Phản bác luận điệu xuyên tạc cuốn sách chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cuốn sách chứa đựng giá trị to lớn; được tổng kết lại từ những bài phát biểu, bài nói chuyện và những chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Song, với góc nhìn phiến diện cùng động cơ chính trị thiếu trong sáng, nhiều thế lực thù địch, phản động đã tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cuốn sách. Chúng rêu rao rằng: Cuốn sách “không có giá trị gì”, “chống tham nhũng, tiêu cực mãi chỉ là khẩu hiệu, hình thức”,…

Đây là âm mưu thâm độc nhằm hạ thấp uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng và uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng ta nói chung. Đồng thời, phủ nhận mục đích, ý nghĩa, kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng cả hệ thống chính trị đã nỗ lực thực hiện trong nhiều năm qua. Sâu xa hơn là nhằm phá hoại sự đồng thuận, gây mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ Đảng, Nhà nước và trong xã hội; làm cho người dân dao động, nghi ngờ vào quyết tâm của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thủ đoạn nguy hiểm này cần được nhận diện và đấu tranh kịp thời.

Trước hết, cần khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là quyết tâm chính trị lớn của Đảng ta, Nhà nước ta. Trong đó, cuốn sách chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ bản chất, biểu hiện của tham nhũng, tiêu cực; tính tất yếu phải kiên định, kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đưa ra những giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Thực tế đã minh chứng, những quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tiếp là tư tưởng, quyết tâm của đồng chí Tổng Bí thư là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp. Đặc biệt, trong hơn 10 năm trở lại đây, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thực sự “trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”. Đảng và Nhà nước ta đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, với mức án nghiêm khắc và nhân văn; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; tăng cường xây dựng và hoàn thiện thể chế về kinh tế – xã hội và phòng chống tham nhũng; kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng,…

Nhờ đó, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao ý chí, niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Vì vậy, có thể khẳng định cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn; là “cẩm nang quan trọng” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định rõ quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực là “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”. Cho nên, luận điệu cho rằng: “chống tham nhũng, tiêu cực mãi chỉ là khẩu hiệu, hình thức” là hoàn toàn sai trái, phản ánh không đúng thực tế cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, cần lên án, bác bỏ kịp thời.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.