Phản bác quan điểm sai trái của Gió Bấc

Vừa qua, trên trang “Rfavietnam”, Gió Bấc có bài viết: “Thời điểm nào Tổng Thống Biden đáp lời mời viếng thăm Tổng Trọng” cho rằng, trong 2 năm qua Việt Nam đã 4 lần mời Tổng Thống Biden sang thăm, song, Tổng Thống Biden vẫn không sang. Bởi vì, trong đối ngoại Việt Nam coi trọng Trung Quốc hơn Hoa Kỳ và duy trì lợi ích của Đảng cầm quyền. Thực chất, đây là luận điệu xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động.

Thứ nhất, Việt Nam khẳng định, nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; trong quan hệ phải nắm vững hai mặt đối tác – đối tượng, vừa hợp tác, vừa đấu tranh; kiên định nguyên tắc, mục tiêu chiến lược, nhưng linh hoạt, khôn khéo về sách lược. Đặt lợi ích quốc gia – dân tộc là mục tiêu cao nhất của đối ngoại, tức là đặt lợi ích quốc gia- dân tộc lên trước hết và trên hết; đồng thời, chỉ ra nguyên tắc chung là phải luôn nỗ lực đạt được lợi ích quốc gia – dân tộc tới mức cao nhất có thể trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, cùng phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Về quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam khẳng định, trên tinh thần: Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Hai nước đã và đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, phát triển năng động và ngày càng sâu rộng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, bình đẳng, cùng có lợi,  đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Về quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam khẳng định đây là mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ vàng: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần 4 tốt: láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Việt Nam và Trung Quốc mong muốn hai nước phát triển quan hệ lâu dài, ổn định, ngày càng hiệu quả, thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Như vậy, trong đối ngoại Việt Nam không tuyệt đối hóa hay xem nhẹ bất cứ mối quan hệ nào mà luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Việc Tổng thống Mỹ J.Biden chưa đến thăm Việt Nam hoàn toàn không như những gì Gió bấc xuyên tạc.

Thứ hai, Điều 4, Hiến pháp năm 2013 đã hiến định: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và cả xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Thành tựu của sự nghiệp cách mạng sau hơn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng và thật đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng – an ninh… được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên đáng kể. Việt Nam được bạn bè thế giới mến phục, coi là biểu tượng của sự ổn định chính trị, tinh thần chiến thắng đói nghèo, đề cao giá trị, nhân nghĩa trong thế kỷ XXI, chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Vậy, theo Gió Bấc ở Việt Nam có vì lợi ích của Đảng cầm quyền không?

Việc Gió Bấc vin cớ Tổng Thống Hoa Kỳ chưa sang thăm để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam là sự xuyên tạc trắng trợn đường lối đối ngoại của Việt Nam. Do đó, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh vạch rõ bộ mặt xảo trá của chúng để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.