Phản bác luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Doãn Đôn

Vừa qua trên trang “Hung – viet. org”, Nguyễn Doãn Đôn có bài viết: “Vì tham quyền dài lâu và không dám cải tổ, nên sự nghiệp của ông Nguyễn Phú Trọng đã không khoáng hậu” cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì quá tham vọng quyền lực, nên khẳng định vị thế của mình là anh hùng đốt lò trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, song, tham nhũng lại không giảm. Thực tế, Nguyễn Doãn Đôn đang bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tình hình chống tham nhũng ở Việt Nam.

1. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác nhân sự được tiến hành theo 5 bước công khai, chặt chẽ, nghiêm túc bảo đảm đúng số lượng và cơ cấu với chất lượng tốt theo quy định của Đảng. Các đồng chí được giới thiệu vào để bầu Ủy viên Trung ương Đảng hay Ủy viên Bộ Chính trị dù là lần đầu hay tái cử phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn về độ tuổi, đặc biệt là phẩm chất, năng lực, uy tín trước Đảng, trước Nhân dân. Nếu đồng chí nào không đủ phẩm chất, năng lực sẽ không đưa vào danh sách bầu cử. Có những đồng chí tuổi đã cao, theo quy định được nghỉ ngơi nhưng với phẩm chất, năng lực đặc biệt, trí tuệ minh mẫn theo yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và xuất phát từ ý Đảng, lòng Dân vẫn tiếp tục được đưa vào danh sách bầu cử, khi trúng cử tiếp tục làm việc, cống hiến cho Nhân dân, cho Đất nước. Trường hợp đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) là trường hợp như vậy, mặc dù tuổi đã cao, theo quy định của Đảng và Luật lao động, đồng chí được phép nghỉ ngơi và bản thân đồng chí cũng có nguyện vọng được nghỉ ngơi. Song, trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) giới thiệu bầu, đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XIII) ở tuổi 77 và đồng chí đã trúng cử với số phiếu tín nhiệm rất cao. Có thể khẳng định rằng, Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam lựa chọn đồng chí tiếp tục làm Tổng bí thư là thể theo ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng, mặc dù tuổi đã cao, song, với phẩm chất, năng lực đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã và đang có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, điều này mãi mãi sẽ được lịch sử ghi nhận.

2. Đảng ta khẳng định tham nhũng là: “quốc nạn”, là “giặc nội xâm”, phải lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vấn đề phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị ngày càng cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn, với phương châm, “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Phòng, chống tham nhũng là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, chứ không phải là công việc của riêng ai. Trong những năm vừa qua, Trung ương đã thi hành kỷ luật; cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giam, khởi tố hàng loạt cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương quản lý và rất nhiều cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái. Cần khẳng định rằng, đấu tranh chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay đã trở thành phong trào, xu thế và được làm có bài bản, có sự tham gia tổng thể của cả hệ thống chính trị; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt; tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Những thành quả quan trọng đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Các thế lực thù địch, phản động bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc thực tế phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là đi ngược lại chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và lợi ích nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ta. Do đó, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh, vạch rõ bộ mặt xảo trá của chúng để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.