PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN VĂN TUẤN

Vừa qua, trên mạng internet, Nguyễn Văn Tuấn đã đăng tải bài viết với tựa đề “Tại sao khó có thể  tự hào là người Việt Nam” với những luận điệu xuyên tạc mang tính chủ quan, phiến diện. Hắn đưa ra những nhận định cảm tính, thiếu khách quan rằng Việt Nam có “Truyền thống và văn hóa nghèo nàn & thiếu bản sắc tích cực” và “thất bại về kinh tế”. Thực chất đây là những luận điệu xiên xẹo, phiến diện với âm mưu phủ nhận nền văn hóa, thành quả nền kinh tế sau gần 40 năm đổi mới, từ đó làm suy giảm niềm tự hào dân tộc của mỗi người Việt Nam. Do đó, cần phải nhận thức đúng về bản sắc nền văn hóa mới và những thành quả đáng tự hào của nền kinh tế Việt Nam; là cơ sở để vạch trần những luận điệu sai trái của những phân tử phản động như Nguyễn Văn Tuấn.

1. Việt Nam có nền văn hóa lâu đời tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Với âm mưu thâm độc nhằm phủ nhận những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, Nguyễn Văn Tuấn đưa ra những lời lẽ, luận điệu cảm tích, thiếu khách quan về nền văn hóa Việt Nam là có “Truyền thống và văn hóa nghèo nàn & thiếu bản sắc tích cực”. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, Việt Nam có nền văn hiến lâu đời, lịch sử hào hùng và một nền văn hóa giàu bản sắc, thống nhất trong đa dạng. Đây là niềm tự hào, là tài sản quý giá của quốc gia, cội nguồn của sức mạnh nội sinh, hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việt Nam có 54 dân tộc với những giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc và lịch sử lâu đời hàng ngàn năm nay vẫn đang được bảo tồn, phát huy. Trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, các dân tộc anh em đã sáng tạo nên kho tàng văn hóa độc đáo, phong phú với các giá trị tốt đẹp, thể hiện sinh động quá trình sinh sống, lao động, dựng xây và bảo vệ đất nước, khắc họa cốt cách và vẻ đẹp con người Việt Nam cần cù, nhân ái, khoan dung, hiếu khách, giàu lòng yêu nước. Chúng ta cũng tự hào khi có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được thế giới công nhân. Tính đến thời điểm tháng 5/2023, Việt Nam đã được UNESCO công nhận: 8 Di sản Thế giới, 15 Di sản Văn hóa Phi vật thể, 9 Di sản Văn hóa Tư liệu. Đây là bức tranh phong phú, sinh động, giàu bản sắc của nền văn hóa Việt Nam, là minh chứng đanh thép phản bác lại những luyện điệu phiến diện của Nguyễn Văn Tuấn về nền văn hóa và truyền thống của dân tộc.

2. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam có nền kinh tế năng động, đang trên đà phát triển với thành quả đáng tự hào.

Với những ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước và dân tộc ta, Nguyễn Văn Tuấn đưa ra những luận điệu thiếu thiện chí, thiếu khách quan, phủ nhận sạch trơn nền kinh tế của đất nước, rằng, Việt Nam “thất bại về kinh tế”, “không có bất cứ một tập đoàn kinh tế nào làm ăn thành công”. Tuy nhiên thực tế cho thấy, qua gần 40 năm đổi mới, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bộ mặt đất nước, đời sống của nhân dân thật sự thay đổi. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2023 của cả nước ước tính tăng 5,05% so với năm trước, đưa quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD; GDP bình quân đầu người ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.284 USD, tăng 160 USD so với năm 2022. Như vậy đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã đạt mốc 100 triệu đồng/người/năm. Việt Nam có nhiều tập đoàn kinh tế phát triển vươn tầm khu vực và thế giới như tập đoàn Viettel, FPT, Vingroup…góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Điều đó cho thấy, những luận điệu của Nguyễn Văn Tuấn trở nên lạc lõng, thiếu khách quan.

Có thể thấy, thực tiễn về nền văn hóa tiên tiến, giàu truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc về những thành quả kinh tế đáng tự hào ở Việt Nam là minh chứng hùng hồn để bác bỏ những luận điệu sai trái, thiếu khách quan, với những ý đồ chính trị đen tối của Nguyễn Văn Tuấn. Là người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, chúng ta cảm thấy tự hào về truyền thống văn hóa giàu bản sắc của dân tộc, với sự phát triển của đất nước. Chúng ta cần phải được lên án mạnh mẽ và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch của những kẻ mang trong mình dòng máu Việt nhưng lại ẫu trĩ về mặt nhận thức, nhận những đồng tiền dơ bẩn để rồi quay lại giày xéo lên truyền thống, thành quả quả tổ tiên, quê hương đất nước mình./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.