Sinh Nguyễn Pr – Đừng ăn cháo đá bát

Ong Bắp Cày Xanh – http://chanly2510.blogspot.com/

Các cụ nhà ta thường dạy: “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, đừng có “bạc như vôi” và táng tận lương tâm đến mức “ăn cháo, đá bát”. Làm người phải có đạo đức ông Sinh Nguyễn Pr ạ.

Tôi đọc bài viết“Dân tộc Việt Nam có cần Đảng cộng sản?” của ông trên trang mạng xã hội “Danlambao”, tôi thấy ông rất quan tâm đến những vấn đề chính trị của đất nước và ông tự cho mình cái quyền “chọn lãnh tụ cho đất nước”, nhưng tôi khuyên ông, nếu muốn làm “chính trị” trước hết ông phải có đạo đức, nếu không có đạo đức thì cũng đừng làm người bất nhân, bất nghĩa, mà những kẻ bất nhân, bất nghĩa làm chính trị thì cái chính trị ấy tất yếu đẻ ra “chính trị bất nhân, bất nghĩa”, có tội với dân, với nước…

Trong bài viết ông nêu ra hàng chục câu hỏi có tính chất phát vấn, song tất cả các câu hỏi đó đều có chung một mục tiêu là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chiêu trò của ông không có gì mới, vẫn là những luận điệu nói xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, phủ nhận những thành tựu vĩ đại của nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua. Việc ông nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã là một việc làm vô đạo đức, xúc phạm đến tình cảm kính trọng thiêng liêng và lòng biết ơn vô hạn mà nhân dân ta giành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng ông còn bất nhân hơn khi viết rằng:“Đảng Cộng sản Việt Nam thần thánh hóa Hồ Chí Minh một cách quá đáng, thêu dệt một cách trơ trẽn…họ hầu như quên hết tất cả các vị anh hùng dân tộc khác”. Đây là một sự bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn, thô bạo; nếu ông thất học thì tôi không chấp, nhưng nếu ông có học thì ông phải nhớ rằng: Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta đã chứng minh Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống yêu nước nồng nàn, anh dũng, bất khuất, không bao giờ đầu hàng trước các thế lực xâm lược và cam chịu kiếp nô lệ. Nhân dân ta có truyền thống tốt đẹp tự nguyện tôn thờ những vị anh hùng giải phóng dân tộc, ghi nhớ những người có công với đất nước. Trong sử sách mà chúng ta giảng dạy và lưu truyền cho ngàn đời sau luôn ghi nhắc công ơn của các anh hùng dân tộc, từ Vua Hùng, Mẹ Âu Cơ, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung… đến các anh hùng, sĩ phu yêu nước như: Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái…Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Hoàng Văn Thụ….

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhân dân ta đã tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, lần lượt đánh đổ thực dân Pháp xâm lược, lật đổ chế độ phong kiến, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân ta. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn to lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giải phóng nhân dân ta thoát khỏi kiếp sống nô lệ và ách thống trị của các thế lực ngoại bang, nhân dân được sống trong hòa bình, độc lập, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hiện nay.

Tất cả nhân dân ta từ các cháu nhi đồng đến các cụ già đều ghi nhận một sự thật lịch sử là: Tất cả các anh hùng dân tộc và những người có công với dân, với nước, trong đó có lãnh tụ Hồ Chí Minh được nhân dân ta tự nguyện xây dựng lăng miếu, tượng đài, đền thờ để tri ân và được Đảng, Nhà nước, nhân dân đặt tên cho các đường phố, đại lộ, trường học, công viên…để lớp lớp thế hệ người Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công ơn của họ với đất nước. Vì vậy, việc xây lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Hà Nội và nhân dân khắp nơi trên đất nước ta xây dựng tượng đài, đền thờ Bác Hồ và những người có công với dân, với nước là thể hiện truyền thống văn hóa, đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta “Uống nước, nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, chứ không như ông Sinh Nguyễn – một kẻ bạc như vôi, “đồ ăn cháo, đá bát”…Tôi đoán chắc ông là phải một kẻ đã từng làm tay sai cho bọn ngoại bang, nên ông mới hằn học, thâm thù Đảng Cộng sản đến mức vô ơn, bạc bẽo như vậy, hoặc là ông đang tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, chống phá chế độ…

