Sự hồ đồ và tâm địa đen tối của Ngọc Ẩn

Những kẻ đi ngược lại với lợi ích quốc gia – dân tộc, khi chứng kiến những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng thì chúng càng hằn học, càng điên cuồng chống phá. Và, Ngọc Ấn là một trong những kẻ như thế. Mới đây, được sự hà hơi, tiếp sức của “đồng loại”, trên trang mạng xã hội phản động, Ngọc Ẩn đã đăng tải bài viết với những luận điệu sai trái, bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử nhằm chống phá cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Song, những luận điệu đó không thể và không bao giờ có thể che mờ được những thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

1. Xuyên tạc, bôi đen lịch sử thể hiện sự hồ đồ và tâm địa đen tối của Ngọc Ẩn.

 Xuyên suốt bài viết, Ngọc Ẩn đã xuyên tạc trắng trợn, bôi đen lịch sử, đổi trắng thay đen. Những “dữ kiện” nêu trong bài viết đã thể hiện, Ngọc Ẩn là kẻ hồ đồ, tâm địa đen tối khi cố tình không biết rằng: đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước ta đều “lấy dân làm gốc”, đều vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Điều này được thể hiện trong cải cách ruộng đất là thực hiện mục tiêu “Người cày có ruộng”. Dù rằng, trong Cải cách ruộng đất (giai đoạn 1953 – 1956) còn có những hạn chế, song chúng ta đã tịch thu của bọn địa chủ, phong kiến khoảng hơn 80 vạn ha ruộng đất, hơn 10 vạn trâu bò, gần 2 triệu nông cụ để chia cho hơn 2 triệu nông dân.

Nếu như Ngọc Ẩn có tâm địa “trong sáng” thì chắc hẳn y đã nhìn nhận một cách khách quan, chính xác và thể hiện sự tôn trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn của thế giới. Điều này, không những nhân dân Việt Nam mà cả nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều biết.

Nếu như không vì tâm địa đen tối thì Ngọc Ẩn chắc sẽ nhận thức được những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong hơn 90 năm qua cũng như thế và lực của nước ta hiện nay. Thực tế đã chứng minh,  hơn 90 năm qua, dù đã trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ hy sinh, song, Đảng ta vẫn giữ vững ngọn cờ lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay. Rõ ràng, từ thực tế của cải cách ruộng đất và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công lao và đóng góp của Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và thế giới đã vạch trần tâm địa đen tối của Ngọc Ẩn.

2. Thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là sức mạnh vô địch đập tan mọi mưu đồ chống phá của Ngọc Ẩn và đồng bọn

Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của nước ta ngày càng được tăng cường. Từ một nước nhược tiểu, nghèo đói, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, nhiều thành tựu về phát triển kinh tế – xã hội được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế không ngừng rộng mở. Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và thiết chế hợp tác kinh tế đa phương, có vai trò, tiếng nói quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Những thành quả của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vừa là bằng chứng sống động để bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, vừa là sức mạnh để đấp tan mọi mưu đồ đen tối nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩ ở Việt Nam của Ngọc Ẩn và các thế lực thù địch. Mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết vạch trần và đấu tranh lên án tâm địa đen tối của Ngọc Ẩn và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự hồ đồ và tâm địa đen tối của Ngọc Ẩn

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.