Sự thật ở Việt Nam bác bỏ những lời ngụy biện, gian dối của Đào Tăng Dực

Trên trang mạng xã hội Danlambao có bài viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam và người đàn ông Ấn Độ xẻ núi” của Đào Tăng Dực. Bài viết đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận con đường cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn, kêu gọi nhân dân thực hiện dân chủ hóa để thoát khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Lời nguỵ biện, xảo trá của Đào Tăng Dực thể hiện:

Thứ nhất, Đào Tăng Dực đã trắng trợn phủ nhận ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và xuyên tạc cho rằng đây là một ý thức hệ đã lỗi thời, lạc hậu không phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam: Như chúng ta đều biết: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo hệ tư tưởng Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam trên tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: chỉ có chủ nghĩa Mác – Lênin là “chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất”. Từ đó, Người đã tích cực truyền bá và vận dụng sáng tạo hệ tư tưởng Mác –  Lênin vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta đi đúng hướng, đúng mục đích của nó. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3.2.1930 là sự thật lịch sử không thể phủ nhận và bác bỏ. Vậy mà Đào Tăng Dực xuyên tạc cho rằng: Ý thức hệ Mác Lê là một ý thức hệ giáo điều khắc nghiệt và các đảng cộng sản trên thế giới là những chế định bảo thủ và kiên định, xây dựng trên những bản năng và dục vọng thấp hèn nhất của con người. Đây là một nhận định hàm hồ, võ đoán, vô căn cứ, cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật tiến tới phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tiến hành thành công cách mạng tháng Tám năm 1945, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; sau 30 năm đổi mới, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn phong phú và những thành tựu to lớn đã đạt được, một lần nữa khẳng định rằng, nhờ kiên định và vận dụng sáng tạo lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin,  Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi cực kỳ to lớn, đất nước ngày càng phát triển. Đó là thực tế không thể phủ nhận.

Thứ hai, Đào Tăng Dực lợi dụng vấn đề dân chủ để chống phá cách mạng nước ta. Tự do, dân chủ là quyền lợi cũng là nghĩa vụ của tất cả chúng ta. Tự do, dân chủ phải gắn với tôn trọng Nhà nước và tuân thủ pháp luật như trong Điều 44, Hiến pháp nước Việt Nam cũng quy định rõ: Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. Thời gian qua, một số kẻ đã cố tình lợi dụng những vụ việc đã diễn như: sự cố môi trường Formosa dẫn đến cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh Miền Trung; Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài; hiện tượng tham nhũng, chạy chức, chạy quyền gây lãng phí thất thoát tài sản nhà nước…để kích động nhân dân tụ tập, biểu tình, với các băng rôn, khẩu hiệu phản đối về vụ việc đã và đang được các cơ quan, chức năng xử lý hoặc xử lý chưa thỏa đáng, từ đó, chia rẽ mối đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa “Đảng với nhân dân”. Được sự tuyên truyền, giáo dục của đội ngũ cán bộ các cấp, nhân dân ta đã nhận ra bộ mặt “giả nhân, giả nghĩa” của chúng, đó chỉ là âm mưu về chính trị của những phần tử bất mãn với chế độ.

Những lời lẽ mà Đào Tăng Dục đưa ra đích thực là xuyên tạc, phản động, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; gây chia rẽ mối đoàn kết trong Đảng và làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng. Mỗi chúng ta bằng chính đôi tay và khối óc của mình hãy chung tay, chung sức, đồng lòng cùng góp sức xây dựng, phát triển nước nhà tốt đẹp, giàu mạnh và tiến bộ hơn nữa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.