Sự vô minh của Nguyễn Đình Cống

Độc giả trên mạng Internet không ai xa lạ gì GS Nguyễn Đình Cống. Sự “nổi tiếng” của ông không phải ở học hàm, học vị mà là ở sự suy thoái về tư tưởng chính trị, trở thành phần tử bất mãn chính trị, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, GS Nguyễn Đình Cống rất “nhiệt tình” sản xuất nhiều bài viết trên một số trang mạng xã hội để đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Những quan điểm sai trái, thù địch của Nguyễn Đình Cống đã bị dư luận trong xã hội lên án mạnh mẽ. Thông qua Blog Nhanvanviet, tôi cũng có bài viết chỉ rõ GS Nguyễn Đình Cống tâm không tịnh, thần không sáng, trí không minh nên bị các thế lực thù địch lợi dụng, điều khiển, “trở cờ, quay giáo” chống đối Đảng, Nhà nước, chế độ. Thông qua bài viết này, tôi xin nêu một số biểu hiện, bằng chứng về sự vô minh của ông.

1. Vong ân, bội nghĩa, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin. Để tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước giải phóng Miền Nam, thống nhất nước nhà, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương huy động sức người, sức của cả nước cho cuộc kháng chiến. Với tầm nhìn chiến lược, nên mặc dù trong điều kiện chiến tranh song Đảng, Nhà nước ta vẫn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cao cho công cuộc xây dựng đất nước. Nguyễn Đình Cống là một trong những giảng viên của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được cử đi làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Xây dựng Khác – cốp, Liên Xô (1969 – 1972). Sau đó, Nguyễn Đình Cống tiếp tục được Được Đảng, Nhà nước bồi dưỡng, đào tạo để trở thành PGS, GS, chủ nhiệm bộ môn, chủ nhiệm khoa ở Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội.

Sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước bồi dưỡng, đào tạo trở thành trí thức, có học hàm, học vị nhưng giờ đây ông lại vong ân, bội nghĩa, “trở cờ, quay giáo” chống lại Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa đó là sự vô minh của Nguyễn Đình Cống.

Nguyễn Đình Cống đã nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác – Lênin, mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam để rồi tự nguyện làm đơn xin vào Đảng và hứa trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nguyện cống hiến, hy sinh suốt đời vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng. Thế nhưng, sau 31 năm vào Đảng, ông đã bị các thế lực thù địch lôi kéo và thông báo “từ bỏ Đảng”. Trong thông báo “từ bỏ Đảng”, ông viết rằng “Chủ nghĩa Mác – Lênin là không thích hợp nữa, nên bỏ nó đi; đòi bỏ tên Đảng, thay đổi thế chế chính trị,… Đáng lưu ý là, ngay cả ý định xin ra khỏi Đảng ông cũng bị các thế lực thù địch lợi dụng. Nên, ông chọn đúng thời điểm ngày 03-2-2016, nhân kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để thông báo từ bỏ Đảng của mình. Từng tin tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, từng nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng cộng sản Việt Nam nhưng nay lại phủ nhận tất cả, đó cũng là sự vô minh của Nguyễn Đình Cống.

2. A dua với các phần tử chống đối, xuyên tạc Quy định số 90- QĐ/TW

Ngày 04-8-2017, Bộ Chính trị Ban Chấp khành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Quy định số 90- QĐ/TW quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Với việc ban hành Quy định 90 – QĐ/TW, lần đầu tiên Bộ Chính trị có những quy định hết sức cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Sự ra đời Quy định số 90- QĐ/TW là hoàn toàn phù hợp với Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và thực sự cần thiết nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ và nhiệm vụ đấu tranh chống tham nhũng của Đảng trong tình hình hiện nay. Vì vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân rất đồng tình với Quy định số 90- QĐ/TW. Tuy nhiên, nhằm chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi Quy định số 90- QĐ/TW được ban hành, nhiều phần tử chống đối, bất mãn chính trị đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc quy định này. A dua theo những phần tử này, Nguyễn Đình Cống đã có bài viết với tiêu đề “Sự vô minh trong quyết định 90” trên trang mạng tiếng dân ngày 22-8-2017.

Trong bài viết, Nguyễn Đình Cống đã cho thấy sự không hiểu biết về mục đích ban hành Quy định số 90- QĐ/TW mà còn xuyên tạc rằng mục đích ban hành quyết định “chỉ là cái cớ để các phe phái lợi dụng đấu đá lẫn nhau”. Đó là sự vô minh của Nguyễn Đình Cống. Quy định số 90- QĐ/TW có quy định tiêu chuẩn chung và quy định tiêu chuẩn cho từng chức danh cụ thể là cần thiết nhưng Nguyễn Đình Cống lại xuyên tạc rằng những quy định đó là “một mớ hỗn loạn”. Đó cũng là sự vô minh của Nguyễn Đình Cống.

Quy định số 90- QĐ/TW xác định tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo các nhóm: Nhóm tiêu chí về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong từng nhóm tiêu chí lại có những quy định rất cụ thể, khoa học, sát với từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Cống lại xuyên tạc cho rằng đây là những tiêu chí của người bình thường mà Đảng gán cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao. Đây cũng là sự vô minh của Nguyễn Đình Cống.

Trong Quy định số 90- QĐ/TW có xác định các tiêu chí: Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia – dân tộc và nhân dân; tuyệt đối không tham vọng quyền lực nhưng trong bài viết của mình Nguyễn Đình Cống đã cố tình trích dẫn cắt xén, xuyên tạc rằng cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp chỉ trung thành với lợi ích của Đảng và cho rằng tham vọng quyền lực là chính đáng. Đó cũng là sự vô minh của Nguyễn Đình Cống, v.v…

Trên đây chỉ là một số dẫn chứng về sự vô minh của Nguyễn Đình Cống, trong hành vi, bài viết, lời nói của ông ta còn thể hiện nhiều sự vô minh. Có lẽ tuổi đã cao không còn đủ sự minh mẫn, sáng suốt, Đức Trung tôi tiếp tục đưa ra lời khuyên chân tình với ông “quay đầu là bờ”, trở về với chính đạo, giúp dân, giúp nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Sự vô minh của Nguyễn Đình Cống

 • 9 Tháng Chín, 2017 at 10:37 sáng
  Permalink

  vô minh là nguồn gốc của khổ đau, đổi thay là linh hồn của phép biện chứng.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2017 at 7:53 sáng
  Permalink

  Chúng ta không còn xa lạ với cái tên Nguyễn Đính Cống – bồi bút đắc lực của những trang phản động. Chúng ta cần cảnh giác trước âm mưu của kẻ bán nước, cầu vinh này.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.