PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA ĐÀI RFA

Vừa qua, trên trang “Rfatiengviet” có bài viết: “Đoàn Dân biểu Quốc hội Châu Âu thăm Việt Nam, chỉ trích tình trạng nhân quyền tồi tệ”, cho rằng Việt Nam đang ngăn cản hoạt động của xã hội dân sự và bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, quyền con người, quyền công dân. Thực tế, RFA đang lợi dụng nhân quyền để nói xấu chế độ chính trị Việt Nam.

Thứ nhất, cần khẳng định rằng, Việt Nam không ngăn cản tổ chức xã hội nếu hoạt động đúng Hiến pháp, pháp luật Nhà nước. Song, cũng không cho phép bất cứ tổ chức xã hội nào hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Nhất là hoạt động lợi dụng xã hội dân sự trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước, đòi Nhà nước chia sẻ quyền lực chính trị cho xã hội dân sự, lợi dụng xã hội dân sự để gây sức ép về dân chủ, nhân quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, liên kết các tổ chức xã hội dân sự để thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hình thành tổ chức chính trị đối lập cùng với các thế lực bên ngoài tìm cách xâm nhập, tác động, chuyển hóa các tổ chức chính trị, xã hội ở Việt Nam hòng “phi chính trị hóa” các tổ chức này; tìm cách tiếp xúc, móc nối, mua chuộc cán bộ, đảng viên trong nội bộ để tuyên truyền, kích động tâm lý bất mãn với Ðảng, Nhà nước; phủ nhận, xét lại lịch sử và giá trị văn hóa dân tộc; kích động tư tưởng vô chính phủ, tuyên truyền các giá trị của văn hóa phương Tây… từ đó làm đổi màu các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan do dân bầu trong hệ thống chính trị; thông qua các tổ chức xã hội dân sự để tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn tạo ra tâm lý phản kháng, kích động quần chúng chống lại chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước tiến tới xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thứ hai, Điều 25 hiến pháp năm 2013 ghi rõ: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Khoản 1 Điều 4 Luật báo chí của Việt Nam khẳng định: báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; là diễn đàn của nhân dân. Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn: thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội. Là diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Tất cả các hoạt động báo chí của cá nhân và tổ chức đi ngược với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên đây là vi phạm Luật Báo chí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiến pháp năm 2013 quy định: Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, tất cả các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm, thực thi theo Hiến pháp và pháp luật. Các quyền này gồm: Quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền có nơi ở hợp pháp, quyền, tự do cư trú, tự do kinh doanh, tự do đi lại, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình,… Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Bất cứ ai vi phạm các quyền này đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, với việc lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp quốc, ngày 11/10/2022 không những khẳng định đảm bảo nhân quyền ở Việt Nam được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất phản bác mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên đài RFA./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.