SỰ HỤT HƠI, BẤT LỰC CỦA BỌN PHẢN ĐỘNG, BẤT MÃN VỀ CHÍNH TRỊ

Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra, đây sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, đem lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân.

Thế nhưng, hiện nay các phần tử cơ hội, phản động, bất mãn về chính trị đang tăng cường chống phá, nhằm phá hoại sự chuẩn bị của Đại hội. Trong số đó có bài viết “Đại hội 13 và những cảnh không nhà” của phần tử Nguyễn Hùng đăng trên trang mạng xã hội. Nội dung bài viết mang tính bịa đặt thô thiển; không ăn nhập giữa tiêu đề với nội dung, cho thấy lối tư duy chắp vá, sự ngô nghê, ngờ nghệch đến thảm hại của Y với mục đích không có gì khác hơn là nhằm xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong mớ hỗn độn đó có nội dung Nguyễn Hùng cho rằng “Đảng cộng sản kiên quyết chỉ duy trì một ngôi nhà chính trị duy nhất, ngôi nhà của những người theo Marx và Lenin khiến cho hàng chục triệu người trở thành vô gia cư về chính trị. Họ chẳng tha thiết gì với chủ nghĩa cộng sản và các đồng chí trong đảng cộng sản. Nhưng họ còn con đường lựa chọn nào khác ở Việt Nam?”. Có thể thấy, đây là luận điệu xằng bậy, cũ rích hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà bất kể người dân Việt Nam nào đọc cũng có thể bác bỏ, nhưng vẫn được bọn phản động, bất mãn về chính trị sử dụng lải nhải, ra rả mãi không thôi.

Nhân đây, một lần nữa nói cho Nguyễn Hùng và những kẻ còn cay cú, hậm hực ôm thù hận cá nhân, hay còn nuối tiếc chế độ cũ, cùng những ai đang bị các thế lực hắc ám nào đó lừa phỉnh biết: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam là hợp hiến, hợp pháp; đó là sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử Việt Nam và của nhân dân Việt Nam. Thực tiễn đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội đã được Hiến định tại Điều 4 Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời nó cũng thể hiện ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất đối với Nhà nước và xã hội vì thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam đã phủ nhận đa nguyên, đa đảng, xác định vị trí độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bằng chứng là, trước năm 1945, ở Việt Nam đã tồn tại nhiều đảng phái chính trị, ngoài Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), còn có một số tổ chức, đảng phái chính trị khác theo đường lối cách mạng tư sản, song chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945. Sau năm 1945 bên cạnh Đảng Cộng sản tồn tại các đảng, như: Đảng Dân chủ Việt Nam (1944 – 1988) và Đảng Xã hội Việt Nam (1946 – 1988), nhưng các đảng ấy đều không được đa số nhân dân giao cho sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng. Các đảng ấy, đều tuân thủ đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nhân dân giao phó, ủy thác. Do vậy, luận điệu cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam tự cho mình cái quyền lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, duy nhất là hoàn toàn sai lầm.

Những thành tựu trong công cuộc giành độc lập, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã minh chứng rõ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội. Đặc biệt, qua hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp; từ 2002 đến 2018, GDP đầu người tăng 2,7 lần, với hơn 45 triệu người thoát nghèo; tỉ lệ nghèo giảm mạnh từ hơn 70% xuống còn dưới 6%. Chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được tăng cường. Văn hóa xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được cải thiện. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Sức mạnh mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Như vậy, luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội là hoàn toàn sai trái, phản động. Qua đó chứng tỏ Nguyễn Hùng và bọn phản động, bất mãn về chính trị đang hụt hơi, bất lực, trước thực tiễn và chân lý sáng ngời của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares