Phạm Trần lại diễn trò xuyên tạc

Trên trang “Doithoaionline”, Phạm Trần lại tiếp tục phát tán bài viết chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam với tiêu đề “ai chọn Đảng Cộng sản lãnh đạo?” Vẫn như bao lần trước, với giọng điệu của tên phản động, lưu manh chính trị, Phạm Trần đã cố tình xuyên tạc tình hình trong nước, trọng tâm là bôi nhọ phủ nhận vai trò lãnh đạo, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước và mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn.

Đây là mưu mô chước quỷ của Phạm Trần nhằm bôi nhọ thanh danh của Đảng, làm giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Sự điên cuồng công kích của Phạm Trần và đồng bọn càng tự bộc lộ bản chất đen tối, sự ảo tưởng, hão huyền đến tột cùng của những kẻ lưu manh chính trị. Cách lập luận, suy diễn của Phạm Trần chứng tỏ hắn thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, nói sai sự thật, nhận thức rất nông cạn về những vấn đề chính trị – xã hội của đất nước hiện nay. Những điều mà Phạm Trần lượm lặt, cóp nhặt, viện dẫn trong bài viết đều được chỉ ra rất rõ trong các văn bản của Đảng và được đăng tải công khai trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, Y đã cố tình xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng hoặc suy diễn theo hướng tiêu cực của kẻ tha phương xứ người, sống trong thù hận và “ảo vọng phục quốc” muốn trở về cái chế độ tay sai, bán nước mà hắn tôn thờ dù đã thối nát từ lâu nên giờ chỉ biết “cắn càn”. Mang danh nhà báo, nhưng Phạm Trần có lối tư duy, suy diễn ngược đời và cách nhìn kiểu “ếch ngồi đáy giếng”, “ăn ốc nói mò”, lưu vong ở nước ngoài và cố tính suy diễn sai sự thật về tình hình thực tiễn đất nước, đi ngược lại với tôn chỉ đạo đức, lương tâm của người làm báo chân chính là tôn trọng sự thật.

Thực tiễn 93 năm kể từ ngày thành lập (3/2/1930 – 3/2/2023), Đảng ta luôn trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân. Với đường lối chính trị đúng đắn, sáng suốt, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, Đảng đã vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, vượt qua mọi gian lao, thử thách, giành nhiều kỳ tích, thắng lợi vĩ đại. Lịch sử đã chứng minh, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo, đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có uy tín, vai trò và vị thế trên trường quốc tế. Quá trình lãnh đạo, Đảng luôn không ngừng tự đổi mới, khiêm tốn, cầu thị, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm để trong sạch và vững mạnh toàn diện. Điều đó, càng khẳng định qua việc Đảng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, đã thực sự trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng; quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng bộ máy chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ ngày càng được củng cố; càng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định đi theo con đường Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Những luận điệu sai trái, thù địch của Phạm Trần không thể làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trái lại, mọi người càng hiểu rõ Phạm Trần là kẻ cơ hội, phản động, đang phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ luận điệu sai trái của Phạm Trần và đồng bọn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.