Sự suy diễn thâm độc, ác ý của Mẫn Nhi

Chuẩn bị cho phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dự kiến vào ngày 28/12. Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ, Ông Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ sẽ mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ấy vậy mà Mẫn Nhi đã “chộp” lấy tin này, coi đó là một “chiến công” của mình để lu loa trên trang mạng Việt Nam Thời Báo với bài viết được giật tít có tựa đề: Từ “không làm thay” đến “Đảng không làm thay mà làm luôn”. Những luận điệu mà Mẫn Nhi đưa ra trong bài viết này là hoàn toàn sai trái, thù địch, nhằm kích động, chia rẽ nội bộ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

1. Trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, từ trước tới nay Tổng Bí thư thường xuất hiện tại các kỳ họp của Quốc hội. Sự có mặt của Tổng Bí thư không chỉ để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, mà còn thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của người đứng đầu Đảng với hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất . Còn đối với hoạt động của Chính phủ, của Tòa án Nhân dân tối cao thì do người đứng đầu các cơ quan quyền lực đó điều hành. Trong một số hội nghị tư pháp quan trọng, Chủ tịch nước dự với vai trò được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo về công tác cải cách tư pháp.

 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội, quan điểm nhất quán của Đảng: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm”, là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị . Năm 2017 là thời điểm sau hai năm triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, cũng là năm bản lề quan trọng của nhiệm kỳ năm năm (2016 – 2021). Do vậy việc Tổng Bí thư trực tiếp dự, phát biểu tại Hội nghị thể hiện trách nhiệm của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước

Cũng theo ông Mai Tiến Dũng, trong hội nghị Chính phủ cuối năm nay, ngoài mời Tổng Bí thư, Chính phủ cũng gửi giấy mời tham dự đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Uỷ viên Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch nước; các Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, các cơ quan của Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Dũng nhận định: nếu như có sự quyết liệt từ người đứng đầu của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Vậy nên, việc mời Tổng Bí thư dự, phát chỉ đạo có ý nghĩa rất to lớn.

2. Với vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo hệ thống chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có Nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện thông qua việc ban hành các đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; giới thiệu đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng để bầu cử (bổ nhiệm) vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy Nhà nước và thông qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng .

Từ khi cầm quyền, đặc biệt là trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng chăm lo, xây dựng, củng cố và hoàn thiện bộ máy, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước và thực tế đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đảng lãnh đạo Nhà nước song không làm thay Nhà nước. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với Nhà Nước

Thực tiễn đã chứng minh, sau hơn 30 năm đổi mới, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước đã có nhiều bước tiến quan trọng: Có sự phân định ngày càng rõ hơn chức năng lãnh đạo của Đảng với chức năng điều hành, quản lý của Nhà nước. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” đang được cụ thể hóa bằng các quy định pháp luật. Đảng không làm thay, không can thiệp vào công việc điều hành, quản lý của Nhà nước. Do đó, luận điệu của Mẫn Nhi cho rằng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại phiên họp cuối năm của Chính phủ, là can thiệp thô bạo của Đảng vào quá trình hành pháp của Nhà nước; cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” chuyển thành cơ chế “Đảng lãnh đạo, Đảng quản lý, Đảng làm chủ” là luận điệu xuyên tạc, phản động nhằm chia rẽ Đảng với Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN  chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh, bác bỏ luận điệu sai trái này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.