Sự ấu trĩ và độc ác của Đỗ Ngà

Ấu trĩ và độc ác, đó là những gì mà mọi người có thể cảm nhận khi đọc cái gọi là “Đảng Cộng sản họ “xây dựng Đảng” như thế nào”? của Đỗ Ngà được đăng tải trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu của bọn phản động. Với cái nhìn thiển cận và ấu trĩ, Đỗ Ngà không hiểu được bản chất cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng, xuyên tạc bản chất cách mạng, nhân đạo, nhân văn của Đảng, từ đó, y đã cổ súy cho những hành động của bọn ác ôn, vô lương tâm, vô nhân đạo đối với Nhân dân.

  1. Quá ấu trĩ và thiển cận, Đỗ Ngà không hiểu được bản chất của công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 “Cờ đỏ búa liềm” – biểu tượng của Đảng Cộng sản, những người đại diện và đấu tranh vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân loại cần lao toàn thế giới nhằm hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn cho con người và vì con người. Đó cũng là biểu tượng đã khắc sâu vào tâm thức của những người có lương tri trên toàn thế giới bằng những giá trị, thành quả mà các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế đã mang đến cho nhân loại. Ấy vậy mà, tên “rận chủ” Đỗ Ngà – với cái nhìn thiển cận và ấu trĩ đã xuyên tạc, phủ nhận những giá trị nhân đạo, nhân văn ấy. Có lẽ cuộc sống của Đỗ Ngà luôn bám gót giầy của bọn phản động, nhận những đồng Dolar nhơ bẩn của những kẻ không có lương tri nên y đã xuyên tạc, quy chụp cho rằng “xây dựng Đảng” là giữ cái búa và cái liềm. Ôi, thực sự là nực cười và lố bịch.

Thực tiễn cho thấy, trong suốt hơn 90 năm ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ta quan tâm, chăm lo nhằm làm cho Đảng ta mạnh hơn, đoàn kết hơn để đảm đương được sứ mệnh mà dân tộc và nhân dân giao phó, thực hiện mục tiêu lãnh đạo nhân dân Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Xuyên suốt quá trình đó, công tác xây dựng Đảng của Đảng ta được tiến hành toàn diện trên các lĩnh vực: tư tưởng, lý luận, chính trị, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và xây dựng Đảng về đạo đức. Đó là: kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động; tuyển chọn cán bộ, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, bên cạnh đó là công tác đánh giá đúng cán bộ, sắp xếp, bố trí cán bộ và thực hiện các chính sách đối với cán bộ. Đây là những vấn đề cốt lõi nhất, bản chất nhất của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

  1. Quá thâm độc, Đỗ Ngà đã cổ xúy cho hành động độc ác của bọn ác ôn.

Chắc chắn nhân dân Việt Nam (đặc biệt là nhân dân Nam Bộ) sẽ không bao giờ quên những hình ảnh tang tóc, đau thương khi quê hương, đất nước bị ngoại bang và những kẻ phản động thôn tính và đàn áp. Chứng kiến những hình ảnh rùng rợn đó, tất cả những người có lương tri đều thể hiện sự căm phẫn bởi những hành động vô nhân tính, vô nhân đạo của bọn phản động, ác ôn, xâm lược. Ấy vậy mà, Đỗ Ngà lại bảo vệ, cổ súy cho hành động độc ác đó. Độc ác hơn, y còn lên án những hành động chống lại những kẻ ác ôn đó. Từ đó, hắn lu loa, vu khống, xuyên tạc về việc các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam tiến hành bắt, xét xử nghiêm minh theo pháp luật những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước.

Thực tiễn cho thấy, kể từ mùa Xuân năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi qua chặng đường hơn 90 năm đầy cam go, thử thách, giành được nhiều vinh quang và thắng lợi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta vượt qua bao khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; đất nước phát triển nhanh và bền vững; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố, nâng cao.

Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta đặt niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, sức mạnh, niềm tin của nhân dân sẽ đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đỗ Ngà cùng với đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự ấu trĩ và độc ác của Đỗ Ngà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.