Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn hoạt động “bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch ở Việt Nam hiện nay

Thời gian gần đây, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch được tiến hành dưới nhiều hình thức, phương thức mới. Đặc biệt, chúng hô hào với lời lẽ rằng, “Lối thoát cho Việt Nam – bất tuân dân sự”, hoặc “Bất tuân dân sự – con đường tự do cho Việt Nam”.

Điểm lại một số vụ việc thời gian qua ở Việt Nam có mang bóng dáng của “bất tuân dân sự” cho thấy, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc, nham hiểm của chúng… Vì vậy, để đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn phong trào “bất tuân dân sự” ở Việt Nam cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội và chấp hành nghiêm hiến pháp, pháp luật. Trước hết là phải nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho mọi cá nhân và tổ chức, làm cho mọi người dân có giác ngộ cao về pháp luật, tin tưởng tuyệt đối vào tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phải được đổi mới, phù hợp với thực tế để mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến được với người dân một cách cụ thể, gần gũi, dễ hiểu, dễ tuân thủ, chấp hành (đặc biệt chú ý đến phương pháp, phù hợp với trình độ dân trí, tập quán…). Coi trọng tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm vững các quy định về quy trình, thủ tục, phương pháp, cách thức tiến hành phản biện xã hội theo pháp luật; tránh để bị kẻ địch lợi dụng phát động “bất tuân dân sự”. Đây cũng là một biện pháp rất quan trọng, không tạo khoảng trống để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, kích động chống phá.

Hai là, vạch trần bản chất phản động, âm mưu, thủ đoạn hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch trong việc cổ súy cho phong trào “bất tuân dân sự” ở Việt Nam.

Ba là, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức, đoàn thể… phải kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm mâu thuẫn, không để vụ việc kéo dài để các thế lực thù địch phản động lợi dụng để chống phá. Phát huy tốt vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong việc bám nắm cơ sở, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động trong việc kích động, lôi kéo nhân dân thực hiện “bất tuân dân sự”. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những biểu hiện, dấu hiệu chống phá từ khi chúng còn manh nha, mới hình thành không để lây lan, trở thành những điểm nóng phức tạp, kéo dài… Khi xảy ra các vụ việc “bất tuân dân sự”, cần hết sức tỉnh táo; nhận định, đánh giá đúng tính chất, mức độ, xác định rõ nguyên nhân; kiên trì, khôn khéo, lấy biện pháp đối thoại, tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính; thực hiện phân hóa lực lượng cốt cán, cầm đầu với quần chúng bị dụ dỗ, lôi kéo… Xử lý nghiêm minh số đối tượng cốt cán, cầm đầu, những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; có biện pháp phù hợp quản lý, giáo dục, động viên, giúp đỡ những đối tượng bị dụ dỗ, lôi kéo…

Bốn là, phát huy dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân; gắn dân chủ với tăng cường kỷ cương, kỷ luật, pháp luật của nhà nước.

Năm là, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là việc thực thi các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, tài nguyên, môi trường…

Sáu là, chăm lo xây dựng cấp ủy, cơ quan vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng , chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm các sai phạm, củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn hoạt động “bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch ở Việt Nam hiện nay

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.