PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI PHỦ NHẬN VAI TRÒ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CỦA NGUYÊN THẠCH

Nguyên Thạch, một trong những phần tử ở hải ngoại khá hăng hái trong việc viết bài trên Internet tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc tình hình, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Thực hiện ý đồ thâm độc, xấu xa này, ngày 23/9/2019, trên blog danlambao, Nguyên Thạch lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã có khá nhiều tác giả viết bài phản bác các luận điệu sai trái của Nguyên Thạch. Với bài viết này, tôi xin góp thêm tiếng nói phản bác lại những luận điệu của Nguyên Thạch phủ nhận vai trò to lớn của Đảng Cộng sảnViệt Nam.

1. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân chủ nhân dân là không thể phủ nhận

Trong lịch sử chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã có một số đảng phái chủ trương giải phóng dân tộc theo con đường phong kiến, hoặc tư sản nhưng đều thất bại. Chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với chủ trương đúng đắn giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng dân chủ nhân dân đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, lật đổ chế độ thực dân phong kiến lập ra nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên trong lịch sử dân tộc; lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, đưa cả nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc; lãnh đạo nhân dân ta tiến hành sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thu được nhiều thành tựu to lớn. Đây là sự thực lịch sử không thể phủ nhận. Chỉ có những kẻ như Nguyên Thạch có đầu mà không biết nghĩ nên mới không nhận thức được vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giành độc lập dân tộc.

2. Thành tựu sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo là không thể phủ nhận

Nguyên Thạch đưa ra những luận điệu rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ làm việc gì có lợi cho xã hội, không có đóng góp gì cho tiến trình phát triển đất nước, mà chỉ tàn phá đất nước,… Những luận điệu này thật là bỉ ổi, trơ trẽn.

Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Với những thành tựu đó, Đại diện thường trú của Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) ở Việt Nam đánh giá kết quả đó là “thành công ở tầm thế giới”. Dư luận quốc tế cho đó là: “Ðiều kỳ diệu Việt Nam”. Ông Bơrenđơ, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) khẳng định: Việt Nam đã cho thấy sự tăng trưởng kinh tế tuyệt vời, và sẽ tiếp tục phát triển vững chắc. Việt Nam chứng minh cho thế giới thấy có thể đẩy lùi đói nghèo với chính sách phù hợp.

Về đối ngoại, từ một nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và vị thế, uy tín của trên trường quốc tế được nâng cao. Đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao đầy đủ với 185 quốc gia trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp quốc, trong đó có 15 đối tác chiến lược và 10 đối tác toàn diện, tham gia vào 70 tổ chức quốc tế và khu vực. Việt Nam đã gia nhập ASEAN (1995), AFTA (1996), ASEM (1996), APEC (1998), WTO (2006),… Đặc biệt, Việt Nam được bầu là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 – 2009; mới đây là nhiệm kỳ 2020 – 2021 với số phiếu gần như tuyệt đối (192/193). Đây là những minh chứng cho sự tin cậy và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Như vậy, những luận điệu của Nguyên Thạch xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn sai trái. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI PHỦ NHẬN VAI TRÒ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CỦA NGUYÊN THẠCH

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.