SỰ VÕ ĐOÁN CỦA NGUYÊN THẠCH

Ai cũng biết Nguyên Thạch đích thực là kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, y tung hô, cổ súy cho các luận điệu phản động. Những ngôn từ của y trong bài viết “Với ĐCSTQ thì ĐCSVN là một bọn phản chủ trên mạng xã hội (Danlambao) ngày 24/12/2019 ẩn chứa luận điệu hết sức phản động, mục tiêu xuyên suốt trong luận điệu này là phủ nhận đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhằm chia rẽ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Xin nhắc lại với Nguyên Thạch và tất cả những kẻ “đồng sàng dị mộng” của y rằng, ở Việt Nam, sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay là sự lựa chọn khách quan của lịch sử và sự giao phó của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã anh dũng đấu tranh để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; quyền tự quyết cho dân tộc, cũng như quyền bình đẳng với mọi quốc gia, dân tộc khác trong việc lựa chọn con đường phát triển đi lên của mình. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều được xây dựng trên cơ sở phát huy dân chủ, tiếp thu ý kiến của mọi tổ chức chính trị – xã hội, của các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ đa phương hóa, đa dạng hóa; xây dựng nền quốc phòng toàn dân với mục đích là hòa bình và tự vệ. Điều này, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam đã chỉ rõ: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia. Cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó là bằng chứng không ai có thể phủ nhận được. Sự thật đó đã rõ như ban ngày, ấy vậy mà Nguyên Thạch cứ như là người “trong mơ”, rồi đưa ra những ngôn từ võ đoán về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sặc mùi tanh tưởi của kẻ “bồi bút” rắp tâm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và phản bội lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Như vậy, có thể thấy, chiêu trò, luận điệu võ đoán với mục đích chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyên Thạch trong bài viết là rất rõ. Bởi vậy, mỗi cư dân mạng cần hết sức cảnh giác không để y lừa bịp, lôi kéo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “SỰ VÕ ĐOÁN CỦA NGUYÊN THẠCH

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.