Phạm Văn – Kẻ tay sai, bồi bút không hiểu gì khi nói về lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam

Đối với người Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước là một giá trị tinh thần cao quý, kết tinh những tư tưởng, tình cảm thiêng liêng nhất, là hệ chuẩn mực cao nhất trong bảng giá trị tinh thần truyền thống dân tộc, đã trở thành một nguyên tắc chính trị – đạo đức – thẩm mỹ của con người Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây có nhiều bài viết của các thế lực phản động đang tập trung xuyên tạc vấn đề này để chống phá dự thảo Luật Đặc khu, điển hình có bài viết: “Lòng yêu nước mới của nhân dân Việt Nam” trên trang mạng danlambao.vn của Bloger Phạm Văn.

Thứ nhất, Bloger Phạm Văn cho rằng: “Ở Việt Nam, cuộc biểu tình – xuống đường trong những ngày tháng 6, nhất là ngày 10 tháng 6 vừa qua của hàng vạn người dân Việt Nam đã biểu hiện một tinh thần hay lòng yêu nước tinh tế, tôi gọi đó là lòng yêu nước mới, cũng có thể gọi là chủ nghĩa yêu nước mới”. Trước hết, phải khẳng định Phạm Văn chẳng hiểu gì về chủ nghĩa yêu nước, và những lời lẽ xuyên tạc trong bài viết của Y là do các thế lực thù địch giật dây chứ chẳng phải xuất phát từ lòng yêu nước trong sáng. Sự thật, chủ nghĩa yêu nước là truyền thống của dân tộc Việt Nam, là tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ; là niềm tự hào về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán và những truyền thống tốt đẹp khác của dân tộc; là yêu nước gắn liền với yêu dân, với tinh thần đoàn kết, nhân ái, khoan dung trong cộng đồng và hòa hiếu với các dân tộc lân bang. “Chủ nghĩa yêu nước mới” của Phạm Văn thực chất là cái vỏ bọc ngụy trang để Y và các thế lực thù địch hô hào, lôi kéo những người dân thiếu hiểu biết chống lại đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có dự thảo Luật Đặc khu. Nhiều người, vì tin theo những lời xúi dục của những kẻ chống phá, đã thiếu tỉnh táo và có những hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại tài sản Nhà nước. Cho đến khi bị cơ quan pháp luật điều tra xét hỏi thì họ mới nhận ra sai lầm của mình. Và sự thật đã được làm sáng tỏ: Kết quả điều tra ban đầu của các lực lực lượng chức năng đã xác định, việc phản đối Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu chỉ là cái cớ để các tổ chức phản động và số đối tượng chống đối chính trị lợi dụng kích động người dân biểu tình, gây bất ổn tình hình an ninh chính trị đất nước, thực hiện mưu đồ phá hoại Đảng, phá hoại Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

Thứ hai, Phạm Văn đã bộc lộ rõ bản chất phản động, chống phá Đảng và Nhà nước ta khi cho rằng: “Lòng yêu nước mới của nhân dân Việt Nam có nội dung căn bản, rất đặc trưng đó là chống lại chế độ độc tài Đảng cộng sản trị để xây dựng chế độ tự do, dân chủ”. Rõ ràng đây là những lời lẽ xuyên tạc, bộc lộ rõ bộ mặt chống phá của Phạm Văn. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là phương thức vận hành của hệ thống chính trị ở nước ta. Tại Đại hội VI (1986), Đảng ta khẳng định: “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý thành cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội”. Kể từ đó đến nay, sự vận hành của cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ngày càng được cụ thể hóa và hoạt động hiệu quả, thể hiện rõ tính ưu việt mối quan hệ Đảng – Nhà nước – Nhân dân trong chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam. Kế thừa kinh nghiệm và kết quả 30 năm thực hiện đường lối đổi mới; trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Văn kiện và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, nhất là nội dung “nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”; coi đó là một trong những phương thức hữu hiệu để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Như vậy, không thể có chuyện Đảng ta là chế độ “độc tài” như Phạm Văn đã xuyên tạc.

Các thế lực thù địch hiện nay đang lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của Đảng ta, nhất là những vấn đề chính trị, xã hội phức tạp, mới nảy sinh để chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, chúng không từ mọi thủ đoạn nham hiểm, sẵn sàng xuyên tạc bất cứ vấn đề gì để đạt được mục đích đen tối. Do vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ những luận điệu sai trái của Phạm Văn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

18 thoughts on “Phạm Văn – Kẻ tay sai, bồi bút không hiểu gì khi nói về lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam

 • 3 Tháng Tám, 2018 at 8:43 sáng
  Permalink

  Các thế lực thù địch, phản động, bất mãn đã lừa gạt, kích động một số người có lòng yêu nước đi tụ tập gây rối, phá hoại. Những người này đã bị ngộ nhận khi tham gia các cuộc tụ tập đông người, rằng họ đang đấu tranh vì đất nước, nhưng thực ra là họ đang phá hoại đất nước.

  Reply
 • 3 Tháng Tám, 2018 at 9:04 sáng
  Permalink

  Không được lợi dụng lòng yêu nước để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc!

  Reply
 • 3 Tháng Tám, 2018 at 3:02 chiều
  Permalink

  Yêu nước mà lại lôi kéo nhau đi đạp phá công sở, phá hoại tài sản công. Phạm Văn đúng là kẻ ngu đần, biến mình thành công cụ, tay sai cho bọn phản động, khủng bố chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại sự bình yên của đất nước, hạnh phúc của nhân dân.

