Phê phán quan điểm sai trái của các thế lực thù địch núp bóng tổ chức nhân quyền

Quyền con người là sự kết tinh những giá trị cao đẹp nhất trong nền văn hóa của nhân loại, được hình thành với sự đóng góp của tất cả các quốc gia, dân tộc, giai cấp, tầng lớp và cá nhân con người trên trái đất, được quy định trong rất nhiều văn kiện pháp lý quốc tế, trở thành một hệ thống tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu được các quốc gia tôn trọng và thực hiện. Trước chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam các tổ chức nhân quyền đã gửi thư chung đề nghị người đứng đầu Nhà Trắng quan tâm đến tình trạng nhân quyền ở Việt Nam và gây sức ép, buộc nhà nước Việt Nam tôn trọng các quyền căn bản của người dân, đã được đài RFA đăng tải trên “Rfatiengviet. org” với tiêu đề “Hoa Kỳ sẽ chỉ hỗ trợ về quân sự nếu Việt Nam tôn trọng quyền của dân”, cho rằng “Việt Nam trong nhiều năm gần đây, đó là việc đàn áp giới bất đồng chính kiến bằng việc bỏ tù hàng trăm người lên tiếng chỉ trích chế độ một cách ôn hòa với những bản án dài đến 20 năm, và giam giữ họ trong điều kiện hà khắc vô nhân đạo”. Đây là những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch núp bóng tổ chức nhân quyền nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống Nhà nước ta bắt, xét xử những người vi phạm pháp luật.

Như chúng ta đã biết, Việt Nam đã trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam đã phải đổ biết bao xương máu để giành lấy những quyền cơ bản của con người: Được sống trong điều kiện độc lập, tự do, có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, được học hành, nhân phẩm được tôn trọng. Nhà nước Việt Nam không chỉ khẳng định sự tôn trọng và bảo vệ quyền con người mà còn làm hết sức mình để bảo đảm và thực hiện quyền con người.

Dưới những tư tưởng chính trị khác nhau, đối lập nhau, quyền con người luôn bị lợi dụng cho những mục đích chính trị xấu xa, đen tối; trở thành vũ khí tấn công lợi hại của các thế lực thù địch, phản động, thù địch đi ngược lại với bản chất con người. Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch trong nước, quốc tế cũng luôn lợi dụng vấn đề quyền con người để tiến công phá hoại sự ổn định chính trị ở Việt Nam, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, coi đó là một mũi nhọn tiến công, thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.

Chúng ta có thể thấy rằng, quyền không tách rời nghĩa vụ và trách nhiệm cá nhân. Sự thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ được hiểu rằng, các quyền của con người chỉ ra những nghĩa vụ của xã hội nhằm thỏa mãn nhu cầu của mỗi cá nhân, đồng thời mỗi cá nhân phải tôn trọng và thực thi nghĩa vụ, trách nhiệm của mình với xã hội và cộng đồng. “Không có quyền lợi nào mà không có nghĩa vụ, không có nghĩa vụ nào mà không có quyền lợi”. “Ai cũng có nghĩa vụ đối với cộng đồng trong đó nhân cách của mình có thể được phát triển một cách tự do và đầy đủ”. Điều này có nghĩa, mỗi cá nhân trong khi được hưởng thụ các quyền cần tôn trọng tự do của người khác và tôn trọng lợi ích của cộng đồng, đồng thời, “Nhà nước trong các chức năng của mình, vừa phải tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, vừa phải bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cũng như lợi ích chung của cả cộng đồng”. Mọi thành viên của xã hội đều có quyền và nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền và tự do của người khác. Do đó, tuyệt đối hóa quyền con người một cách máy móc mà không thấy nghĩa vụ cá nhân với cộng đồng và với xã hội là sai lầm.

Thực tế cho thấy, đấu tranh giành lại và bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu xuyên suốt các giai đoạn cách mạng do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Các Cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy việc giành lại và bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân là mục tiêu của cách mạng. Cương lĩnh 2011 đã chỉ ra: “Xã hội xã xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc…”; “Nhà nước tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi người. Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp quy định. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân…”.

Như vậy, có thể khẳng định rằng đài RFA đăng tải trên Rfatiengviet.org thư chung của các tổ chức nhân quyền về nhân quyền, quyền của người dân ở Việt Nam là hoàn toàn phiến diện và sai sự thật. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần đề cao cảnh giác, tỉnh táo nhận diện rõ bản chất xấu xa của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh, vạch rõ âm mưu đen tối; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.