Phòng chống tham nhũng là sự nghiệp của toàn dân

Vừa qua, trên trang “Vietnamthoibao” Phạm Đình Bá có bài viết: “Ông Trọng ơi, nhân quyền và đa đảng sẽ giải quyết tham nhũng”, cho rằng tự do báo chí và chế độ đa đảng sẽ giải quyết tham nhũng ở Việt Nam. Thực tế, Phạm Đình Bá đang xuyên tạc tình hình chống tham nhũng ở Việt Nam.

Thứ nhất, lịch sử hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975) bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các Đảng phái khác. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản, còn có hai đảng khác là Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội. Tuy nhiên, về thực chất lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn chỉ có Đảng Cộng sản, còn hai đảng Việt Quốc và Việt Cách “theo đuôi Tưởng” không hề đứng về lợi ích dân tộc. Cho đến khi quân Tưởng rút khỏi Việt Nam, hai đảng này cũng ra đi theo quân Tưởng, trên vũ đài chính trị chỉ còn lại duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thời kỳ sau đó, bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tồn tại hai đảng khác là Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam. Cả hai đảng này đều ủng hộ, thừa nhận vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau này tự nguyện giải tán. Như vậy, Việt Nam đã từng có chế độ đa đảng, nhưng chính lịch sử cách mạng và nhân dân Việt Nam đã phủ định chế độ đó. Cho nên, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể Nhân dân Việt Nam khẳng định, thừa nhận: “Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà không cần sự tồn tại của nhiều đảng, nhất thiết, không cần và không thể chấp nhận đa đảng đối lập như các thế lực thù địch mong muốn”.

 Đảng ta khẳng định tham nhũng là: “quốc nạn”, là “giặc nội xâm”, phải lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vấn đề phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị ngày càng cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn, với phương châm, “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Phòng, chống tham nhũng là sự nghiệp của toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong năm 2022, đã thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái, trong đó có cả cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương quản lý. Việc xử lý kỷ luật và xét xử các vụ án được nhân dân đồng tình ủng hộ, củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác phòng chống tham nhũng của Đảng.

Thứ hai, Luật báo chí của Việt Nam khẳng định: báo chí là diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Điều 75 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng; có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định khác của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng.

Đảng ta khẳng định: công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua có bước đột phá là nhờ sự đóng góp rất quan trọng của báo chí nói chung và của các cơ quan báo chí phối hợp nói riêng. Các cơ quan báo chí đã thể hiện rõ vai trò xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền lợi của nhân dân; là tai mắt của Ðảng, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Như vậy, báo chí đã và đang phát huy tốt vai trò của mình trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Cả lý luận và thực tiễn cho thấy Phạm Đình Bá đang lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng để kích động, chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng, cổ suý tư tưởng đa nguyên, đa đảng. Chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.