  Reply
 • 3 Tháng Tám, 2018 at 8:40 chiều
  Permalink

  Kiên quyết đấu tranh, vạch trần âm mưu kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự để chống phá Ðảng, Nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân như Phạm Văn – Kẻ tay sai, bồi bút không hiểu gì khi nói về lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam

  Reply
 • 5 Tháng Tám, 2018 at 2:09 chiều
  Permalink

  Lòng yêu nước mới của nhân dân Việt Nam cũng sẽ nhấn chìm tất cả những bè lũ đang có âm mưu và hành động làm suy yếu đất nước./.

  Reply
 • 6 Tháng Tám, 2018 at 8:44 sáng
  Permalink

  Đối với người Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước là một giá trị tinh thần cao quý, kết tinh những tư tưởng, tình cảm thiêng liêng nhất, là hệ chuẩn mực cao nhất trong bảng giá trị tinh thần truyền thống dân tộc, đã trở thành một nguyên tắc chính trị – đạo đức – thẩm mỹ của con người Việt Nam. Cho nên, chỉ có kẻ tay sai, bồi bút như Phạm Văn mới cố tình xuyên tạc.

  Reply
 • 6 Tháng Tám, 2018 at 9:31 sáng
  Permalink

  Các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng một bộ phận nhân dân hạn chế hiểu biết về pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng ta để kích động, lôi kéo họ thực hiện theo mưu đồ của chúng. Vì vây, chúng ta phải hết sức cảnh giác, không mắc phải những âm mưu, toan tính của chúng để vi phạm Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

  Reply
 • 6 Tháng Tám, 2018 at 12:24 chiều
  Permalink

  Yêu nước là bản chất truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhưng cần phải được phát huy, khơi dậy đúng lúc, đúng chỗ vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội đất nước, chứ không phải đế chống phá sự nghiệp đổi mới đất nước.

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 7:47 sáng
  Permalink

  Khi đăng đàn tranh luận bảo vệ quan điểm của mình, cần những lập luận, dẫn chứng để thuyết phục mọi người. Đừng cho rằng ta đây trên thông thiên văn, dưới tường địa lí; đông – tây, kim – cổ nằm trong lòng bàn tay, mà cho mình có quyền chửi bới, khinh thường thiên hạ, cho mình hơn người; xuyên tạc, nói xấu chế độ; kích động, xúi giục biểu tình thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 9:58 sáng
  Permalink

  Bài viết trên nhắc nhở chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ những luận điệu sai trái của Phạm Văn.

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 1:37 chiều
  Permalink

  Chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ những luận điệu sai trái của Phạm Văn

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 2:11 chiều
  Permalink

  Các thế lực thù địch hiện nay đang lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của Đảng ta, nhất là những vấn đề chính trị, xã hội phức tạp, mới nảy sinh để chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, chúng không từ mọi thủ đoạn nham hiểm, sẵn sàng xuyên tạc bất cứ vấn đề gì để đạt được mục đích đen tối. Do vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ những luận điệu sai trái của Phạm Văn.

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 4:30 chiều
  Permalink

  Bài viết đã làm rõ những lời lẽ xuyên tạc, bộc lộ rõ bộ mặt chống phá của Phạm Văn. Phạm Văn chẳng hiểu gì về chủ nghĩa yêu nước, và những lời lẽ xuyên tạc trong bài viết của Y là do các thế lực thù địch giật dây chứ đâu phải xuất phát từ lòng yêu nước trong sáng.

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 4:32 chiều
  Permalink

  Thực tiễn hàng ngàn năm đã chứng minh, hủ nghĩa yêu nước là một giá trị tinh thần cao quý, kết tinh những tư tưởng, tình cảm thiêng liêng nhất, là hệ chuẩn mực cao nhất trong bảng giá trị tinh thần truyền thống dân tộc, đã trở thành một nguyên tắc chính trị – đạo đức – thẩm mỹ của con người Việt Nam. Phạm văn đừng ngược dòng nữa không ai tin và nghe Phạm Văn Đâu

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 4:40 chiều
  Permalink

  Bộ mặt “lòng người dạ thú” của những kẻ lừa gạt nhân dân, kích động biểu tình đã bị lật tẩy. Vây mà Phạm Văn vẫn kêu gào và cho rằng đó là “chủ nghĩa yêu nước mới”. Điều này chứng tỏ ” Chúng cùng một giuộc”.

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 6:59 chiều
  Permalink

  chủ nghĩa yêu nước là truyền thống của dân tộc Việt Nam, là tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ; là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

  Reply
 • 8 Tháng Tám, 2018 at 7:46 sáng
  Permalink

  Phạm Văn đúng là Kẻ tay sai, bồi bút không hiểu gì khi nói về lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam. Chỉ vì vài USD mà Y sẵn sàng liếm gót bọn Tây, thật đáng căm hận và phải bị Pháp luật trừng trị!.

  Reply
 • 10 Tháng Tám, 2018 at 9:17 sáng
  Permalink

  Tay Phạm Văn cổ vũ, xúi giục cho việc tụ tập gây rối, phá hoại tài sản, phá hoại quá trình sản xuất kinh doanh và cuộc sống sinh hoạt của nhân dân. Phải chỉ rõ mặt những kẻ lừa phỉnh người dân như tên Phạm Văn này.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.