Sự bịp bợm về dân chủ của Le Nguyen

Đọc bài viết “Nói dân chủ, không thực thi dân chủ, nó đích thực là dân chủ bịp bợm” đăng trên danlambao ngày 21/7/2018, của Le Nguyen, cộng đồng mạng đều bất bình với cách đặt vấn đề và luận điệu phê phán về dân chủ ở Việt Nam của Y.

Nội dung bài viết không có gì là mới, vẫn cố “nhai” lại và cố tình bóp mép, xuyên tạc nền dân chủ ở Việt Nam. Thực chất của bài viết nằm trong mưu đồ của các thế lực thù địch nhằm xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái” nền dân chủ nước ta sang dân chủ khác, dân chủ phi xã hội chủ nghĩa, tiến tới thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội.

Bằng thủ đoạn dẫn dụ, thông qua một số sai phạm ở một số ngành, lĩnh vực cụ thể, Le Nguyen đã đưa ra một vài sai phạm như, trong đầu tư một số dự án BOT ở Việt Nam thời gian qua, sau đó đổ lỗi sự yếu kém đó là do Đảng, Nhà nước với đầy dụng ý hằn học. Tính nguy hiểm của thủ đoạn này biểu hiện ở chỗ, nó dễ gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức của nhân dân về dân chủ và giá trị dân chủ ở Việt Nam.

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam có nền dân chủ ưu việt, trong đó quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản Hiến pháp, pháp luật, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày: quyền làm chủ đó được hiện thực hóa trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần, được phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Nhân dân được phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mình, sức lao động được giải phóng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc thực hiện đối thoại giữa các đại biểu Quốc hội với cử tri đã tạo điều kiện tốt hơn cho người dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của mình. Điều đó thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta; thể hiện rõ mục tiêu, động lực của dân chủ xã hội chủ nghĩa đối với sự phát triển đất nước.

Đảng, Nhà nước cũng rất kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bất kể ở lĩnh vực nào, ngành nào, bất kể người đó là ai, giữ chức vụ gì, nếu vi phạm đều được xử lý tùy theo lỗi phạm, không có vùng cấm. Những sai phạm cũng đều do nhân dân, cơ quan báo chí và tổ chức đảng phát hiện, nêu ra.

Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khẳng định rằng, mọi hoạt động của Đảng cũng đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, Đảng cũng chỉ rõ, việc phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội. Kiên quyết phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, những hành vi lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy, những luận điệu trong bài viết của Le Nguyen không đúng với thực tế, bóp méo sự thật, vu khống và là “trở lực” cho việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam, cần phải được vạch trần và xử lý kiên quyết. Mỗi người dân cần hết sức cảnh giác không để các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo như kiểu của Le Nguyen. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hãy luôn tin tưởng vào chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

16 thoughts on “Sự bịp bợm về dân chủ của Le Nguyen

 • 13 Tháng Tám, 2018 at 7:25 sáng
  Permalink

  Mặc dù đây không phải là chiêu trò mới, tuy nhiên với thủ đoạn tuyên truyền kiểu “mưa dầm thấm lâu” của chúng, nếu chúng ta không đề cao cảnh giác, không cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch thì sẽ có những người nhẹ dạ, cả tin dễ bị phân tâm. Vì vây, hãy đề cao cảnh giác

  Reply
 • 13 Tháng Tám, 2018 at 2:36 chiều
  Permalink

  Xuyên tạc, bóp méo sự thật, hướng lái dư luận nhằm phục vụ cho những ý đồ đen tối là những chiêu trò của bọn phản động như Le Nguyen. Mọi người cần hết sức cảnh giác./.

  Reply
 • 13 Tháng Tám, 2018 at 6:19 chiều
  Permalink

  Le Nguyen đã bóp méo sự thật, vu khống và là “trở lực” cho việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam, cần phải được vạch trần và xử lý kiên quyết.

  Reply
 • 14 Tháng Tám, 2018 at 5:37 sáng
  Permalink

  Đây là sự cuồng ngôn, hàm hồ của Le Nguyen khi nói về dân chủ ở Việt Nam./.

  Reply
 • 14 Tháng Tám, 2018 at 9:29 chiều
  Permalink

  Dân chủ là bản chất tốt đẹp của chế độ ta, là thực tế khách quan mà ai cũng dễ dàng nhận thấy. Cho nên, bằng năm câu ba điều khua môi, múa mép của một kẻ cuồng ngôn như Le Nguyen hòng xuyên tạc, bôi nhọ nền dân chủ thực sự ấy sẽ chẳng lừa bịp được ai

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 6:56 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khẳng định rằng, mọi hoạt động của Đảng cũng đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, mỗi người dân cần hết sức cảnh giác không để các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:25 sáng
  Permalink

  thủ đoạn của Lê Nguyễn rất nguy hiểm, biểu hiện ở chỗ, nó dễ gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức của nhân dân về dân chủ và giá trị dân chủ ở Việt Nam.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:26 sáng
  Permalink

  Vẫn là Một giọng điệu cố “nhai” lại và cố tình bóp mép, xuyên tạc nền dân chủ ở Việt Nam.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:38 sáng
  Permalink

  Mỗi người dân cần hết sức cảnh giác không để các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo như kiểu của Le Nguyen

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:53 sáng
  Permalink

  Tôi đồng tình cao với Bài viết này!. cảm ơn Tác giả đã nói hộ người dân Việt Nam yêu nước chân tướng của tên phản động Le Nguyen để mọi người cảnh giác và đấu tranh bác bỏ!.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 10:40 sáng
  Permalink

  Việc phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội. Chúng ta phải kiên quyết phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, những hành vi lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 11:12 sáng
  Permalink

  Thực tế cho thấy, mọi hoạt động của Đảng đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Việc phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội. Vậy mà lê nguyễn lại bóp méo, xuyên tác – hành động của Lê nguyễn cần lên án và nghiêm trị

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 11:13 sáng
  Permalink

  Những luận điệu trong bài viết của Le Nguyen không đúng với thực tế, bóp méo sự thật, vu khống và là “trở lực” cho việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam, cần phải được vạch trần và xử lý kiên quyết.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 11:14 sáng
  Permalink

  Vẫn luận điệu phản động của Lê nguyễn về dân chủ. Mọi người hãy cảnh giác và lên án Lê nguyễn nhé

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 4:29 chiều
  Permalink

  Đã từ lâu Le Nguyen đã bọc lộ là kẻ phản động bằng những luận điệu xuyên tạc và chống phá cách mạng nước ta. Mọi người hãy cần cảnh giác với những bài viết của Le Nguyên

  Reply
 • 28 Tháng Tám, 2018 at 11:09 sáng
  Permalink

  Cảm ơn tác giả bài viết đã vạch trần thủ đoạn bịp bợm của Le Nguyen. Sự bịp bợm của Le Nguyen về vấn đề dân chủ đã không qua mặt được những người dân Việt Nam yêu nước. Mỗi người dân Việt Nam cần đề cao cảnh giác hơn nữa để không bị mắc lừa những thủ đoạn như của Le Nguyen.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.