Ông vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam “độc quyền cai trị”, “độc tài lãnh đạo đất nước”, “Dân tộc Việt Nam không cần đảng cộng sản”… Nếu ông cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử nhằm vu cáo, bôi nhọ thanh danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng gây hoài nghi, hoang mang, dao động cho người đọc, thì tôi xin nhắc ông: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của tất yếu của lịch sử. Nhìn lại lịch sử, tháng 9 năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược nước ta, căm ghét bọn xâm lược, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước, nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu ròng rã suốt 26 năm, đến năm 1884 triều đình nhà Nguyễn ký hiệp định đầu hàng dâng 6 tỉnh Nam Kỳ cho Thực dân Pháp. Với lòng yêu nước nồng nàn, không cam chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, lớp lớp các anh hùng, sĩ phu yêu nước, không tiếc máu xương, anh dũng lãnh đạo nhân dân vùng lên đấu tranh. Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, công cuộc cứu nước lâm vào khủng hoảng. Thực dân Pháp siết chặt ách thống trị, sử dụng những thủ đoạn cai trị tàn bạo, tiến hành khai thác thuộc địa, phục vụ chính quốc nhân dân ta sống trong cảnh nô lệ, nước mất, nhà tan…

Sau khi bôn ba khắp năm châu, bốn biển, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn và tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự chủ trì của Người, các nhóm cộng sản Việt Nam đã hợp nhất, đồng lòng thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt và Luận cương Chính trị 1930 vạch ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cách mạng và mở ra một bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử đưa sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta đi theo con đường cách mạng vô sản.

Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng đứng đầu lãnh tụ Hồ Chí Minh và sự chiến đấu anh dũng, bất khuất của nhân dân ta, sau 15 năm ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này qua thắng lợi khác…Tôi thiết nghĩ, ông không nên chỉ vì một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất mà cố quên những hy sinh lớn lao và những đóng góp vĩ đại của hàng triệu cán bộ, đảng viên, nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc của chúng ta hiện nay.

Ông đổ lỗi cho Đảng Cộng sản Việt Nam để “Tàu Cộng nuốt mất Hoàng Sa, Trường Sa, đang cướp của đánh phá, lũng đoạn nền kinh tế của ta”. Sự thật, như ông đã biết năm 1974, tranh thủ khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực tập trung sức người, sức của để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì Trung Quốc đem quân ra đánh Hải quân Việt Nam cộng hòa (Ngụy quân) và chiếm Quần đảo Hoàng Sa, để mất Hoàng Sa là tội lỗi của Ngụy quyền Sài Gòn. Trước năm 1975, Quân đội Việt Nam cộng hòa chỉ đóng quân, chiếm giữ được 06 điểm đảo trên quần đảo Trường sa. Từ sau năm 1975 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Trường Sa. Hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực thi chủ quyền và đóng giữ 21 đảo nổi, 12 đảo đá ngầm với 33 điểm đóng quân.

Để ông không trượt dài từ kẻ “bạc như vôi”, “ăn cháo đá bát” trở thành kẻ phản động, hại dân, hại nước, tôi khuyên ông hãy vắt tay lên trán mà nghĩ trước khi viết và trả lời một câu hỏi duy nhất của tôi là: Đất nước ta được hòa bình, độc lập, thống nhất, nhân dân ta, trong đó có ông và gia đình của ông có được cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay là do đâu?

Bình luận bằng tài khoản Facebook

0 thoughts on “Sinh Nguyễn Pr – Đừng ăn cháo đá bát

 • 20 Tháng Chín, 2015 at 5:05 chiều
  Permalink

  Bài viết của Ong bắp Cầy xanh hay quá, cám ơn tác giả bài viết này đã dạy cho tên “ăn cháo, đá bát” kia một bài học thật nhớ đời.

  Reply
 • 20 Tháng Chín, 2015 at 11:03 chiều
  Permalink

  Thấy tên tác giả, tự nhiên nhớ đến bộ phim hành động Mỹ “The Green Hornet”. Ông này chửi ngoa như cái ông Mạnh Hiếu gì đó. Sinh Nguyễn Pr. mới chỉ “vong ân bội nghĩa”, “phụ nghĩa bạc tình”, “được chim quên ná, đặng cá quên nơm” thôi mà, chứ ông chửi Sinh Nguyễn Pr. là kẻ “ăn cháo, đá bát” thì chắc khiến ổng tức “hộc máu mồm” mà “bất đắc kỳ tử” ra đấy, thì còn ai để ông chửi nữa.

  Reply
 • 9 Tháng Mười, 2015 at 6:28 chiều
  Permalink

  Quá Thương hại cho Bùi Tín. Y từng là Đảng viên CS, từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ anh dũng của dân tộc. Nhưng y mờ mắt bởi mấy đồng dola mà cam tâm làm tay sai cho các thế lực thù địch mà phản lại Tổ quốc. Để đến nỗi y có nhà, có quê hương mà không dám về.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.