Phê phán luận điệu xuyên tạc của Hoài Nguyễn

Vai trò làm chủ của nhân dân đã được xác lập ngay từ khi Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời và ngày càng được củng cố, khẳng định; được thể hiện nhất quán trong Cương lĩnh, Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, được hiến định trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật; trở thành nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Song, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc sự thật này. Điển hình, trên Bloger của “Doithoaionline” Hoài Nguyễn có bài viết: “Nhà nước theo cách hiểu bình dân học vụ”, cho rằng trong mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, nhân dân mất quyền con người, quyền công dân mà chỉ là thần dân, là nô lệ. Đây thực chất là luận điệu phản động, thù địch, bởi lẽ:

1. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định định, quyền con người, quyền công dân là mục tiêu, động lực của sự phát triển, là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, tư tưởng, văn hóa đến kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng….Bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và bảo đảm quyền lực của nhân dân. Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm, thực thi theo Hiến pháp và pháp luật.

Các quyền này gồm: Quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền có nơi ở hợp pháp, quyền, tự do cư trú, tự do kinh doanh, tự do đi lại, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, tự do nghiên cứu, sáng tác, tự do lựa chọn nghề nghiệp mưu sinh, tự do hôn nhân…Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân được bảo đảm bằng Hiến pháp, Pháp luật. Song, không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Bất cứ ai vi phạm các quyền này đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Quyền con người là của cá nhân nhưng không thể đối lập, loại trừ, hay xâm hại đến quyền của cá nhân khác hay lợi ích của cộng đồng. Trong những trường hợp cần thiết, quyền con người, quyền công dân có thể bị giới hạn. Như vậy, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chăm lo hạnh phúc và sự phát triển tự do, toàn diện của con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con người, của công dân, chứ không như xuyên tạc của Hoài Nguyễn.

2. Hiến pháp năm 2013 khẳng định, Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, quan hệ giữa Nhà nước với công dân là quan hệ bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Trong Nhà nước pháp quyền, quyền và tự do của người dân được ghi nhận và bảo đảm, đó cũng là cơ sở chính trị – pháp lý cho việc bảo đảm dân chủ và là sự thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước. Nhà nước có trách nhiệm trong việc công nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; có cơ chế bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân. Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân là bình đẳng, dân chủ, đồng trách nhiệm, Nhà nước, ghi nhận đầy đủ và rộng rãi các quyền và nghĩa vụ của công dân về chính trị, kinh tế – xã hội, tự do cá nhân; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức nhà nước phải thực hiện hoặc bảo hộ các quyền của công dân. Đồng thời, quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân, điều này khẳng định sự thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ của công dân. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Quan hệ giữa Nhà nước và công dân được quy định tại Điều 2 Luật Quốc tịch Việt Nam 1988, theo đó: Công dân Việt Nam được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm các quyền của công dân và phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Ngày 11/10/2022, với 145 phiếu ủng hộ, Việt Nam là một trong 14 thành viên trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Điều đó, khẳng định uy tín và vị thế của Việt Nam trong thực hiện quyền con người, quyền công dân không chỉ trong nước mà còn đối với cộng đồng quốc tế, nên các thế lực thù địch không thể phủ nhận, xuyên tạc sự thật này.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.