Sự đê hèn của các nhà dân chủ giả hiệu

Chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, tiến tới nhằm xóa bỏ hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, trong đó các nhà dân chủ giả hiệu là những tên lính xung kích. Dù biết trước là vậy, nhưng là người Việt Nam, hay những người yêu Việt Nam vẫn không khỏi bất ngờ, xa lạ về những thủ đoạn lố bịch, hèn hạ đến nực cười mà các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, nhất là các nhà dân chủ giả hiệu đã và đang tiến hành để chống phá cách mạng Việt Nam.

Sự đê hèn của các nhà dân chủ giả hiệu là ở chỗ, bọn chúng đã cố tình lợi dụng vấn đề dân chủ như một chiêu bài chính yếu để xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Họ không ngớt rêu rao rằng, chủ nghĩa Mác ­- Lênin đã lỗi thời, vì thế, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn “kiên trì theo đuổi chủ nghĩa Mác – Lênin và duy trì chế độ độc tài đảng trịchắc chắn sẽ thất bại”. Theo các nhà dân chủ giả hiệu, cũng vì “kiên trì theo đuổi chủ nghĩa Mác – Lênin và duy trì chế độ độc tài đảng trị” mà ở Việt Nam, văn hóa xuống cấp, xã hội ngột ngạt, kinh tế “đã tụt hậu hẳn so với các nước trong vùng”; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bị xâm phạm và “trở thành gần như một thuộc địa của Trung Quốc”. Vì vậy, để tránh “những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, cho đảng”, bọn chúng đưa ra khuyến cáo rằng, “thay vì là nạn nhân họ có thể là tác nhân của tiến trình dân chủ hóa”. Từ lập luận đó, bọn dân chủ giả hiệu cho rằng, vấn đề mấu chốt là “nhượng bộ trước nguyện vọng dân chủ hóa” thì đất nước mới giàu mạnh; dân chủ, nhân quyền mới được bảo đảm.

Ngay từ khi chuẩn bị diễn ra Đại hội đảng các cấp, cho đến khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức thành công tốt đẹp, các thế lực thù địch đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do báo chí, tung lên các trang mạng xã hội nhiều bài viết phê phán quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đáng chú ý, để đạt được mục đích đen tối, bọn chúng đã dùng nhiều thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn đê hèn, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước Việt Nam hòng gây chia rẽ nội bộ, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Để gây sốc nhằm thu hút công chúng trên một số blog, bọn chúng vẽ ra đủ mọi loại chuyện làm cho người đọc, thoạt đầu khó phân biệt thật, giả, đúng, sai. Sự nguy hại của những thông tin kiểu này không nhiều thì ít cũng đang gây bán tín, bán nghi trong xã hội Việt Nam, bởi những thủ đoạn hết sức tinh vi, lợi dụng một số sự việc đang diễn ra để gán ghép những thông tin khó kiểm chứng, nhằm “đổi trắng thay đen”.

Tuy mhiên, dù với thái độ thù địch, định kiến, áp đặt theo kiểu vơ đũa cả nắm, bọn dân chủ giả hiệu đang mưu toan “dùng bàn tay che cả mặt trời”. Thế nhưng, không ai có thể xuyên tạc sự thật rồi trơ trẽn khẳng định đó là chân lý được, bởi sự thật là chân lý. Cần nói thêm rằng, không thể chỉ với mấy thủ đoạn đê hèn ấy mà các nhà dân chủ giả hiệu có thể xóa được hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện và đang thay đổi theo hướng phát triển bền vững trong sự thừa nhận và đánh giá cao của bạn bè quốc tế. Dù có mưu ma chước quỷ đến mấy, bọn dân chủ giả hiệu cũng không thể phủ nhận được những thành tựu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nhất là trong 30 đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Vì sao ư? Chỉ một lẽ đơn giản, bởi đó là sự thật, là chân lý.

Cần nhắc lại rằng, cái thứ lập luận về dân chủ của bọn dân chủ giả hiệu là hoàn toàn sai, xuyên tạc sự thật và chỉ để phục vụ cho các thế lực bất mãn, thù địch đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Còn đối với nhân dân Việt Nam, họ hiểu rất rõ những thành quả to lớn, toàn diện trên tất cả các mặt mà biết bao thế hệ người Việt Nam phải hy sinh xương máu, mồ hôi và nước mắt mới có được. Nhân dân Việt Nam hiểu rằng, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mới tập hợp và lãnh đạo được toàn dân tộc đứng lên làm cách mạng, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến; tiến hành cuộc kháng chiến chống xâm lược thắng lợi, giành độc lập, thống nhất, để xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh, bảo đảm dân chủ, nhân quyền thực sự.

 Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, cùng với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phấn đấu cho mục tiêu dân chủ, nhân quyền. Chính vì luôn coi dân chủ, nhân quyền là nội dung cơ bản trong đường lối, chủ trương, chính sách của mình, nên Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp và động viên được mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội chiến đấu, hy sinh cho thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp đổi mới, nếu Đảng không phát huy dân chủ, hay không coi trọng nhân quyền, thì liệu có thể động viên và phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không? Mọi thủ đoạn đê hèn, xuyên tạc của các nhà dân chủ giả hiệu chẳng đánh lừa được ai./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Sự đê hèn của các nhà dân chủ giả hiệu

 • 20 Tháng Ba, 2016 at 9:50 chiều
  Permalink

  Không ai có thể phủ nhận một thực tế: quyền con người là một giá trị phổ biến, có tính toàn cầu. Song, quyền con người còn là một giá trị lịch sử, gắn với điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi dân tộc, quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới. Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” đã được các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam sử dụng từ lâu, dù “nhai đi, nhai lại” họ vẫn không thể lừa bịp được nhân dân Việt Nam.

  Reply
 • 22 Tháng Ba, 2016 at 3:49 chiều
  Permalink

  Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, vai trò lãnh đạo của Đảng là một nguyên tắc. Tuy nhiên, vai trò đó đã có những quy định phù hợp, để vừa giữ vững trách nhiệm chính trị của Đảng, đồng thời không được lạm quyền của cơ quan, tổ chức nhà nước và của nhân dân. Điều này đã được quy định tại Điều 4, Hiến pháp 2013, như sau: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Đây không phải là dân chủ thực sự thì là gì hả các nhà dân chủ giả hiệu?

  Reply
 • 29 Tháng Ba, 2016 at 10:33 sáng
  Permalink

  dân chủ là giá trị nhân văn cao cả mà loài người luôn hướng tới, hướng tới dân chủ là hướng tới xã hội tốt đẹp vì quyền con người, tuy nhiên quyền con người phải đặt trong lợi ích quốc gia, dân tộc và xã hội, phải tôn trọng khách quan, tôn trọng sự thật. Chứ không phải như một số kẻ tự nhận là nhà dân chủ nhưng lại đi xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, vu khống, bôi nhọ người khác, những việc làm như vậy chỉ có thể là dân chủ phản động mà thôi.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.