệu vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trắng trợn khi Y cho rằng:“Đảng búa liềm Việt Nam còn tội ác thăm thẳm không thể định lượng, không thể cân đo bằng đại dương vật chất…giết hại, đọa đày, uổng phí thế hệ vàng người Việt” “Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khó tránh khỏi số phận sụp đổ như các ĐCS ở các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô trước đây”. Đọc những lời lẽ thô thiển, đầy tính hằn học này, bản thân tôi cũng như những người dân Việt Nam chân chính không ai không bất bình, tức giận. Xin hỏi Phạm Trần có thuộc lịch sử Việt Nam? Nếu không thuộc hay Ông “cố tình” không thuộc tôi xin nhắc lại. Lịch sử dân tộc Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã chứng minh, dưới chế độ thuộc địa nửa phong kiến, nhân dân ta lầm than vì mất nước. Đã có nhiều nông dân, sĩ phu yêu nước đứng lên tập hợp nhân dân khởi nghĩa để giành lại độc lập cho dân tộc nhưng đều bị thất bại. Chỉ đến khi Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh tìm đến chủ nghĩa Mác – Lênin, một học thuyết cách mạng, khoa học, mang đầy tính nhân văn cao cả truyền bá vào Việt Nam, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Từ đó, nhân dân ta một lòng theo Đảng và Bác Hồ đoàn kết toàn dân tộc thành một khối thống nhất, vùng lên đấu tranh giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nhân dân lao động thoát khỏi kiếp ngựa trâu, trở thành người làm chủ thật sự của đất nước. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và đã giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng cao. Những thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự thật khách quan, không một ai, không thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, phủ nhận.

2. Trước những sai lầm khuyết điểm của một số cá nhân trong Đảng, Phạm Trần lại quy chụp và xuyên tạc rằng: “ĐCSVN đang tha hóa, biến chất và suy thoái toàn diện”, “nếu dịch Vius Vũ Hán đang là nỗi lo hàng đầu của người dân Việt Nam hiện nay thì cũng nên nhớ Chủ nghĩa cộng sản hay Đảng CSVN nguy hiểm hơn gấp ngàn lần với tiền đồ của Tổ quốc”. Thực tiễn cũng cho thấy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng gặp không ít khó khăn, trở ngại, có lúc do chủ quan, duy ý chí, hành động chưa đúng quy luật khách quan, dẫn đến sai lầm, khuyết điểm, cũng có những cán bộ đảng viên tha hóa biết chất, nhưng điều quan trọng là ở chỗ, mỗi khi có hạn chế, khuyết điểm, Đảng không bảo thủ, bàng quan; trái lại, đều kiên quyết sửa chữa, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm chính trị trước nhân dân, dân tộc, trước những sai lầm, khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên kể cả đảng viên cấp cao, đồng thời kiên quyết xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tiếp thu ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam luân được nhân dân tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, duy nhất là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Từ những nội dung trên cho thấy Phạm Trần  – Kẻ mượn gió bẻ măng với âm mưu thâm độc nhằm bôi nhọ, xuyên tạc phá hoại thanh danh của Đảng để tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh để góp phần bảo vệ và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.