Sự bịa đặt, xuyên tạc, kích động chống đối chế độ ta của Vũ Đông Hà

Mới đây, Vũ Đông Hà lại tán phát trên mạng xã hội danlambao bài viết: “Trả lời cho Nguyễn Thị Kim Ngân về câu hỏi làm gì cho đất nước”. Với vài trang giấy, nhưng Vũ Đông Hà đã bịa đặt, xuyên tạc sự thật, thóa mạ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta và vào hùa với những phần tử chống đối tuyên truyên, lôi kéo, tập hợp lực lượng chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Với dụng ý xấu, Vũ Đông Hà đã bịa đặt để nói xấu, hạ uy tín và xúc phạm danh dự cá nhân của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính phủ và Quốc hội Việt Nam. Chúng ta biết rằng, đằng sau sự bịa đặt này còn nhằm mục đích gây hoài nghi cho người đọc bằng những tin thật giả lẫn lộn, suy diễn chủ quan một chiều với người đọc để qua đó thực hiện ý đồ chống phá đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

  Vũ Đông Hà cố tình bịa đặt và lừa bịp, kích động tư tưởng, hành động phá hoại mối quan hệ đoàn kết láng giềng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng ta đều biết, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, Việt Nam đã thiết lập quan hệ tốt đẹp với các nước trên thế gới, trong đó có Trung Quốc. Nói vậy để thấy rõ hơn sự bịa đặt có dụng ý khi Vũ Đông Hà đã viết “yêu nước Tàu bằng cách bán nước Việt”; “biến Việt Nam thành một đặc khu tự trị dân tộc Việt của đại hán”. Chúng ta biết rằng, người Việt Nam ta ai cũng thấm nhuần đạo lý nhân nghĩa, yêu mình bao nhiêu càng yêu người bấy nhiêu, tôn trọng dân tộc và nhân dân đất nước khác cũng mong muốn nhận lại điều đó. Người Việt Nam kiên cường, bất khuất trong đấu tranh giành và giữ gìn nền độc lập của dân tộc, của đất nước. Nếu ai chưa tin, chưa hiểu thì chớ vội bịa đặt với dụng ý xấu khi nói về tình yêu quê hương đất nước của người Việt Nam, về chính sách đối ngoại của Việt Nam.

  Thóa mạ lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, cùng với sự bịa đặt, xuyên tạc về mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung quốc trong bài viết của Vũ Đông Hà cho thấy, Y là kẻ theo đuôi các thế lực thù địch, ra sức tuyên truyền, kích động, nhằm lôi kéo tập hợp những phần tử bất hảo chống chống đối chế độ, chống Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Có thể thấy, trong thời gian vừa qua, các thế lực thù địch với Việt Nam đã bỏ ra nhiều công, của để tìm cách gây rối, làm mất trật tự, an toàn xã hội để từng bước xây dựng, lôi kéo tập hợp lực lượng chống phá sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Qua lời lẽ của Vũ Đông Hà, nhiều người đã thấy rõ thực chất là Vũ Đông Hà đã cố tình đã xuyên tạc, bịa đặt để chống đối chế độ, chủ tâm kích động phá hoại quan hệ láng giềng, hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc để bội nhọ, xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và cố ý tuyên truyền, kích động để lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin hòng gây bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Mọi người chúng ta hãy cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, phê phán, bác bỏ mọi giọng điệu xuyên tạc, bịa đặt, tung tin thất thiệt và phủ nhận thành quả đối ngoại, thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của những phần tử có quan điểm sai trái, lệch lạc, phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, theo đuôi các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội hiện nay.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự bịa đặt, xuyên tạc, kích động chống đối chế độ ta của Vũ Đông Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.