SỰ “CUỒNG NGÔN” CỦA NGUYỄN GIA KIỂNG

Nguyễn Gia Kiểng – kẻ chuyên tung lên mạng xã hội những bài viết có nội dung rất xấu độc, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Một trong số đó là bài viết: “Tương lai nào cho Đảng Cộng Sản?” đăng trên trang “Thongluan-rdp. org”.

Nguyễn Gia Kiểng cho rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã biến “Việt Nam từ một nước nhiều triển vọng nhất Đông Nam Á thành nước tụt hậu nhất vùng”. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết, đồng lòng đứng lên giành độc lập dân tộc và tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến để giữ vững  sự độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc. Bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội,  Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Việt Nam đã vươn lên từ một quốc gia nghèo đói, kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người 100 đô la/người/năm trở thành quốc gia đang phát triển, đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, đứng thứ 5 khu vực Đông Nam Á và thu nhập bình quân gần 4.200 đô la/người/năm vào năm 2022.

Đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ nghèo đói giảm từ 53% năm 1993 xuống còn 3,6% năm 2022 theo cách tiếp cận đa chiều. Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động chỉ còn 2,32% vào năm 2022. Hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội phát triển khá đồng bộ, toàn diện. Chế độ bảo hiểm xã hội, chính sách ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội, bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân, tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế và giáo dục. Điều này vừa khẳng định bản chất ưu việt, tính nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời cho thấy sự quan tâm, chăm lo đến đời sống mọi tầng lớp nhân dân của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Những luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Gia Kiểng không ngoài mục đích hạ thấp uy tín của Đảng, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây mất niềm tin của nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam; xuất phát từ sự hận thù chống cộng cực đoan, bệnh hoạn, nên cố tình không nhìn thấy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng; phủ nhận những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nguyễn Gia Kiểng hãy tĩnh tâm, cải não mà nhìn cho rõ, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, chặt chẽ, thường xuyên, liên tục và quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, bài bản, đi vào chiều sâu với quan điểm không có vùng cấm, sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào và được tiến hành sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở.

Chỉ tính riêng, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã thi hành kỷ luật 91 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang (tăng gần 2 lần so nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII). Ngành Thanh tra, Kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 340.000 tỷ đồng (tăng hơn 2 lần so nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII), hơn 1.700 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với hơn 6.600 tập thể và gần 18.000 cá nhân. Các cơ quan chức năng đã chuyển gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật (tăng gần 2 lần so cả nhiệm kỳ Đại hội XII). Những kết quả trên cho thấy quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực không phải như lời lẽ suy diễn, đầy hằn học của Nguyễn Gia Kiểng.

Những luận điệu cố tình xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu của đất nước và nhân dân ta đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội cũng như phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Nguyễn Gia Kiểng không chỉ là một sự cuồng ngôn, quàng xiên, hàm hồ mà còn là hành động đi ngược lại lợi ích, truyền thống của dân tộc. Thái độ, lời nói, hành vi của Nguyễn Gia Kiểng rất đáng bị phê phán và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.