Sự thật về “Đôi lời với GS Tương Lai” của Nguyễn Đình Cống

Gần đây, trên trang mạng Bauxite Việt Nam, Nguyễn Đình Cống có bài viết với tựa đề: Đôi lời với GS Tương Lai”. Nội dung bài viết mang đầy tính quy chụp, thiếu khách quan, ngụy biện với mục đích phủ nhận quan điểm của Đảng về đội ngũ trí thức và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đội ngũ trí thức khi cho rằng: “Với VN dưới sự toàn trị của ĐCSVN thì không có chuyện trí tuệ tự hạ mình… mà chỉ có thể là trí tuệ bị ép buộc phải hạ mình”. Tiếp đến, Y quy kết rằng: “Các trí thức phải bắt buộc trung thành với Đảng, với học thuyết Mác – Lê. Thế thì Đảng lấy đâu ra người tài giỏi, lấy đâu ra tinh hoa thực chất để xây dựng đội ngũ…”. Cuối bài viết Y còn lập luận rằng: “Như vậy, ĐCSVN thực chất không có trí tuệ đúng nghĩa, thế thì lấy đâu ra trí tuệ hạ mình…”. Vậy, sự thật âm mưu của Nguyễn Đình Cống là gì??? Có lẽ tất cả người dân Việt Nam yêu nước chân chính, có lương tri đều nhận ra rằng:

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng và chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm: “Con người là trung tâm, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển”. Đối với đội ngũ tri thức, Đảng đã nhất quán và kiên trì thực hiện quan điểm: “Đối với trí thức, phát huy năng lực, trí tuệ, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. Khuyến khích các trí thức, các nhà khoa học phát minh, sáng tạo. Bảo vệ quyền sở hữu, đãi ngộ xứng đáng những cống hiến của trí thức trong công cuộc phát triển đất nước”.

Thực tế chứng minh, trước và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đã có rất nhiều trí thức trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tham gia cách mạng như giáo sư Nguyễn Văn Huyên, Vũ Đình Tụng, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Trần Hữu Tước, Luật sư Phan Anh, Giáo sư Hoàng Minh Giám, Hoàng Xuân Hàn, Tạ Quang Bửu, Hồ Đắc Di, Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch … Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ủy thác cho nhiều trí thức giữ những cương vị quan trọng trong bộ máy chính quyền như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Vũ Đình Hòe, Nguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế Toại, Luật sư Phan Anh, Giáo sư Đặng Thai Mai…

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và thực thi nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển đội ngũ trí thức. Đội ngũ trí thức Việt Nam ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng và có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Đây là những minh chứng khách quan, khẳng định sự quan tâm và coi trọng đội ngũ tri thức của Đảng và Nhà nước ta.

Thứ hai, không thể vu khống Đảng xem trí tuệ của dân như “thế lực thù địch. Một số bị tù đày, hủy hoại, số khác ra nước ngoài, số còn lại ẩn thân chờ thời. Bởi ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng và phát huy đội ngũ trí thức. Hàng vạn trí thức theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước đã lên đường nhập ngũ, chiến đấu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhờ đó Đảng đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tiêu biểu là thắng lợi của Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, đội ngũ trí thức đã và đang đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, đối với những phần tử trí thức thoái hóa biến chất bị các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo can tâm làm tay sai cho các thế lực phản động chống Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Thì  Đảng, nhà nước ta đã kiên quyết xử lý nghiêm minh không dung túng như: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Mạnh Tường, Dương Quỳnh Hoa, Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Cù Huy Hà Vũ, Chu Hảo…

Như vậy, có thể khẳng định sự thật về “Đôi lời với GS Tương Lai” của Nguyễn Đình Cống đã quá rõ ràng, nhằm gây sự hoài nghi, dao động trong nhân dân, trong đội ngũ trí thức, phá vỡ sự đồng thuận của toàn xã hội, làm suy giảm niềm tin của đội ngũ trí thức đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Chúng ta, những người dân yêu nước, những trí thức chân chính cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết lên án, vạch trần và đấu bác bỏ với những luận điệu sai trái này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Sự thật về “Đôi lời với GS Tương Lai” của Nguyễn Đình Cống

 • Pingback:Sự thật về “Đôi lời với GS Tương Lai” của Nguyễn Đình Cống |

 • 3 Tháng Sáu, 2019 at 8:53 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Nguyễn Đình Cống thật là phản động!. Chúng ta cần cảnh giác, và tích cực đấu tranh bác bỏ, làm thất bại thủ đoạn chính trị phản động của Y!.

  Reply
 • 3 Tháng Sáu, 2019 at 2:34 chiều
  Permalink

  cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết lên án, vạch trần và đấu bác bỏ với những luận điệu sai trái này

  Reply
 • 5 Tháng Sáu, 2019 at 9:22 sáng
  Permalink

  Nhận xét phiến diện, thiếu khách quan, thiếu dẫn chứng khoa học. Phát ngôn của Nguyễn Đình Cống là hết sức phi lý, hồ đồ.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.