Sự phản biện ác ý của ông Nguyễn Đình Cống

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Các nghị quyết đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngược lại, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá các nghị quyết của Đảng ta. Điển hình là bài viết của ông Nguyễn Đình Cống với tiêu đề: phản biện 3 nghị quyết về kinh tế, với nhiều nội dung xuyên tạc, phản động; thực chất ông Cống muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, phủ nhận chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với tư cách là một người dân Việt Nam, tôi khẳng định với ông Cống rằng:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội toàn xã hội đã được hiến định trong Hiến pháp và được nhân dân Việt Nam thừa nhận. Toàn thể người dân Việt Nam chân chính đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều này chắc Ông Cống quá rõ. Hơn 87 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Với bản thân tôi, được chứng kiến trước khi đổi mới (Trước Đại hội VI của Đảng), tình hình kinh tế xã hội đất nước đứng trước vô vàn khó khăn, Đảng đã kịp thời đổi mới tư duy, nhất là đổi mới tư duy kinh tế, từng bước đưa đất nước vươn lên thoát khỏi cái đói, cái nghèo, tạo luồng sinh khí mới phát triển đất nước đến nay. Chứng kiến điều đó mới thấy bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta thật tuyệt vời, nhất là lãnh đạo phát triển kinh tế. Đặc biệt, qua 30 năm đổi mới càng khẳng định, Đảng ta ngày càng trưởng thành, uy tín và ảnh hưởng của Đảng ngày càng được nâng cao trong xã hội, trong niềm tự hào của cả dân tộc. Thử hỏi tại sao? Ông Cống lại cố tình xuyên tạc sự thật hiển nhiên đó.

2. Các Nghị quyết về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế ở nước ta. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định việc ban hành nghị quyết lãnh đạo của Đảng là công việc rất hệ trọng, ảnh hưởng rất lớn đến vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng, đến sự phát triển của đất nước, nhất là lợi ích của nhân dân. Vì vậy, công việc chuẩn bị ra nghị quyết luôn được Đảng quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Thông qua việc nghiên cứu, kế thừa, chọn lọc, tổng kết thực tiễn, xây dựng đề án, xin ý kiến các nhà khoa học, các nhà chuyên gia kinh tế có uy tín, được Ban Bí thư, Bộ Chính trị bàn bạc cho ý kiến nhiều lần. Điều đó khẳng định Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta. Không phải là sản phẩm của tư duy bàn giấy như Ông Cống xuyên tạc.

Các Nghị quyết Trung ương lần này, tôi khẳng định rằng, Đảng đã nhận định chính xác tình hình thực tiễn trong nước và thế giới, đánh giá rất khách quan, thẳng thắn cả thành tựu và hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, nhấn mạnh nguyên nhân hạn chế chủ quan của những hạn chế, yếu kém, trong đó có nguyên nhân sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Đảng không đánh giá chung chung, hời hợt, né tránh, đổ lỗi khách quan như lời Ông Cống cố tình bịa đặt, xuyên tạc.

Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác trước những chiêu trò thâm độc của ông GS Cống và các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế ở nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Sự phản biện ác ý của ông Nguyễn Đình Cống

 • 7 Tháng Tám, 2017 at 3:34 chiều
  Permalink

  Kính thưa ông Giáo sư Nguyễn Đình Cống – nếu ông là người Việt Nam yêu nước và tâm huyết mong muốn cho nền kinh tế, xã hội Việt Nam hiện nay phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu, thì ông hãy bằng những hành động cụ thể để hiến kế cho Đảng, Nhà nước chứ đừng giở trò “mèo vườn chuột”.

  Reply
 • 8 Tháng Tám, 2017 at 8:43 sáng
  Permalink

  Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của tác giả bài viết, để ông cống thấy rõ sự bịa đặt ác ý của ông

  Reply
 • 8 Tháng Tám, 2017 at 9:13 sáng
  Permalink

  Nguyễn Đình Cống – giáo sư mà nhận thức không bằng trẻ lớp 1 nên mới có những lời lẽ bịa đặt, ngu ngơ như vậy.

  Reply
 • 9 Tháng Tám, 2017 at 9:05 sáng
  Permalink

  Những lời lẽ của Nguyễn Đình Cống chỉ nhằm mục đích xuyên tạc, bịa đặt vô căn cứ. Thành công của Hội nghị TW 5 khóa XII là bằng chứng phủ nhận những gì ma ông đã phản biện

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.