Sự thật của chiêu bài “chấn hưng đất Việt”

Gần đây, trên trang mạng xã hội một số người tự cho mình là “thực sự yêu nước” đưa ra loạt bài viết, tiêu đề “Lược thuật hiện tượng Vũ Quang Thuận, tâm huyết với phong trào “Chấn Hưng Nước Việt”, đã cổ súy cho những video clips xuyên tạc lịch sử, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tiễn lịch sử đã, đang diễn ra trên đất nước Việt Nam. Thoảng qua, có người lầm tưởng thái độ của họ là thực sự “vì dân, vì nước”, nhưng thực ra họ đã coi thường, phủ nhận những hy sinh, mất mát to lớn của nhiều thế hệ người Việt Nam đã làm nên kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc ở thế kỷ XX.

Trước hết, cần khẳng định rõ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam ở thế kỷ XX là thành quả vĩ đại. Ở thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh nhân dân Việt Nam đã vùng lên đấu tranh thoát khỏi ách áp bức, nô lệ gần một thế kỷ của thực dân Pháp và phát xít Nhật trở thành người làm chủ vận mệnh đất nước. Trải qua suốt mấy chục năm “binh đao, khói lửa”, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên kỳ tích trong phong trào giải phóng dân tộc, khiến cả thế giới kính phục và gọi Việt Nam là “lương tri của thời đại”. Bất kỳ người nào có cái nhìn khách quan, không xuyên tạc về xã hội Việt Nam đều thấy rằng, lịch sử Việt Nam đã đi đúng con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhân dân Việt Nam với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do”, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vùng lên chiến đấu, chấp nhận gian khổ hy sinh để giành quyền được sống trong tự do và độc lập, đứng vào hàng tiên phong trong cuộc đấu tranh của các dân tộc trên thế giới chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới ở thế kỷ XX.

Thứ hai, sự thật về những lời cổ súy chiêu bài “Chấn Hưng Nước Việt” là lừa bịp, quay lựng lại với lịch sử . Phải khẳng định rõ ràng, đây không thể là thái độ của người “yêu nước thực sự, đầy tâm huyết” như họ tự xưng. Người Việt Nam yêu nước hiện nay phải đồng thời là người yêu chủ nghĩa xã hội, là người phấn đấu không biết mệt mỏi cho lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những người xóa bỏ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng chính là phủ nhận lịch sử, triệt tiêu động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước từ chính con đường xã hội chủ nghĩa. Đó chính là những thủ đoạn bịp bợm, lừa gạt nhân dân ta, là xúc phạm lương tri của loài người tiến bộ trên toàn thế giới. Thực tiễn cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân ta trong một đất nước độc lập, tự do là kết quả hy sinh, phấn đấu và cả xương máu của nhiều thế hệ người Việt Nam đi theo ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế giới ngày nay biết đến Việt Nam không chỉ vì nhân dân ta anh dũng, kiên cường, chiến thắng các đế quốc xâm lược, mà còn vì chúng ta gặt hái được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Kinh nghiệm của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới được bạn bè năm châu đánh giá cao, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phải có tình cảm yêu nước, yêu quê hương sâu sắc và một thái độ có văn hóa mới thấm thía hết giá trị những thành tựu của đất nước. Quay lưng với lịch sử, phủ nhận con đường đi lên của dân tộc là một thái độ vô trách nhiệm và cách xem xét thiếu căn cứ của những người tự xưng là yêu nước, “Chấn Hưng Nước Việt” và những lời cổ súy bằng thủ đoạn xóa bỏ sự thật lịch sử đã bộc lộ sự giả tạo, lừa bịp nhân dân cần phải được lên án mạnh mẽ.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Sự thật của chiêu bài “chấn hưng đất Việt”

 • 15 Tháng Ba, 2017 at 10:12 chiều
  Permalink

  Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội đã được khẳng định trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Ngày nay, định hướng xã hội chủ nghĩa bảo đảm cho nền kinh tế thị trường ở nước ta phát triển lành mạnh, nhanh và bền vững; quy tụ và phát triển đầy đủ nhất sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa./.

  Reply
 • 16 Tháng Ba, 2017 at 9:49 chiều
  Permalink

  Việc tung các video clips có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên không gian mạng, đặc biệt là trên trang Youtube là một thủ đoạn mới của các thế lực thù địch. Mọi người cần cảnh giác trước những thông tin này bởi đa số chúng đều sử dụng các thủ thuật công nghệ, cắt xén nội dung để nhằm đánh lừa người xem.

  Reply
 • 20 Tháng Ba, 2017 at 6:05 chiều
  Permalink

  Lại một luận điệu xuyên tạc mới của đám cơ hội chính trị, đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong quá trình “chấn hưng nước Việt” chắc chắn bè lũ này sẽ bị thải loại và trừng trị.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.