Phản bác luận điệu sai trái của Song Chi về vấn đề Tây Nguyên

Thời gian qua, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân ở Đắk Lắk để thực hiện hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Điển hình, trên trang “Rfatiengviet”, Song Chi có bài viết: “Xung đột ở Tây Nguyên – Nhà nước Cộng sản có đủ tâm, đủ tầm để giải quyết tận gốc rễ vấn đề”, cho rằng nguyên nhân dẫn đến xung đột ở Tây Nguyên là do Chính quyền Cộng sản Việt Nam đang kỳ thị, ngược đãi người thiểu số; đàn áp tự do tôn giáo; người Kinh cướp đất của đồng bào ở Tây Nguyên. Thực tế, Song Chi đang cố tình xuyên tạc, nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam.

1. Cần khẳng định rằng, vụ việc nhóm đối tượng dùng vũ khí tấn công trụ sở Uỷ ban nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào rạng sáng 11/6/2023, là vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân với tính chất manh động, liều lĩnh, vô nhân tính, bất chấp đạo lý và luật pháp. Hành vi của nhóm đối tượng này đã bị xử lý nghiêm trước pháp luật để cảnh tỉnh và răn đe đối với những đối tượng đang có âm mưu làm phức tạp tình hình an ninh trật tự ở vùng Tây Nguyên.

2. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 ghi rõ: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Nhà nước thực hiện chính sách về mọi mặt, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng ta khẳng định, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số là sự nghiệp chung của nhân dân cả nước, của nhân dân các dân tộc không phân biệt là dân tộc đa số hay thiểu số. Vì lợi ích trực tiếp của nhân dân các dân tộc thiểu số, đồng thời vì lợi ích chung của cả nước, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ là một trong những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Chính sách dân tộc thể hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Thực hiện chính sách dân tộc là trách nhiệm chính trị của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, phải tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc; có những chính sách đặc thù giải quyết khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt đại đoàn kết toàn dân tộc. Như vậy, không bao giờ có chuyện phân biệt, kỳ thị, ngược đãi, đối xử với người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

3. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, tín ngưỡng, tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đã, đang và sẽ đồng hành cùng dân tộc. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 của Việt Nam khẳng định, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào; mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo;…. Đồng thời, nghiêm cấm phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo;…lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi. Tất cả các tổ chức cá nhân vi phạm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thực tế, không có chuyện đàn áp tôn giáo ở Tây Nguyên.

4. Điều 4 Luật đất đai năm 2013 quy định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Như vậy, có thể khẳng định, đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân, tất cả người dân Việt Nam thực hiện quyền sở hữu của mình thông qua người đại diện là Nhà nước. Người dân chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu riêng đối với đất đai. Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất đều là các hoạt động trao quyền sử dụng đất từ Nhà nước cho người sử dụng nhằm bảo đảm cho đất đai được phân phối và phân phối lại cho các đối tượng sử dụng hợp pháp, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại cho Nhà nước, cho người khác, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật còn phải bồi thường theo mức thiệt hại thực tế cho Nhà nước hoặc cho người bị thiệt hại. Thực tế, những năm vừa qua đồng bào các dân tộc Tây Nguyên luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc giao đất và sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không có chuyện người Kinh chiếm đất của đồng bào ở Tây Nguyên.

Việc các thế lực thù địch lợi dụng vụ khủng bố ở Đắk Lắk để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam là đi ngược lại chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, Hiến pháp và nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân ta. Do đó, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh vạch rõ bộ mặt xảo trá của chúng để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.