Sự điên dại của Mai V.Phạm

Sau khi bài viết “Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam” của đồng chí Võ Văn Thưởng đăng trên báo Quân đội nhân dân, trên trang Danlambao đã phát tán bài viết có nội dung xấu độc của Mai V. Phạm, cho đó là “sự ngụy biện hay dối trá?”, là chuyện “lo bò trắng răng”. Không dừng lại ở sự phê phán một bài viết, Mai V. Phạm còn đẩy vấn đề đi xa hơn, đi đến tột cùng sự điên dại, sự vu khống trơ trẽn của Y đối với chủ nghĩa cộng sản và chế độ cộng sản.

Thật là điên dại khi Mai V. Phạm viết rằng : “Thế kỷ đẫm máu của chủ nghĩa cộng sản đã giết chết hơn 65 triệu người ở Trung Quốc, hơn 20 triệu người ở Liên Xô, hơn 1 triệu người ở Việt Nam”,…

Cả thế giới đều biết rõ tội ác của Phát xít Đức, sự điên dại đến cùng cực khi Mai V. Phạm cho rằng: “Đức quốc xã của Hitler thảm sát người Do Thái nhưng rất ít giết hại chính người Đức. Ngược lại, các lãnh đạo cộng sản thì lại tàn sát chủ yếu đồng bào của chính đất nước mình”. Đến nay, sau hơn 73 năm, ngày trùm phát xít Hitler chết thảm lại có Mai V. Phạm xin được làm luật sư bào chữa miễn phí, bảo vệ, bênh vực tội đồ cho bóng ma Hitler. Chắc vong hồn của Hitler đang bị giam sâu dưới chín tầng địa ngục cũng không thể nào hình dung được trên trần thế vẫn có một tên điên dại nào đó tán dương mình, bênh vực mình.

Mai V. Phạm là một kẻ có học nhưng thiếu đạo đức và coi thường sự thật lịch sử. Để nhìn nhận về chủ nghĩa cộng sản là thế nào, chí ít Mai V. Phạm cũng cần biết về học thuyết Mác – Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp. Học thuyết đó, hoàn toàn xa lạ và đối lập với các kiểu chính trị thiên về thủ đoạn bạo lực. C.Mác, Ph.Ănghen, V.I.Lênin đã nhắc đi nhắc lại rằng, đấu tranh giai cấp là đấu tranh của những người bị áp bức chống lại giai cấp thống trị, bóc lột. Đó là cuộc đấu tranh giữa các giai cấp có lợi ích cơ bản đối lập nhau trong một phương thức sản xuất. Thực chất của đấu tranh giai cấp là đấu tranh của quần chúng bị áp bức, bóc lột chống lại giai cấp thống trị bóc lột nhằm lật đổ ách thống trị của giai cấp bóc lột. Nội dung của học thuyết đó không phải do các Ông tự sáng tạo ra, mà là kết quả của sự kế thừa có chọn lọc các tư tưởng tiến bộ và tổng kết kinh nghiệm lịch sử, thấm đậm chủ nghĩa nhân đạo, tiến bộ.

Đảng Cộng sản Liên Xô và nhân dân Liên Xô đã sử dụng bạo lực cách mạng để đập tan chủ nghĩa phát xít, cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa; Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đấu tranh cách mạng, lấy bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân để chống lại bạo lực phản cách mạng, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, đánh đuổi các thế lực đế quốc hiếu chiến xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc; ấm no, hạnh phúc và quyền làm chủ đất nước cho nhân dân. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô cũng như trong chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, hàng triệu người con ưu tú của hai dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lương tri, phẩm giá của con người và sự tiến bộ của nhân loại.

Mai V. Phạm nhìn thế kỷ XX, với sự ra đời của Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa như là thế kỷ đẫm máu của chủ nghĩa cộng sản; rồi từ đó bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc bản chất của cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc thì thật là người vô đạo đức, coi thường lịch sử, coi thường sự thật.

Từ nhận thức, suy nghĩ và hành vi của Mai V. Phạm đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy thì không còn nghi ngờ gì nữa, tác hại, ảnh hưởng của chủ nghĩa dân túy đối với nền chính trị Việt Nam cũng rất nguy hiểm, khó lường nếu không sớm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Sự nguy hại của các biểu hiện dân túy ở Việt Nam càng hiện hữu hơn khi các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị lợi dụng, cổ súy, đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, đòi từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; gây nên sự phân tâm trong xã hội, suy giảm niềm tin của nhân dân.

Hành vi của Mai V. Phạm không chỉ là một sự điên dại chống Đảng, Nhà nước, chế độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam mà nó còn giống như vi rút độc gây ra sự ô nhiễm đời sống chính trị đất nước và cuộc sống lao động trong hòa bình của nhân dân. Mọi người cần cảnh giác, tẩy trừ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Sự điên dại của Mai V.Phạm

 • 5 Tháng Bảy, 2018 at 2:49 chiều
  Permalink

  MAI V PHẠM KẺ BÁN RẺ LƯƠNG TÂM DANH DỰ CHO CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHUYÊN VIẾT NHỮNG LUẬN ĐIỆU VU KHỐNG, XUYÊN TẠC NHẰM CHỐNG PHÁ LẠI ĐƯỜNG LỐI, QĐ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

  Reply
 • 6 Tháng Bảy, 2018 at 9:20 sáng
  Permalink

  Nhận thức, suy nghĩ và hành vi của Mai V. Phạm là sự lầm lạc, thể hiện rõ mưu đồ chống đối Đảng, Nhà nước, đi ngược lợi ích của nhân dân Việt Nam. Cần lên án và loại trừ.

  Reply
 • 8 Tháng Bảy, 2018 at 4:48 chiều
  Permalink

  Hành vi của Mai.V. Phạm cần phải bị lên án và vạch rõ. Những tư tưởng như của y cần phải bị loại trừ trong xã hội./.

  Reply
 • 10 Tháng Bảy, 2018 at 10:29 sáng
  Permalink

  Chỉ có kẻ điên khùng mới bôi nhọ làm sai lệch lịch sử đến vậy

  Reply
 • 16 Tháng Bảy, 2018 at 9:56 chiều
  Permalink

  Tôi đồng ý với tác giả bài viết. Chỉ có kẻ điên, mất trí mới có những luận điệu thể hiện sự ngu xuẩn đến như thế. Đây là sự xúc phạm đến thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do cho nước nhà. Những kẻ như Mai.V. Phạm thật bệnh hoạn về mặt nhận thức.

  Reply
 • 18 Tháng Bảy, 2018 at 9:57 sáng
  Permalink

  Mai V. Phạm là một kẻ điên dại, sự vu khống trơ trẽn của Y đối với chủ nghĩa cộng sản và chế độ cộng sản chỉ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc Việt Nam; làm cho đất nước rối loạn, nồi da xáo thịt, rồi rước bọn ngoại xâm xâm lược nước ta mà thôi!. Không chúng ta kiên quyết bác bỏ, yêu cầu phải trừng trị Tên bán nước này bằng Pháp luật.

  Reply
 • 18 Tháng Bảy, 2018 at 9:58 sáng
  Permalink

  Tuyên truyền xuyên tạc lịch sử nói xấu Đảng nhà nước là kẻ phản động bán nước phải bị trừng trị đích đáng.

  Reply
 • 23 Tháng Bảy, 2018 at 4:01 chiều
  Permalink

  Những luận điệu của Mai V Phạm hoàn toàn sai trái và phản động!

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.