Phản bác quan điểm sai trái của Trần Công Lân

Trên trang “Quyenduocbiet”, kẻ tự xưng Trần Công Lân phát tán tài liệu có tựa đề “Lịch sử”. Trong tài liệu này Y đã bộc lộ rõ bản chất của những phần tử phản động, khi cho rằng: “Kể từ khi đảng cộng sản Việt Nam xuất hiện thì chính sách giả dối ngụy tạo chính nghĩa dân tộc để giành quyền lực”; “những người cộng sản đã không ngần ngại tiêu diệt một dân tộc hay một chủng tộc bằng đủ mọi phương tiện”; “chủ trương cạo sửa quá khứ”; “đánh bóng chế độ”; “Cộng sản Việt Nam tiếp tục xâm lăng miền Nam Việt Nam” và cho rằng:“Bóng tối đã bao trùm lịch sử Việt Nam từ 1975”… thực chất là những sự thóa mạ lịch sử, xúc phạm Đảng, dân tộc và nhân dân ta, bộc lộ rõ những mưu toan thù địch và chống đối, phá hoại sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đi ngược lại xu thế của tiến bộ và phát triển, không thể không phê phán.

Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thực tiễn đã minh chứng hơn 90 năm qua, từ ngày có Đảng đến nay, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.  Một đất nước đã từng “không có tên trên bản đồ thế giới”, đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem lại cho nhân dân ta sự phát triển vượt bậc cả về vật chất và tinh thần… là những minh chứng rõ ràng đúng và khách quan nhất về vai trò lãnh đạo sáng suốt và tất yếu của Đảng ta. Do đó mà luận điệu của Trần Công Lân đưa ra là hoàn toàn trái với thực tế.

Ngược dòng lịch sử sẽ thấy, một sự thật hiển nhiên là cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam do đế quốc Mỹ khởi xướng, với sự tiếp tay, phản bội dân tộc của ngụy quyền Sài Gòn đã thất bại thảm hại vào 30/4/1975 là một tất yếu không tránh khỏi. Nguyên nhân cơ bản, sâu xa nhất dẫn tới thất bại, trước hết, đó là một cuộc chiến tranh phi nghĩa và tàn bạo. Từ lâu, Mỹ đã coi miền Nam Việt Nam là địa bàn chiến lược, để ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản tại Đông Nam Á. Họ cần có một chính phủ chống Cộng, biết nghe lời và phục vụ đắc lực cho mưu đồ bá chủ thế giới. Thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ về lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương, trong khi Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa cố gắng theo đuổi các giải pháp hòa bình, thì ngay từ đầu, Mỹ và chế độ Ngô Đình Diệm, sau đó là chế độ Nguyễn Văn Thiệu, đã rắp tâm tìm mọi cách chia cắt, phá hoại công cuộc hòa bình, thống nhất đất nước. Các yêu cầu đàm phán, tiến tới Tổng tuyển cử, thống nhất hai miền Nam – Bắc, liên tiếp được Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đưa ra và đều bị từ chối. Thay vào đó là các chiến dịch lê máy chém khắp miền Nam, đàn áp khốc liệt những người kháng chiến, những đảng viên Cộng sản, những ai mong muốn thống nhất đất nước.

Đã từng phải chịu đựng những thử thách, hy sinh bởi chiến tranh, chia rẽ vùng miền và sự thống trị của ngoại bang, nên hơn ai hết, người dân Việt Nam thấu hiểu giá trị của hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Nhân dân và chính phủ Việt Nam đã tranh thủ mọi thời cơ để gìn giữ, bảo vệ những giá trị đó, nhưng đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đã chà đạp, phá hoại những nguyện vọng thiêng liêng chính đáng của mình, buộc chúng ta không còn lựa chọn nào khác phải tiếp tục chiến đấu để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong hơn 20 năm, vượt qua vô vàn gian khổ, hy sinh, dân tộc Việt Nam đã đương đầu và thắng lợi trước một thế lực đế quốc có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng hậu hàng đầu thế giới. Có nhiều nhân tố đã góp phần làm nên sự tích thần kỳ ấy; trong đó, việc phát huy cao độ truyền thống yêu nước và giương cao ngọn cờ chính nghĩa, đường lối độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng, khát vọng hòa bình, giải phóng dân tộc của nhân dân ta là một trong những nguyên nhân mang tính quyết định. Lý giải nguyên nhân thất bại của Mỹ ở Việt Nam có nhiều, song, lý giải được đề cập nhiều nhất là do tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh mà họ tiến hành.

Lịch sử là thước đo chân lý và bác bỏ mọi sự xuyên tạc. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định:  Kết quả đạt được 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, có thể khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Vậy mà Trần Công Lân với những tiếng nói lạc lõng, cố tình phủ định sự thật lịch sử với động cơ, mục đích đen tối, định kiến, thù địch. Chiến tranh đã lùi xa, sự phân định giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa chiến thắng và thất bại đã rõ ràng, cả thế giới đã ghi nhận. Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của nhiều quốc gia; trong đó, có cả các quốc gia từng trực tiếp hoặc tham gia chiến tranh xâm lược ngày đó, nay cùng hợp tác, phát triển. Thế nhưng Trần Công Lân cố tình đặt điều lấp liếm hành động xâm lược, rằng: miền Bắc xâm lăng miền Nam Việt Nam hay Bóng tối đã bao trùm lịch sử Việt Nam từ 1975… Tuy nhiên chân lý chỉ có một, lịch sử và sự kiểm nghiệm lịch sử là thước đo chân lý chuẩn xác, bác bỏ mọi xuyên tạc sai sự thật./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.